Rekrutacja:

 
5
LINK do rekrutacji
 
6
LINK do rekrutacji
 

 

Kontakt

Europejskie Centrum
Edukacyjno-Szkoleniowe "Vademecum”

ul. Poznańska 1, 48-300 Nysa

tel. 77 409 04 59

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

Formularz kontaktowy >

Social Media

f  i  yt

Szkolenia/Warsztaty

 

 

 

 

 

 

 

Wykaz oferowanych szkoleń/warsztatów:

 

 1. Matematyka w krótkich spodenkach - NOWOŚĆ!!!
 2. Arteterapia
 3. Matematyka dla smyka
 4. Warsztat umiejętności wychowawczych dla nauczycieli i wychowawców
 5. Trening zachowań społecznych
 6. Bezpieczeństwo w szkole
 7. Warsztaty teatralne
 8. Animaloterapia
 9. Tańce ludowe i narodowe w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej 
 10. Konstruowanie indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych
 11. Rewalidacja indywidualna
 12. Praca z dzieckiem 6-letnim
 13. Praca z dzieckiem z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim
 14. Uczeń z autyzmem - wybrane metody i techniki pracy
 15. Metody pomocy dziecku z mutyzmem i jego rodzinie
 16. Dziecko z afazją w szkole masowej
 17. Metody i formy pracy z dziećmi z zaburzeniami neurologicznymi
 18. Uczeń na progu edukacyjnym. Między I a II etapem nauczania
 19. Innowacje pedagogiczne w praktyce szkolnej
 20. Konstruowanie programów nauczania na I etapie edukacji
 21. Problemy z czytaniem i pisaniem u uczniów (zastosowanie metody Antares)
 22. Agresja elektroniczna cyberbullying -ryzykowne zachowania dzieci i młodzieży w świecie nowych mediów
 23. Uczeń z zespołem Downa, metody pracy oparte na najnowszych badaniach
 24. Rodzice w przedszkolu i szkole – jak pozyskać do współpracy trudnych rodziców?
 25. Jak radzić sobie z dyscypliną w klasie i szkole?
 26. Wspieranie uczniów ze SNOS ( syndrom nieadekwatnych osiągnięć szkolnych)  
 27. Praca z uczniem niedostosowanym społecznie lub zagrożonym niedostosowaniem społecznym – diagnoza, orzecznictwo, pomoc
 28. Działania nauczyciela wobec agresji w przedszkolu i szkole
 29. Wspieranie w rozwoju dziecka przedszkolnego i w młodszym wieku szkolnym
 30. Nauka może być przyjemna i skuteczna – budowanie u dzieci motywacji do nauki
 31. Dziecko zdolne w przedszkolu lub szkole – diagnoza, formy pracy, wspieranie
 32. Internet – wróg czy przyjaciel?
 33. Konstruowanie indywidualnych programów edukacyjno – terapeutycznych
 34. Planowanie i organizowanie pracy dydaktyczno – wychowawczej z dziećmi z różną niepełnosprawnością intelektualną
 35. Rewalidacja indywidualna – praktyczne wskazówki
 36. Współpraca z rodziną dziecka z niepełnosprawnością intelektualną
 37. Układy taneczne (hip-hop, taniec nowoczesny i inne) oraz tańce integracyjne dla dzieci przedszkolnych i wczesnoszkolnych- warsztaty taneczne dla nauczycieli.
 38. Taniec jako forma ekspresji oraz alternatywnych form wobec tradycyjnych zajęć wychowania fizycznego - warsztaty dla nauczycieli prowadzących zespoły taneczne oraz inne formy lekcji wf.

 

 

 

 

Rekrutacja

 

 

 

Matematyka w krótkich spodenkach NOWOŚĆ

 


Warsztaty dedykowane nauczycielom przedszkoli, klas I-III, terapeutom oraz innym zainteresowanym

 

 

Moduł I: Aby matematyka nie była trudna (4h)

 

Treści:
• matematyka wokół nas
• zainteresować nie nudzić
• sytuacje matematyczne
• ćwiczenia, zadania, problemy

 

 

Moduł II: Myślenie i działanie (4h)

 

Treści:
• metoda i zadanie
• od myślenia do rozumowania
• pomysł na edukację matematyczną
• rozwijanie kompetencji matematycznych dzieci

 

 

 

Koszt: 120 zł za osobę

 

 

 

Arteterapia

PROGRAM:

1.Integracja grupy.

2.Podstawy arteterapii.

3.Teatr:
-ćwiczenia dykcyjne,
-ćwiczenia ruchowe,
-projektowanie i wykonanie rekwizytów,
-etiudy teatralne.

4.Biblioterapia z bajkoterapią - czyli terapia z wykorzystaniem odpowiednio dobranej literatury:
-słuchanie bajki terapeutycznej - omówienie treści,
-ćwiczenia do wybranych bajek,
-samodzielne lub w grupach pisanie i ilustrowanie bajki.

5.Muzykoterapia w teorii i praktyce.

6.Wybrane techniki plastyczne.

7.Podsumowanie zajęć.

 

Forma pracy: Zajęcia warsztatowe.

 

Czas trwania: 16 godzin dydaktycznych.

 

Liczebność grupy: do 25 osób.

 

Adresaci: Nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.

 

 

 

Matematyka dla smyka

 

ZAPRASZAMY NA CYKLICZNE SPOTKANIA WARSZTATOWE  „MATEMATYKA DLA SMYKA”
Proponujemy nauczycielom i innym zainteresowanym cykliczne warsztaty, których celem jest wyposażenie uczestników w ciekawe, niekonwencjonalne rozwiązania w zakresie organizacji nauczania matematyki młodszych dzieci. Poprzez zabawy, ćwiczenia i zadania, zaprezentowane w różnorodnej formie nauczyciel będzie mógł wzbogacić swój warsztat pracy, aktywizować ucznia w proces uczenia się oraz motywować go.

 

ADRESACI: nauczyciele wychowania przedszkolnego, nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej i inni zainteresowani (studenci).

 

 

Proponujemy Państwu do wyboru III bloki - każdy blok to oosbny warsztat.

 

I blok - 4 h dydaktyczne

 • Rym, rytm, ruch w edukacji matematycznej
 • Żywe liczby

 

II blok - 4 h dydaktyczne

 • Tabele, wykresy, diagramy. Różnorodne i nietypowe zadania matematyczne
 • Rytmy, prawa i reguły matematyczne z ...obrazków. Czy to możliwe?

 

III blok - 4 h dydaktyczne

 • Otwórz drzwi, stwórz zadanie. Rozwijanie myślenia dywergencyjnego
 • Rozwiązuję i tworzę zadania tekstowe

 

 

Informacje ogólne:
uczestnicy otrzymują materiały oraz zaświadczenia o udziale w warsztatach,
uczestników prosi się o przyniesienie z sobą na zajęcia: kleju, nożyc, 10 kartek A4 (białych), 6 kartek A4 w różnych kolorach

 

 

Prowadząca: Edukator, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej z wieloletnim doświadczeniem. Praktyk, obecnie realizujący nauczanie w zespole dzieci 6-letnich w szkole. Autor innowacji i programów edukacyjnych dostosowanych do potrzeb rozwojowych dzieci 6-letnich. Propagator idei nauczania bez podręcznikowego.

 

 

 

 

 

Warsztat umiejętności wychowawczych dla nauczycieli i wychowawców

według ogólnopolskiego programu edukacyjno-wychowawczego

„SZKOŁA DLA RODZICÓW I WYCHOWAWCÓW”

 

 

 

Program edukacyjno-wychowawczy skierowany jest do osób dorosłych wychowujących dzieci i młodzież tj. nauczycieli, wychowawców, rodziców, studentów kierunków pedagogicznych.  W warstwie filozoficznej odwołuje się do koncepcji wychowania personalistycznego (dialogu osób), wychowania bez porażek Thomasa Gordona i książki Adele Faber i Elaine Mazlish „Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały, jak słuchać żeby dzieci do nas mówiły”.

 

Celem programu jest uświadomienie nauczycielom, wychowawcom, rodzicom, że skuteczność wychowania w znacznym stopniu zależy od osoby wychowującego; ukazanie prawdy, że wychowanie powinno opierać się na jasnym i czytelnym systemie wartości; refleksja nad skutecznością określonych metod wychowawczych; zakwestionowanie niektórych mitów i stereotypów.

Warsztat pozwala poznać konkretne umiejętności takiego postępowania, aby w relacji opartej na wzajemnym zrozumieniu i szacunku jasno i wyraźnie stawiane były oczekiwania i granice; dziecko uczyło się ponoszenia konsekwencji i odpowiedzialności za własne działania. Program „Szkoła dla rodziców i wychowawców” jest rekomendowany przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie.

 

 

GŁÓWNE CELE ZAJĘĆ WARSZTATOWYCH:

 • kształtowanie umiejętności porozumiewania się z dzieckiem,
 • doskonalenie relacji nauczyciel – dziecko,
 • poznanie metod skutecznego zachęcania dziecka do współpracy,
 • nabywanie umiejętności rozwiązywania konfliktów,
 • uświadamianie rodzicom i wychowawcom, że skuteczność wychowania w znacznym stopniu zależy od osoby wychowującej,
 • ukazanie prawdy, że skuteczne wychowanie opiera się na jasnym, czytelnym systemie wartości,
 • pogłębianie świadomości i refleksji nad skutecznością określonych metod wychowawczych,
 • poznanie sposobów radzenia sobie w sytuacjach trudnych z dzieckiem,
 • nabycie umiejętności stosowania wzmocnień pozytywnych.

 

 

Część I - Budowanie relacji dorosły – dziecko

 • wyrażanie oczekiwań i ograniczeń tak, aby były przez dziecko respektowane,
 • rozpoznawanie, wyrażanie i akceptowanie uczuć,
 • aktywne, wspierające słuchanie,
 • motywowanie dziecka do współdziałania,
 • modyfikowanie niepożądanych lub nieodpowiednich zachowań dziecka,
 • uwalnianie dzieci od grania narzuconych ról w domu i szkole,
 • wspieranie procesu usamodzielniania się dziecka,
 • budowanie realnego poczucia własnej wartości dziecka,
 • konstruktywne rozwiązywanie konfliktów.

 

 

Część II - Wspieranie procesu budowania wzajemnych (opartych na więzi i szacunku) relacji między dziećmi - "Rodzeństwo bez rywalizacji":

 • rywalizacja i zazdrość między dziećmi,
 • kłótnie, bójki dzieci i różne inne trudności,
 • problem sprawiedliwości, ulubieńców i egoizmu,
 • wpływ ról na relacje między dziećmi.

 

 

Część III - dla rodziców i wychowawców nastolatków uwzględniająca problemy wieku dorastania: „ Szkoła dla rodziców, nauczycieli, wychowawców nastolatków”

 • młodzieńczy bunt,
 • pragnienie akceptacji,
 • potrzeba decydowania o sobie,
 • przedwczesne zainteresowanie seksem,
 • narkotyki,
 • niebezpieczeństwo mediów.

 

 

Metody pracy:

 • elementy wykładu
 • ćwiczenia
 • burza mózgów
 • praca w grupach
 • dyskusja
 • autorefleksja
 • wymiana własnych doświadczeń

 

 

Literatura:

 • Faber, E. Mazlish – „Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały, jak słuchać żeby dzieci do nas mówiły”,
 • T. Gordon – „Wychowanie bez porażek”,
 • J. Sakowska – „Szkoła dla rodziców i wychowawców” – część I.

 

 

Każdy uczestnik w ramach warsztatu otrzymuje:

 • Certyfikat realizatora, który  uprawnia do prowadzenia zajęć z nauczycielami, wychowawcami i rodzicami.
 • Komplet materiałów szkoleniowych- książka „Szkoła dla rodziców i wychowawców” Joanny Sakowskiej- autorki programu, zeszyty metodyczne- ORE, gotowe scenariusze do prowadzenia zajęć, materiały merytoryczne w wersji papierowej i elektronicznej.
 • Po przeprowadzeniu minimum dwóch edycji zajęć z rodzicami lub nauczycielami, wychowawcami, na wniosek realizatora odbywa się superwizja zajęć w obecności edukatora programu. W wyniku  pozytywnej opinii, realizator zostaje wpisany do banku ogólnopolskich realizatorów programu na stronie Ośrodka Rozwoju Edukacji.

 

 

Prowadzący:
Pedagog, logopeda dyplomowany, neuroterapeuta, edukator, mediator. II stopień specjalizacji zawodowej z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej. Ekspert Ministra Edukacji Narodowej ds. awansu zawodowego nauczycieli. Wieloletni wykładowca w zakresie problematyki wychowania, psychoedukacji, pedagogiki ogólnej, pedagogiki przedszkolnej i edukacji wczesnoszkolnej Autorka publikacji merytorycznych w obszarze psychoedukacji. Ogólnopolski edukator, dolnośląski koordynator i realizator programu „Szkoła dla rodziców i wychowawców”. Ambasador Ogólnopolskich Kampanii przeciw krzywdzeniu i zaniedbywaniu dzieci ”Dzieciństwo bez przemocy”, „Zły dotyk”. Powiatowy Organizator Rozwoju Edukacji, koordynator merytoryczny w projekcie „System doskonalenia nauczycieli opartym na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół”. Odpowiedzialna za przygotowanie i realizację projektu wdrożeniowego „Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli” w powiecie wołowskim okresie od 01.01.2013 do 31.12.2014 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; Priorytet III- wysoka jakość systemu oświaty; Działanie 3.5 kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół. Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Wołowie.

 

 

 

 

 

Trening zachowań społecznych

 

Forma szkolenia:

 • otwarte w Europejskim Centrum Edukacyjno-Szkoleniowym "Vademecum" w Nysie
 • zamknięte w siedzibie zamawiającego

 

Czas trwania: 4 h dydaktyczne

 

Adresaci: pedagodzy, psycholodzy, terapeuci, asystenci osób niepełnosprawnych, pracownicy socjalni, logopedzi, rodzice i osoby pracujący z dziećmi i młodzieżą z diagnozą autyzmu oraz wszyscy, którzy chcą uzyskać kwalifikacje do prowadzenia specjalistycznych usług opiekuńczych ( podstawa prawna D.U. nr 189, poz 1598 z póź.zmianami)

 

Treści programowe:

1. Trening umiejętności komunikacyjnych

 • Wspieranie zdolności komunikowania się, minimalizowanie problemów sensorycznych
 • Cechy charakterystyczne dla mowy dzieci z autyzmem
 • Ekspresja słowna i trudności w porozumiewaniu się z osobami autystycznymi

2. Trening reagowania na krytykę, wyrażania krytyki oraz radzenia sobie z emocjami

 • Konsekwentne postępowanie w pracy
 • Praca z triadą zaburzeń w celu zrozumienia osób z autyzmem

3. Studium przypadku

 • Indywidualny program edukacyjno terapeutyczny

4. Trening budżetowy

5. Trening czynności samoobsługowych

 

 

 

 

 

Bezpieczeństwo w szkole

 

 • Omówienie rozporządzeń dot. bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.    
 • Ochrona nauczyciela, jako funkcjonariusza publicznego.
 • Informacja dot. podawania leków uczniom przez nauczyciela.
 • Zasady zachowania się na wypadek nagłego zagrożenia życia i zdrowia np. pożar    
 • Podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
 • Resuscytacja krążeniowo-oddechowa -ćwiczenia praktyczne na fantomie.    
 • Scenki sytuacyjne z pierwszej pomocy.

 

 

 

 

Warsztaty teatralne

 

“Teatr w pracy z dziećmi” (4h)

 • zalety prowadzenia edukacji teatralnej w przedszkolu
 • zabawy teatralne i dramowe w pracy z grupą ( teoria i praktyka)
 • techniki dramowe w interpretacji tekstu
 • budowa etiud scenicznych na zadany temat

 

“Przedstawienie teatralne – od pomysłu do realizacji” (4h)

 • różnorodność form teatralnych
 • praca z tekstem
 • drama i improwizacja
 • ekspresja ruchowa i świadomość ciała
 • inscenizowanie ruchem wierszy, piosenek, bajek, opowiadań, baśni,
 • ekspresja werbalna
 • kreatywność i zaagażowanie dzieci w tworzenie przedstawienia.

 

 

 

 

Animaloterapia

 

Podczas warsztatu będą poruszane zagadnienia z zakresu Dogoterapii oraz Hipoterapii.

 

W zakresie Dogoterapii:

 • Historia Dogoterapii
 • Istota Dogoterapii
 • Dogoterapia na świecie
 • Dogoterapia w Polsce
 • Zastosowanie Dogoterapii  w poszczególnych deficytach i zaburzeniach w rozwoju
 • Wizualizacja z omówieniem indywidualnych przypadków – charakterystyka jednostki i postęp w terapii
 • Praktyczny pokaz z możliwością doświadczenia bezpośredniego doświadczenia kontaktu z psem Dogoterapeutą

 

W zakresie Hipoterapii:

 • Historia Hipoterapii
 • Istota Hipoterapii
 • Hipoterapia na świecie
 • Hipoterapia w Polsce
 • Zastosowanie Hipoterapia  w poszczególnych deficytach i zaburzeniach w rozwoju
 • Wizualizacja z przebiegu Hipoterapii

 

 

 

 

 

Tańce ludowe i narodowe w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

 

W programie:

 

1. Tańce śląskie oraz wybranych regionów:

 • charakterystyka poszczególnych tańców
 • nauka podstawowych kroków
 • ujęcia i ustawienia w poszczególnych tańcach
 • podstawowe figury taneczne
 • budowania układów choreograficznych

 

2. Charakterystyka i przykłady figur tanecznych

 • Polonez, Krakowiak, Kujawiak, Oberek , Mazur
 • charakterystyka poszczególnych tańców
 • ujęcia i ustawienia w poszczególnych tańcach
 • kroki podstawowe
 • figury parowe i parowo-zespołowe
 • elementy niepożądane

 

Prowadzący:
pedagog, choreograf i instruktor taneczny.

 

 

 

 

 

Konstruowanie indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych

 

TREŚCI PROGRAMOWE:

 • Przepisy dotyczące konstruowania  indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych dla dziecka z niepełnosprawnością .
 • Procedury  związane z konstruowaniem indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego dla dziecka z niepełnosprawnością intelektualną.
 • Opracowanie wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia/dziecka.
 • Opracowanie IPET-u dla konkretnego dziecka.
 • Dokumentowanie i ewaluacja prowadzonych działań.

 

 

 

 

 

Rewalidacja indywidualna

 

TREŚCI PROGRAMOWE:

 • Akty prawne dotyczące organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 • Charakterystyka dziecka z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim
 • Cele, metody, zasady, środki dydaktyczne i  formy pracy z dzieckiem niepełnosprawnym intelektualnie na zajęciach z rewalidacji indywidualnej.
 • Diagnoza wstępna i końcowa. Opracowanie IPET-u do zajęć z rewalidacji indywidualnej.
 • Opracowanie scenariusza zajęć.   Planowanie współpracy z rodziną dziecka niepełnosprawnego intelektualnie.
 • Ewaluacja i dokumentowanie prowadzonych zajęć. 

 

 

 

 

 

Praca z dzieckiem 6-letnim

 

Niektórzy rodzice wciąż obawiają się o gotowość szkół do przyjęcia sześciolatków i organizację lekcji. Dlatego wychodząc naprzeciw oczekiwaniom proponujemy szkolenie, które pozwoli lepiej przygotować nauczycieli na potrzeby młodszych dzieci. Aby w pełni pomóc tym uczniom w osiągnięciu sukcesu, czyli wyniesieniu ze szkoły tylko dobrych wspomnień podbudowanych użytecznymi wiadomościami i umiejętnościami.

 

Czas trwania: 8 h (2 spotkania po 4 h)

 

Forma szkolenia:

 • otwarte w Europejskim Centrum Edukacyjno-Szkoleniowym "Vademecum" w Nysie
 • zamknięte w siedzibie zamawiającego

 

Tematyka szkolenia:
1.Sylwetka absolwenta przedszkola. Analiza podstawy programowej wychowania przedszkolnego.
2.Praca z dzieckiem potrzebującym wsparcia w osiąganiu gotowości szkolnej
3.Formy aktywności dzieci sześcioletnich
a) Organizacja dnia aktywności dzieci sześcioletnich w szkole
b) Zabawa jako podstawowa forma aktywności dziecka
c) Zajęcia zintegrowane jako specyficzna forma aktywności dziecka
d) Spacery i wycieczki jako element rozwoju aktywności dzieci
e) Praca jako forma aktywności społecznej
4.Obszary aktywności dziecięcej
5.Okres adaptacyjny w klasie pierwszej. Organizacja zajęć.
6.Metody pracy z dzieckiem sześcioletnim oraz metody wspierania edukacyjnego.
7. Wprowadzenie dziecka w świat liter drukowanych i pisanych.
8. Wprowadzenie w świat liczb i cyfr.
9. Ćwiczenia przygotowawcze.
10.Metody aktywizujące w pracy z sześciolatkiem

 

 

Prowadzący:

Edukator, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej z wieloletnim doświadczeniem. Praktyk, obecnie realizujący nauczanie w zespole dzieci 6-letnich w szkole. Autor innowacji i programów edukacyjnych dostosowanych do potrzeb rozwojowych dzieci 6-letnich. Propagator idei nauczania bez podręcznikowego.

Każdy uczestnik otrzymuje materiały szkoleniowe w postaci elektronicznej . Po ukończeniu szkolenia kursanci otrzymują Certyfikat uczestnictwa.

 

 

 

 

 

Praca z dzieckiem z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim


Obszar tematyczny: dziecko niepełnosprawne intelektualnie w stopniu lekkim. Są to warsztaty doskonalące nauczycieli, pedagogów, terapeutów pracujących w szkołach ogólnodostępnych z dzieckiem niepełnosprawnym intelektualnie w stopniu lekkim. W czasie warsztatów proponuję pracę, zabawę i naukę.

 

Założenia organizacyjne:
Reforma oświaty niesie za sobą zmiany w szkolnictwie ogólnodostępnym jak i specjalnym. Nauczyciele napotykają na trudności organizacyjne i metodyczne w planowaniu i organizowaniu pracy z uczniem niepełnosprawnym intelektualnie. Wymiana doświadczeń, wspólnego tworzeni materiałów przydatnych w pracy ułatwia nauczycielom pracę i podnosi jakość szkoły.

 

Adresaci: nauczyciele kształcenia specjalnego, pedagodzy szkolni, pedagodzy poradni PP, nauczyciele szkoł masowych realizujący kształcenie specjalne dzieci z lekką niepełnosprawnością intelektualną.

 

Czas trwania: 8 h (2 spotkania po 4 h)

 

Forma szkolenia:

 • otwarte w Europejskim Centrum Edukacyjno-Szkoleniowym "Vademecum" w Nysie
 • zamknięte w siedzibie zamawiającego

 

 

Cele: Uczestnik pozna
- akty prawne
- charakterystykę dziecka z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim.
- czynniki warunkujące postęp w nauce,
- konstruowanie IPET-u,
- planowanie i organizowanie procesu dydaktyczno-wychowawczego ucznia z niepełnosprawnością intelektualną,
- organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dziecka niepełnosprawnego,
- ocenianie dziecka niepełnosprawnego intelektualnie,
- rolę nauczyciela w procesie dydaktyczno-wychowawczym dziecka niepełnosprawnego intelektualnie,
- literaturę przydatną w codziennej pracy i autorskich rozwiązań metodycznych,
- współpracę z rodzicami i innymi instytucjami świadczącymi pomoc dzieciom niepełnosprawnym i ich rodzicom.   

 

 

Metody:
- wykład, dyskusja, praca w grupie, prezentacja materiałów, autoprezentacja wykonanych materiałów,

 

 

Obudowa dydaktyczna:
- planowane środki dydaktyczne: projektor, arkusze papieru do pracy w grupach, mazaki, klej, nożyczki, kredki,

 

 

Przygotowane materiały do zajęć:
- arkusze ćwiczeń, literatura, scenariusz zajęć, akty prawne, materiały do pracy dla słuchaczy.


Prowadzący:
nauczyciel nauczania początkowego, matematyki, oligofrenopedagog, terapeuta terapii behawioralnej, edukator, wczesne wspomaganie i edukacja dzieci z autyzmem, terapeuta komunikacji alternatywnej- makaton, piktogramy. Od 18 lat nauczyciel w szkole specjalnej.

 

 

 

 

Uczeń z  autyzmem - wybrane metody i techniki pracy


Adresaci: nauczyciele kształcenia specjalnego, ogólnodostępnego,

 

Forma szkolenia:

 • otwarte w Europejskim Centrum Edukacyjno-Szkoleniowym "Vademecum" w Nysie
 • zamknięte w siedzibie zamawiającego

 

Cele:
-co to jest autyzm?
-planowanie i organizowanie procesu nauczania ucznia z autyzmem,
-poszerzenie warsztatu pracy: metody, formy, zasady,
-poznanie literatury przydatnej w codziennej pracy i autorskich rozwiązań metodycznych
Czas : 8 godzin

 

Zakres tematyczny:

 

Część teoretyczna:
• Co to jest autyzm/Zespół Aspergera?
• Etiologia zaburzeń ze spectrum autyzmu
• Epidemiologia zaburzeń ze spectrum autyzmu
• Jak rozpoznać autyzm? – kryteria diagnostyczne autyzmu wg ICD 10, DSM IV
• Problemy komunikacyjne oraz społeczne u osób z autyzmem i Zespołem Aspergera
• Diagnoza osób z autyzmem i Zespołem Aspergera – moje doświadczenia
• Diagnoza różnicowa - autyzm a niepełnosprawność intelektualna
• Potrzeby edukacyjne osób z autyzmem i Zespołem Aspergera
• Mocne strony osób z autyzmem i Zespołem Aspergera

 

Część warsztatowa:
Warsztat „W jaki sposób osoba z autyzmem odbiera świat?” pozwala lepiej zrozumieć specyficzne potrzeby i zachowanie osób z autyzmem. Prezentowanie różnych metod i technik. Planowanie i organizowanie procesu nauczania ucznia z autyzmem.

Każdy uczestnik otrzymuje materiały szkoleniowe w postaci elektronicznej . Po ukończeniu szkolenia kursanci otrzymują Certyfikat uczestnictwa.

 

 

Prowadzący:
nauczyciel nauczania początkowego, matematyki, oligofrenopedagog, terapeuta terapii behawioralnej, edukator, wczesne wspomaganie i edukacja dzieci z autyzmem, terapeuta komunikacji alternatywnej- makaton, piktogramy. Od 18 lat nauczyciel w szkole specjalnej.

 

 

 

 

Metody pomocy dziecku z mutyzmem i jego rodzinie

 

1. Mutyzm- epidemiologia, przyczyny.
2. Obraz psychologiczny dziecka z mutyzmem  i jego rodziny.
3. Doświadczenia uczestniczących nauczycieli   w pracy z dzieckiem mutystycznym.
4. Strategie i techniki podczas pracy  z dzieckiem z mutyzmem.

 

 

 

 

Agresja elektroniczna cyberbullying -ryzykowne zachowania dzieci i młodzieży w świecie nowych mediów


Cel szkolenia
Zapoznanie kadry pedagogicznej z najnowszymi badaniami dotyczącymi zachowań niebezpiecznych dzieci i młodzieży w sferze nowych technologii. Wypracowani wraz z zespołem pedagogów programu przeciwdziałania tego typu zachowaniom wraz z programem pomocy ofiarom i sprawcom przemocy elektronicznej. Wdrożenie standardów bezpieczeństwa w szkole w zakresie komunikacji zapośredniczonej nowymi technologiami.

 

Grupa docelowa
Nauczyciele, kadra pedagogiczna szkoły, kadra terapeutyczna pozaszkolnych placówek edukacyjnych (każde szkolenie jest indywidualnie dostosowywane do rodzaju prowadzonej pracy pedagogicznej w placówce)

 

Zakres tematyczny

 • Skąd  się to wzięło? Odpowiedź na pytanie o podłoże społeczne zaistniałych problemów wychowawczych.
 • Sprawca, ofiara, świadek. Jak postępuje ewolucja aktorów życia społecznego w świecie technologii informacyjno komunikacyjnych?
 • Co zrobić gdy mleko już się wylało? Standardy postępowania w przypadku ujawnienia przemocy elektronicznej wśród młodzieży.
 • Przeciwdziałanie, czyli co zrobić by ograniczyć prawdopodobieństwo zachowań niebezpiecznych w sieci.

 

 

Kompetencje uzyskane w wyniku szkolenia

 • zdolność rozpoznawania i diagnozowania przypadków zachowań niebezpiecznych w sieci oraz zjawiska cyberprzemocy
 • umiejętność planowania działań profilaktycznych przeciwdziałania przemocy w komunikacji zapośredniczonej nowymi technologiami
 • umiejętność reagowania na przypadki cyberprzemocy, wdrożenia programu pomocowego dla ofiar i sprawców, kompletowania zespołu kryzysowego, zabezpieczenia dowodów, zasad postępowania w placówce.
 • umiejętność opracowania kompleksowej dokumentacji pedagogicznej dotyczącej przeciwdziałania przypadkom przemocy elektronicznej oraz zachowaniom niebezpiecznym w sieci.

 

 

    

Prowadzący

Szkolenie prowadzi pedagog z ponad 15 letnim stażem prowadzenia zajęć informatycznych i multimedialnych. Stypendysta firmy Orange Polska, współpracownik Dolnośląskiego Centrum Innowacji Edukacyjnych we Wrocławiu oraz ekspert ds polityki cyfryzacji Instytutu Sobieskiego w Warszawie.

 

 

 

Układy taneczne (hip-hop, taniec nowoczesny i inne) oraz tańce integracyjne dla dzieci przedszkolnych i wczesnoszkolnych- warsztaty taneczne dla nauczycieli

 

 

Liczba godzin szkolenia: 16 h (2 spotkania po 8 h dydaktycznych)

 

Adresaci: Nauczyciele przedszkoli i szkół podstawowych

 

Cel szkolenia:
- teoretyczne i praktyczne zdobycie wiadomości dotyczących tańców integracyjnych dla dzieci przedszkolnych i wczesnoszkolnych,
- zdobycie umiejętności budowania układów choreograficznych (tańce hip-hop, taniec nowoczesny i inne),
- nauka podstawowych kroków i figur  tanecznych poszczególnych tańców,
- poznawanie różnych form aktywności fizycznej aktywizujące uczniów do  uczestnictwa w zajęciach,
- ćwiczenia i zadania związane z samodzielną organizacją danej formy ruchu dla dzieci przedszkolnych i wczesnoszkolnych.

 

 

Wykładowca: instruktorka tańca i fitness, wieloletnie doświadczenie w warsztatach tanecznych.

 

 

 

Taniec jako forma ekspresji oraz alternatywnych form wobec tradycyjnych zajęć wychowania fizycznego - warsztaty dla nauczycieli prowadzących zespoły taneczne oraz inne formy lekcji wf.

 

 

Liczba godzin szkolenia: 24 h (3 spotkania po 8 h dydaktycznych)

 

Adresaci: Nauczyciele wszystkich typów szkół/placówek

 

Cel szkolenia:

- teoretyczne i praktyczne zdobycie wiadomości dotyczących tańców,
- zdobycie umiejętności budowania układów choreograficznych do inscenizacji,
- nauka podstawowych kroków i figur  tanecznych poszczególnych tańców,
- poznawanie różnych form aktywności fizycznej aktywizujące uczniów do  uczestnictwa w zajęciach,
- ćwiczenia i zadania związane z samodzielną organizacją danej formy ruchu,
- zdobycie umiejętności rozwijanie kreatywności ruchowej i ekspresji twórczej
- zapoznanie z podstawowymi formami towarzyskimi, obowiązującymi podczas tańca, ćwiczenia w praktycznym ich stosowaniu (zapraszanie do tańca, kulturalne zachowanie w tańcu, odpowiedni ubiór)

 

 

Wykładowca: instruktorka tańca i fitness, wieloletnie doświadczenie w warsztatach tanecznych.

 

 

Informacje i zapisy:

Europejskie Centrum Edukacyjno-Szkoleniowe "Vademecum" Nysa, ul. Poznańska 1

 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
 • 77 435 12 54 wew. 24
 • fax 77 435 12 54 wew. 22

 

 

 

 

 

Aktualności

 Rekrutacja na studia
w roku akademickim 2020/2021
trwa od 1 czerwca do 30 września 2020 r.
  

Opinie uczestników studiów:

"Uczelnia godna polecenia. Zajęcia prowadzone przez profesjonalną kadrę nauczycielską. Dzięki tej szkole mogę łączyć naukę z życiem prywatnym oraz zawodowym"

Opinie uczestników kursów:

"Uczelnia godna polecenia. Studia licencjackie i magisterskie - warto spróbować, by stać się lepszym"

Wyróżnienia

edukacji logo 2020 200  Logo regular 2020  

Wyższa Szkoła Teologiczno-Humanistyczna

Punkt konsultacyjny w Nysie

zobacz...

         
Wynajem sal
       

zobacz...

Centrum Edukacyjne
www.poznanska.nysa.pl

zobacz ...