Aktualności:

 
 
Ostatnie dni rekrutacji!
Dysponujemy jeszcze pojedynczymi miejscami na poszczególnych kierunkach studiów. Chcesz więcej szczegółów DZWOŃ 77 409 04 58 lub 77 409 04 59.
 
 
 
Uwaga!
Już teraz dostępne są także kursy kwalifikacyjne dla nauczycieli. Więcej

 

 

 

UWAGA WAŻNA INFORMACJA!
 
- programy pedagogicznych studiów podyplomowych zgodne są z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 25 lipca 2019 r.

 

 

 

 

 

 

 

Za nami V edycja Europejskiego Dnia Nauki!

Relacja z tego pięknego wydarzenia TUTAJ.

 

 

 

 

Kontakt

Europejskie Centrum
Edukacyjno-Szkoleniowe "Vademecum”

ul. Poznańska 1
48-300 Nysa

tel. 77 409 04 59

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

Formularz kontaktowy >

Oferta

 

 

 

 

 

1. Ochrona danych osobowych w szkole - praktyczne aspekty dla dyrektorów szkół i przedszkoli publicznych i niepublicznych, dyrektorów domów kultury, bibliotek

 

2. Ochrona danych osobowych – jak sprawnie wdrożyć w praktyce procedury wymagane przepisami prawa w zakresie przetwarzania i ochrony danych osobowych.”
Dla Dyrektorów Szkół i Przedszkoli publicznych i niepublicznych, Bibliotek, Domów Kultury, Ośrodków Sportu i Rekreacji

 

 

Dane teleadresowe

 

 

Ochrona danych osobowych w szkole - praktyczne aspekty dla dyrektorów szkół i przedszkoli publicznych i niepublicznych, dyrektorów domów kultury, bibliotek

 

 

 

CEL SZKOLENIA: Analiza obowiązków Dyrektorów Szkół, Przedszkoli, Domów Kultury, Bibliotek jako Administratorów danych, wynikających z przepisów prawa w zakresie przetwarzania i ochrony danych osobowych. Efektem szkolenia będzie praktyczna wiedza pomagająca zastosować odpowiednie środki bezpieczeństwa, zarówno organizacyjne, jak i techniczne. Pozwoli to podnieść poziom bezpieczeństwa posiadanych informacji i danych oraz wywiązać się z ustawowych obowiązków.

 

GRUPA DOCELOWA: Dyrektorzy: szkół, przedszkoli publicznych i niepublicznych, Domów Kultury, bibliotek i Właściciele szkół publicznych i niepublicznych. Kadra Zarządzająca. Osoby wyznaczone i odpowiedzialne za bezpieczeństwo danych (ABI – Administratorzy bezpieczeństwa informacji). Osoby odpowiadające za sprawne i bezpieczne funkcjonowanie systemów informatycznych służących do przetwarzania danych (Informatycy).

 

METODOLOGIA: Szkolenie prowadzone jest w formie prezentacji multimedialnej, dyskusji, warsztatu. Omawiane są praktyczne przykłady, decyzje i opinie GIODO, najczęstsze błędy.

Zapewniamy materiały poszkoleniowe i konsultacje przez Internet.

 

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Ochrona danych osobowych - najważniejsze pojęcia dotyczące ochrony danych osobowych:
- dane osobowe,
- źródła prawa,
- dane szczególnie chronione – wrażliwe,
- Administrator Danych,
- Administrator Bezpieczeństwa Informacji,
- Administrator Systemu Informatycznego,
- Użytkownik – osoba przetwarzająca dane – zakres upoważnienia, rozliczalność,
- Pomieszczenia – obszar przetwarzania danych,
- Poufność danych,
- Integralność danych i systemu informatycznego.

 

2. Zasady przetwarzania danych osobowych:
- legalność – określenie przesłanki na podstawie, której są przetwarzane dane,
- celowość,
- adekwatność,
- merytoryczna poprawność,
- ograniczenia czasowe – archiwizacja i usuwanie.

 

3. Obowiązki Szkoły, Przedszkola, Domu Kultury, Biblioteki (jako administratora danych) związane z ochroną danych osobowych.

 

4. Obowiązki osób upoważnionych do przetwarzania danych:
- zobowiązanie do zachowania tajemnicy i poufności,
- potwierdzanie tożsamości rozmówców,
- znajomość i stosowanie procedur na wysokim poziomie bezpieczeństwa.

 

5. Konieczność stworzenia systemu ochrony danych w Szkole, Przedszkolu, Domu Kultury, Bibliotece oraz  jego efektywne wdrożenie:
- organizacyjne i techniczne środki bezpieczeństwa,
- obowiązek prowadzenia dokumentacji opisującej środki bezpieczeństwa i zasady przetwarzania danych osobowych,
- wyznaczenie osób nadzorujących i koordynujących przetwarzanie danych.

 

6. Wymagana prawem dokumentacja opisująca sposób przetwarzania i ochrony danych w Szkole itd. - Polityka bezpieczeństwa, Instrukcja zarządzania systemem informatycznym oraz inne wymagane prawem dokumenty – nieodzowne elementy, koncepcja.

 

7. Powierzanie danych do przetwarzania (Outsorcing) np. prowadzenie elektronicznego dziennika lekcyjnego – wzór umowy powierzenia.

 

8. Wyłanianie i identyfikacja zbiorów danych osobowych i informacji podlegających ochronie:
- wykaz zbiorów danych osobowych,
- zbiory danych podlegające zgłoszeniu do GIODO.

 

9. Bezpieczeństwo i przepływ informacji, jako mechanizmy kontroli zarządczej:
- nadawanie i rejestracja upoważnień i pełnomocnictw,
- delegowanie uprawnień,
- system szkoleń,
- system rozsyłania informacji,
- zasady kontaktów z podmiotami zewnętrznymi (BIP, Rzecznik, ABI).

 

10. Status i obowiązki Administratora bezpieczeństwa informacji jako osoby nadzorującej przestrzeganie zasad ochrony danych osobowych.

 

11. Odpowiedzialność związana z naruszeniem zasad przetwarzania danych osobowych (administracyjna, cywilna, karna, dyscyplinarna).

 

12. Podsumowanie najważniejszych zagadnień oraz omówienie podstawowych źródeł informacji na temat przetwarzania danych osobowych.

 

 

 

„Ochrona danych osobowych – jak sprawnie wdrożyć w praktyce procedury wymagane przepisami prawa w zakresie przetwarzania i ochrony danych osobowych.”
Dla Dyrektorów Szkół i Przedszkoli publicznych i niepublicznych, Bibliotek, Domów Kultury, Ośrodków Sportu i Rekreacji.

 

FORMA SZKOLENIA: otwarte
MIEJSCE SZKOLENIA: Europejskie Centrum Edukacyjno-Szkoleniowe „VADEMECUM” ul. Poznańska 1, Nysa

 

W cenę szkolenia wliczona jest 1 przerwa kawowa oraz LUNCH.

 

Uczestnik otrzymuje materiały szkoleniowe w postaci elektronicznej. Po ukończeniu szkolenia każdy  z uczestników otrzymuje Certyfikat.

 

PROGRAM SZKOLENIA KIEROWANY JEST DO
Dyrektorów i Właścicieli szkół oraz przedszkoli publicznych i niepublicznych. Dyrektorów Domów Kultury, Dyrektorów Bibliotek. Kadry Zarządzającej. Osób wyznaczonych i odpowiedzialnych za bezpieczeństwo danych (ABI – Administratorzy bezpieczeństwa informacji). Osób odpowiadających za sprawne i bezpieczne funkcjonowanie systemów informatycznych służących do przetwarzania danych (Informatycy).

 

CELEM SZKOLENIA JEST:
Analiza obowiązków Dyrektorów jako Administratorów danych, wynikających z przepisów prawa w zakresie przetwarzania i ochrony danych osobowych. Efektem szkolenia będzie praktyczna wiedza pomagająca zastosować odpowiednie środki bezpieczeństwa, zarówno organizacyjne, jak i techniczne. Pozwoli to podnieść poziom bezpieczeństwa posiadanych informacji i danych oraz wywiązać się z ustawowych obowiązków.

 

UCZESTNICTWO W SZKOLENIU:
umożliwi zapoznanie się z nałożonym przez ustawodawcę obowiązkiem bezpiecznego przetwarzania danych osobowych z procesami administrowania danymi w placówkach oświatowych, co przyczyni się do uniknięcia kar związanych z niewłaściwym przetwarzaniem danych osobowych.

 

METODOLOGIA:
Szkolenie prowadzone jest w formie prezentacji multimedialnej, dyskusji, warsztatu. Omawiane są praktyczne przykłady, decyzje i opinie GIODO, najczęstsze błędy. Zapewniamy materiały po szkoleniowe i konsultacje przez Internet.


PROGRAM SZKOLENIA:

 

9:00-11:00
1.     Ochrona danych osobowych - najważniejsze pojęcia dotyczące ochrony danych osobowych:
- dane osobowe,
- źródła prawa,
- dane szczególnie chronione – wrażliwe,
- Administrator Danych,
- Administrator Bezpieczeństwa Informacji,
- Administrator Systemu Informatycznego
- Użytkownik – osoba przetwarzająca dane – zakres upoważnienia, rozliczalność,
- Pomieszczenia – obszar przetwarzania danych,
- Poufność danych,
- Integralność danych i systemu informatycznego.          
2.    Zasady przetwarzania danych osobowych:
- legalność – określenie przesłanki na podstawie, której są przetwarzane  dane,
- celowość,
- adekwatność,
- merytoryczna poprawność,
- ograniczenia czasowe – archiwizacja i usuwanie.    
3.    Obowiązki Szkoły (jako administratora danych) związane z ochroną danych osobowych.
4.    Obowiązki osób upoważnionych do przetwarzania danych:
- zobowiązanie do zachowania tajemnicy i poufności,
- potwierdzanie tożsamości rozmówców,
- znajomość i stosowanie procedur na wysokim poziomie bezpieczeństwa    

 

11:00-11:15

PRZERWA KAWOWA

 

11:15-13:00
5.    Konieczność stworzenia systemu ochrony danych w Szkole oraz  jego efektywne wdrożenie:
- organizacyjne i techniczne środki bezpieczeństwa,
- obowiązek prowadzenia dokumentacji opisującej środki bezpieczeństwa i zasady przetwarzania danych osobowych,
- wyznaczenie osób nadzorujących i koordynujących przetwarzanie danych.  
6.    Wymagana prawem dokumentacja opisująca sposób przetwarzania i ochrony danych w Szkole - Polityka bezpieczeństwa, Instrukcja zarządzania systemem informatycznym oraz inne wymagane prawem dokumenty – nieodzowne elementy, koncepcja.
7.    Powierzanie danych do przetwarzania (Outsorcing) np. prowadzenie elektronicznego dziennika lekcyjnego – wzór umowy powierzenia.
8.    Wyłanianie i identyfikacja zbiorów danych osobowych i informacji podlegających ochronie:
- wykaz zbiorów danych osobowych,
- zbiory danych podlegające zgłoszeniu do GIODO.

    

13:00-13:30

LUNCH

 

13:30-15:00   
9.    Bezpieczeństwo i przepływ informacji, jako mechanizmy kontroli zarządczej:
- nadawanie i rejestracja upoważnień i pełnomocnictw,
- delegowanie uprawnień,
- system szkoleń,
- system rozsyłania informacji,
- zasady kontaktów z podmiotami zewnętrznymi (BIP, Rzecznik, ABI).   
10.    Status i obowiązki Administratora bezpieczeństwa informacji jako osoby nadzorującej przestrzeganie zasad ochrony danych osobowych.    
11.    Odpowiedzialność związana z naruszeniem zasad przetwarzania danych osobowych (administracyjna, cywilna, karna, dyscyplinarna).    
12.    Podsumowanie najważniejszych zagadnień oraz omówienie podstawowych źródeł informacji na temat przetwarzania danych osobowych
  

15.00

ROZDANIE CERTFIKATÓW / ZAKOŃCZENIE

 

PRELEGENT– Specjalista ds. ochrony danych osobowych.  Praktyk, mający wieloletnie doświadczenie w stosowaniu prawa ochrony danych osobowych oraz wdrażaniu polityki bezpieczeństwa informacji.  Członek Zarządu Stowarzyszenia Administratorów Bezpieczeństwa Informacji SABI. Doświadczony Administrator Bezpieczeństwa Informacji pełniący tę funkcję dla wielu firm i instytucji. Audytor Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg PN-ISO/IEC 27001. Autor publikacji w zakresie ochrony danych osobowych (min w Serwisie Kadry Zarządzającej ZOZ www.serwiszoz.pl, Magazynie Menadżerów Ochrony Zdrowia www.healthcare.wip.pl/app , kwartalniku „Nowe technologie IT  w ochronie zdrowia”). Trener i prelegent. Uczestnik postępowań administracyjnych prowadzonych przez GIODO. Posiada duże doświadczenie i bardzo dobre umiejętności w prowadzeniu szkoleń z praktycznych aspektów ochrony danych osobowych. Współpracownik Biura Rzecznika Praw Dziecka w zakresie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w Internecie. Koordynator projektu edukacyjnego „Twoje dane – Twoja sprawa. Skuteczna ochrona danych osobowych” realizowanego przez GIODO.

 

 

 

 

Dane teleadresowe:

Europejskie Centrum Edukacyjno-Szkoleniowe "Vademecum”, ul. Poznańska 1, 48-300 Nysa
tel: 77 435 12 54 wew. 24,
77 409 04 59,
721 860 739
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

     

 

 

 

Szczególnie polecamy:

 

NOWOŚĆ !!!
BEZPŁATNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

www.vademecum-szkola.nysa.pl

 

 

 

Opinie uczestników:

„Szkolenie przygotowane bardzo profesjonalnie. Jasny i prosty sposób przekazu oraz niezwykłe zaangażowanie prowadzącego.”
Wyższa Szkoła Teologiczno-Humanistyczna

Punkt konsultacyjny w Nysie

zobacz...

         
Wynajem sal
       

zobacz...

Centrum Edukacyjne
www.poznanska.nysa.pl

zobacz ...