5. Dylemat pracy domowej – Bezpłatne szkolenia – Vademecum.Nysa.pl

5. Dylemat pracy domowej – Bezpłatne szkolenia

5. Dylemat pracy domowej – Bezpłatne szkolenia

Czy praca domowa ucznia jest potrzebna? Pożyteczna? Niezbędna? Czy też przynosi niewielkie efekty nauczania? Jest zbędnym obciążeniem ucznia? Bezproduktywna? Weź udział w kursie i poznaj odpowiedzi na te pytania.

Data: 12.09.2022 godz. 17.00

Czas trwania kursu: 2h

Formuła szkolenia: on-line

Kategoria: Szkolenia bezpłatne

Dla kogo przeznaczone jest to szkolenie?

Kurs przeznaczone jest dla nauczycieli szkoły podstawowej, ponadpodstawowej, wychowawców klas, szkolnych pedagogów oraz tych wszystkich którzy chcą uatrakcyjnić swoje zajęcia szkolne i pozaszkolne.

Jakie zagadnienia zostaną poruszone na szkoleniu?

Na szkoleniu przedstawione zostanie zagadnienie pracy domowej zarówno z punktu widzenia teoretyków dydaktyki (jaki jest cel pracy domowych, rodzaje prac domowych, ich funkcje, warunki dobrej pracy domowej i jej właściwej realizacji), ale również z punktu widzenia “odbiorców” pracy domowej tj. uczniów i ich rodziców.

Czy praca domowa ucznia jest potrzebna? Pożyteczna? Niezbędna?

Czy też przynosi niewielkie efekty nauczania? Jest  zbędnym obciążeniem ucznia? Bezproduktywna?

A wreszcie – Czy rodzice powinni wspierać, pomagać czy zastępować dziecko w odrabianiu zadań domowych?

Dlaczego warto?

Poruszane na kursie zagadnienia pozwolą na nowo spojrzeć na rutynową wydawałoby się czynność, jaką jest zadawanie pracy domowej.

Po szkoleniu otrzymasz:

Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia wg rozporządzenia MEN tutaj

Zaświadczenie przygotowane zostanie tylko dla osób które zgłoszą chęć jego otrzymania.
Koszt wydania zaświadczenia:

  • Zaświadczenie w formie elektronicznej – 10 zł
  • Zaświadczenie w formie papierowej – 20 zł  (w tym koszty wysyłki) 

O trenerze

blank

Małgorzata Leśniewska, nauczyciel matematyki i informatyki, wieloletni dyrektor, a wcześniej wicedyrektor szkół ponadgimnazjalnych, praktyka w zarządzaniu oświatą gminną, doświadczenie pracy z uczniami szkoły podstawowej i ponadpostawowej (liceum, technikum, szkoła zawodowa), słuchaczami szkoły policealnej; wykładowca na studiach z zakresu oświaty (przygotowanie pedagogiczne, zarządzanie oświatą), kursy i szkolenia doskonalące dla nauczycieli,

Formularz zgłoszeniowy:

A problem was detected in the following Form. Submitting it could result in errors. Please contact the site administrator.

Wpłata na konto: Europejskie Centrum Edukacyjno-Szkoleniowe „Vademecum” Nysa 

Nr konta: 30 1050 1490 1000 0090 6550 5456 

Wpłata tytułem: „Nazwa kursu + imię i nazwisko uczestnika”