Rekrutacja:

 
5
LINK do rekrutacji
 
6
LINK do rekrutacji
 

 

Kontakt

Europejskie Centrum
Edukacyjno-Szkoleniowe "Vademecum”

ul. Poznańska 1, 48-300 Nysa

tel. 77 409 04 59

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

Formularz kontaktowy >

Social Media

f  i  yt

Oferta

 

1. Ochrona danych osobowych w szkole - praktyczne aspekty dla dyrektorów szkół i przedszkoli publicznych i niepublicznych, dyrektorów domów kultury, bibliotek

 

2. Ochrona danych osobowych – jak sprawnie wdrożyć w praktyce procedury wymagane przepisami prawa w zakresie przetwarzania i ochrony danych osobowych.”
Dla Dyrektorów Szkół i Przedszkoli publicznych i niepublicznych, Bibliotek, Domów Kultury, Ośrodków Sportu i Rekreacji

 

 

Dane teleadresowe

 

 

Ochrona danych osobowych w szkole - praktyczne aspekty dla dyrektorów szkół i przedszkoli publicznych i niepublicznych, dyrektorów domów kultury, bibliotek

 

 

 

CEL SZKOLENIA: Analiza obowiązków Dyrektorów Szkół, Przedszkoli, Domów Kultury, Bibliotek jako Administratorów danych, wynikających z przepisów prawa w zakresie przetwarzania i ochrony danych osobowych. Efektem szkolenia będzie praktyczna wiedza pomagająca zastosować odpowiednie środki bezpieczeństwa, zarówno organizacyjne, jak i techniczne. Pozwoli to podnieść poziom bezpieczeństwa posiadanych informacji i danych oraz wywiązać się z ustawowych obowiązków.

 

GRUPA DOCELOWA: Dyrektorzy: szkół, przedszkoli publicznych i niepublicznych, Domów Kultury, bibliotek i Właściciele szkół publicznych i niepublicznych. Kadra Zarządzająca. Osoby wyznaczone i odpowiedzialne za bezpieczeństwo danych (ABI – Administratorzy bezpieczeństwa informacji). Osoby odpowiadające za sprawne i bezpieczne funkcjonowanie systemów informatycznych służących do przetwarzania danych (Informatycy).

 

METODOLOGIA: Szkolenie prowadzone jest w formie prezentacji multimedialnej, dyskusji, warsztatu. Omawiane są praktyczne przykłady, decyzje i opinie GIODO, najczęstsze błędy.

Zapewniamy materiały poszkoleniowe i konsultacje przez Internet.

 

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Ochrona danych osobowych - najważniejsze pojęcia dotyczące ochrony danych osobowych:
- dane osobowe,
- źródła prawa,
- dane szczególnie chronione – wrażliwe,
- Administrator Danych,
- Administrator Bezpieczeństwa Informacji,
- Administrator Systemu Informatycznego,
- Użytkownik – osoba przetwarzająca dane – zakres upoważnienia, rozliczalność,
- Pomieszczenia – obszar przetwarzania danych,
- Poufność danych,
- Integralność danych i systemu informatycznego.

 

2. Zasady przetwarzania danych osobowych:
- legalność – określenie przesłanki na podstawie, której są przetwarzane dane,
- celowość,
- adekwatność,
- merytoryczna poprawność,
- ograniczenia czasowe – archiwizacja i usuwanie.

 

3. Obowiązki Szkoły, Przedszkola, Domu Kultury, Biblioteki (jako administratora danych) związane z ochroną danych osobowych.

 

4. Obowiązki osób upoważnionych do przetwarzania danych:
- zobowiązanie do zachowania tajemnicy i poufności,
- potwierdzanie tożsamości rozmówców,
- znajomość i stosowanie procedur na wysokim poziomie bezpieczeństwa.

 

5. Konieczność stworzenia systemu ochrony danych w Szkole, Przedszkolu, Domu Kultury, Bibliotece oraz  jego efektywne wdrożenie:
- organizacyjne i techniczne środki bezpieczeństwa,
- obowiązek prowadzenia dokumentacji opisującej środki bezpieczeństwa i zasady przetwarzania danych osobowych,
- wyznaczenie osób nadzorujących i koordynujących przetwarzanie danych.

 

6. Wymagana prawem dokumentacja opisująca sposób przetwarzania i ochrony danych w Szkole itd. - Polityka bezpieczeństwa, Instrukcja zarządzania systemem informatycznym oraz inne wymagane prawem dokumenty – nieodzowne elementy, koncepcja.

 

7. Powierzanie danych do przetwarzania (Outsorcing) np. prowadzenie elektronicznego dziennika lekcyjnego – wzór umowy powierzenia.

 

8. Wyłanianie i identyfikacja zbiorów danych osobowych i informacji podlegających ochronie:
- wykaz zbiorów danych osobowych,
- zbiory danych podlegające zgłoszeniu do GIODO.

 

9. Bezpieczeństwo i przepływ informacji, jako mechanizmy kontroli zarządczej:
- nadawanie i rejestracja upoważnień i pełnomocnictw,
- delegowanie uprawnień,
- system szkoleń,
- system rozsyłania informacji,
- zasady kontaktów z podmiotami zewnętrznymi (BIP, Rzecznik, ABI).

 

10. Status i obowiązki Administratora bezpieczeństwa informacji jako osoby nadzorującej przestrzeganie zasad ochrony danych osobowych.

 

11. Odpowiedzialność związana z naruszeniem zasad przetwarzania danych osobowych (administracyjna, cywilna, karna, dyscyplinarna).

 

12. Podsumowanie najważniejszych zagadnień oraz omówienie podstawowych źródeł informacji na temat przetwarzania danych osobowych.

 

 

 

„Ochrona danych osobowych – jak sprawnie wdrożyć w praktyce procedury wymagane przepisami prawa w zakresie przetwarzania i ochrony danych osobowych.”
Dla Dyrektorów Szkół i Przedszkoli publicznych i niepublicznych, Bibliotek, Domów Kultury, Ośrodków Sportu i Rekreacji.

 

FORMA SZKOLENIA: otwarte
MIEJSCE SZKOLENIA: Europejskie Centrum Edukacyjno-Szkoleniowe „VADEMECUM” ul. Poznańska 1, Nysa

 

W cenę szkolenia wliczona jest 1 przerwa kawowa oraz LUNCH.

 

Uczestnik otrzymuje materiały szkoleniowe w postaci elektronicznej. Po ukończeniu szkolenia każdy  z uczestników otrzymuje Certyfikat.

 

PROGRAM SZKOLENIA KIEROWANY JEST DO
Dyrektorów i Właścicieli szkół oraz przedszkoli publicznych i niepublicznych. Dyrektorów Domów Kultury, Dyrektorów Bibliotek. Kadry Zarządzającej. Osób wyznaczonych i odpowiedzialnych za bezpieczeństwo danych (ABI – Administratorzy bezpieczeństwa informacji). Osób odpowiadających za sprawne i bezpieczne funkcjonowanie systemów informatycznych służących do przetwarzania danych (Informatycy).

 

CELEM SZKOLENIA JEST:
Analiza obowiązków Dyrektorów jako Administratorów danych, wynikających z przepisów prawa w zakresie przetwarzania i ochrony danych osobowych. Efektem szkolenia będzie praktyczna wiedza pomagająca zastosować odpowiednie środki bezpieczeństwa, zarówno organizacyjne, jak i techniczne. Pozwoli to podnieść poziom bezpieczeństwa posiadanych informacji i danych oraz wywiązać się z ustawowych obowiązków.

 

UCZESTNICTWO W SZKOLENIU:
umożliwi zapoznanie się z nałożonym przez ustawodawcę obowiązkiem bezpiecznego przetwarzania danych osobowych z procesami administrowania danymi w placówkach oświatowych, co przyczyni się do uniknięcia kar związanych z niewłaściwym przetwarzaniem danych osobowych.

 

METODOLOGIA:
Szkolenie prowadzone jest w formie prezentacji multimedialnej, dyskusji, warsztatu. Omawiane są praktyczne przykłady, decyzje i opinie GIODO, najczęstsze błędy. Zapewniamy materiały po szkoleniowe i konsultacje przez Internet.


PROGRAM SZKOLENIA:

 

9:00-11:00
1.     Ochrona danych osobowych - najważniejsze pojęcia dotyczące ochrony danych osobowych:
- dane osobowe,
- źródła prawa,
- dane szczególnie chronione – wrażliwe,
- Administrator Danych,
- Administrator Bezpieczeństwa Informacji,
- Administrator Systemu Informatycznego
- Użytkownik – osoba przetwarzająca dane – zakres upoważnienia, rozliczalność,
- Pomieszczenia – obszar przetwarzania danych,
- Poufność danych,
- Integralność danych i systemu informatycznego.          
2.    Zasady przetwarzania danych osobowych:
- legalność – określenie przesłanki na podstawie, której są przetwarzane  dane,
- celowość,
- adekwatność,
- merytoryczna poprawność,
- ograniczenia czasowe – archiwizacja i usuwanie.    
3.    Obowiązki Szkoły (jako administratora danych) związane z ochroną danych osobowych.
4.    Obowiązki osób upoważnionych do przetwarzania danych:
- zobowiązanie do zachowania tajemnicy i poufności,
- potwierdzanie tożsamości rozmówców,
- znajomość i stosowanie procedur na wysokim poziomie bezpieczeństwa    

 

11:00-11:15

PRZERWA KAWOWA

 

11:15-13:00
5.    Konieczność stworzenia systemu ochrony danych w Szkole oraz  jego efektywne wdrożenie:
- organizacyjne i techniczne środki bezpieczeństwa,
- obowiązek prowadzenia dokumentacji opisującej środki bezpieczeństwa i zasady przetwarzania danych osobowych,
- wyznaczenie osób nadzorujących i koordynujących przetwarzanie danych.  
6.    Wymagana prawem dokumentacja opisująca sposób przetwarzania i ochrony danych w Szkole - Polityka bezpieczeństwa, Instrukcja zarządzania systemem informatycznym oraz inne wymagane prawem dokumenty – nieodzowne elementy, koncepcja.
7.    Powierzanie danych do przetwarzania (Outsorcing) np. prowadzenie elektronicznego dziennika lekcyjnego – wzór umowy powierzenia.
8.    Wyłanianie i identyfikacja zbiorów danych osobowych i informacji podlegających ochronie:
- wykaz zbiorów danych osobowych,
- zbiory danych podlegające zgłoszeniu do GIODO.

    

13:00-13:30

LUNCH

 

13:30-15:00   
9.    Bezpieczeństwo i przepływ informacji, jako mechanizmy kontroli zarządczej:
- nadawanie i rejestracja upoważnień i pełnomocnictw,
- delegowanie uprawnień,
- system szkoleń,
- system rozsyłania informacji,
- zasady kontaktów z podmiotami zewnętrznymi (BIP, Rzecznik, ABI).   
10.    Status i obowiązki Administratora bezpieczeństwa informacji jako osoby nadzorującej przestrzeganie zasad ochrony danych osobowych.    
11.    Odpowiedzialność związana z naruszeniem zasad przetwarzania danych osobowych (administracyjna, cywilna, karna, dyscyplinarna).    
12.    Podsumowanie najważniejszych zagadnień oraz omówienie podstawowych źródeł informacji na temat przetwarzania danych osobowych
  

15.00

ROZDANIE CERTFIKATÓW / ZAKOŃCZENIE

 

PRELEGENT– Specjalista ds. ochrony danych osobowych.  Praktyk, mający wieloletnie doświadczenie w stosowaniu prawa ochrony danych osobowych oraz wdrażaniu polityki bezpieczeństwa informacji.  Członek Zarządu Stowarzyszenia Administratorów Bezpieczeństwa Informacji SABI. Doświadczony Administrator Bezpieczeństwa Informacji pełniący tę funkcję dla wielu firm i instytucji. Audytor Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg PN-ISO/IEC 27001. Autor publikacji w zakresie ochrony danych osobowych (min w Serwisie Kadry Zarządzającej ZOZ www.serwiszoz.pl, Magazynie Menadżerów Ochrony Zdrowia www.healthcare.wip.pl/app , kwartalniku „Nowe technologie IT  w ochronie zdrowia”). Trener i prelegent. Uczestnik postępowań administracyjnych prowadzonych przez GIODO. Posiada duże doświadczenie i bardzo dobre umiejętności w prowadzeniu szkoleń z praktycznych aspektów ochrony danych osobowych. Współpracownik Biura Rzecznika Praw Dziecka w zakresie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w Internecie. Koordynator projektu edukacyjnego „Twoje dane – Twoja sprawa. Skuteczna ochrona danych osobowych” realizowanego przez GIODO.

 

 

 

 

Dane teleadresowe:

Europejskie Centrum Edukacyjno-Szkoleniowe "Vademecum”, ul. Poznańska 1, 48-300 Nysa
tel: 77 435 12 54 wew. 24,
77 409 04 59,
721 860 739
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

     

 

 

 

Aktualności

 Rekrutacja na studia
w roku akademickim 2020/2021
trwa od 1 czerwca do 30 września 2020 r.
  

Opinie uczestników studiów:

„Szkolenie przygotowane bardzo profesjonalnie. Jasny i prosty sposób przekazu oraz niezwykłe zaangażowanie prowadzącego.”

Opinie uczestników kursów:

"Uczelnia godna polecenia. Studia licencjackie i magisterskie - warto spróbować, by stać się lepszym"

Wyróżnienia

edukacji logo 2020 200  Logo regular 2020  

Wyższa Szkoła Teologiczno-Humanistyczna

Punkt konsultacyjny w Nysie

zobacz...

         
Wynajem sal
       

zobacz...

Centrum Edukacyjne
www.poznanska.nysa.pl

zobacz ...