Aktualności:

 
 
Ostatnie dni rekrutacji!
Dysponujemy jeszcze pojedynczymi miejscami na poszczególnych kierunkach studiów. Chcesz więcej szczegółów DZWOŃ 77 409 04 58 lub 77 409 04 59.
 
 
 
Uwaga!
Już teraz dostępne są także kursy kwalifikacyjne dla nauczycieli. Więcej

 

 

 

UWAGA WAŻNA INFORMACJA!
 
- programy pedagogicznych studiów podyplomowych zgodne są z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 25 lipca 2019 r.

 

 

 

 

 

 

 

Za nami V edycja Europejskiego Dnia Nauki!

Relacja z tego pięknego wydarzenia TUTAJ.

 

 

 

 

Kontakt

Europejskie Centrum
Edukacyjno-Szkoleniowe "Vademecum”

ul. Poznańska 1
48-300 Nysa

tel. 77 409 04 59

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

Formularz kontaktowy >

Szkolenia/Warsztaty

 

 

 

 

 

 

Wykaz oferowanych szkoleń/warsztatów:

 

 1. Matematyka dla smyka
 2. Warsztat umiejętności wychowawczych dla nauczycieli i wychowawców
 3. Trening zachowań społecznych
 4. Bezpieczeństwo w szkole
 5. Warsztaty teatralne
 6. Animaloterapia
 7. Tańce ludowe i narodowe w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
 8. Konstruowanie indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych
 9. Rewalidacja indywidualna
 10. Praca z dzieckiem 6-letnim
 11. Praca z dzieckiem z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim
 12. Uczeń z autyzmem - wybrane metody i techniki pracy
 13. Metody pomocy dziecku z mutyzmem i jego rodzinie
 14. Dziecko z afazją w szkole masowej
 15. Metody i formy pracy z dziećmi z zaburzeniami neurologicznymi
 16. Uczeń na progu edukacyjnym. Między I a II etapem nauczania
 17. Innowacje pedagogiczne w praktyce szkolnej
 18. Konstruowanie programów nauczania na I etapie edukacji
 19. Problemy z czytaniem i pisaniem u uczniów (zastosowanie metody Antares)
 20. Agresja elektroniczna cyberbullying -ryzykowne zachowania dzieci i młodzieży w świecie nowych mediów
 21. Uczeń z zespołem Downa, metody pracy oparte na najnowszych badaniach
 22. Rodzice w przedszkolu i szkole – jak pozyskać do współpracy trudnych rodziców?
 23. Jak radzić sobie z dyscypliną w klasie i szkole?
 24. Wspieranie uczniów ze SNOS ( syndrom nieadekwatnych osiągnięć szkolnych)  
 25. Praca z uczniem niedostosowanym społecznie lub zagrożonym niedostosowaniem społecznym – diagnoza, orzecznictwo, pomoc
 26. Działania nauczyciela wobec agresji w przedszkolu i szkole
 27. Wspieranie w rozwoju dziecka przedszkolnego i w młodszym wieku szkolnym
 28. Nauka może być przyjemna i skuteczna – budowanie u dzieci motywacji do nauki
 29. Dziecko zdolne w przedszkolu lub szkole – diagnoza, formy pracy, wspieranie
 30. Internet – wróg czy przyjaciel?
 31. Konstruowanie indywidualnych programów edukacyjno – terapeutycznych
 32. Planowanie i organizowanie pracy dydaktyczno – wychowawczej z dziećmi z różną niepełnosprawnością intelektualną
 33. Rewalidacja indywidualna – praktyczne wskazówki
 34. Współpraca z rodziną dziecka z niepełnosprawnością intelektualną
 35. Układy taneczne (hip-hop, taniec nowoczesny i inne) oraz tańce integracyjne dla dzieci przedszkolnych i wczesnoszkolnych- warsztaty taneczne dla nauczycieli.
 36. Taniec jako forma ekspresji oraz alternatywnych form wobec tradycyjnych zajęć wychowania fizycznego - warsztaty dla nauczycieli prowadzących zespoły taneczne oraz inne formy lekcji wf.

 

Rekrutacja

 

 

 

Matematyka dla smyka

 

 

ZAPRASZAMY NA CYKLICZNE SPOTKANIA WARSZTATOWE  „MATEMATYKA DLA SMYKA”
Proponujemy nauczycielom i innym zainteresowanym cykliczne warsztaty, których celem jest wyposażenie uczestników w ciekawe, niekonwencjonalne rozwiązania w zakresie organizacji nauczania matematyki młodszych dzieci. Poprzez zabawy, ćwiczenia i zadania, zaprezentowane w różnorodnej formie nauczyciel będzie mógł wzbogacić swój warsztat pracy, aktywizować ucznia w proces uczenia się oraz motywować go.

 

ADRESACI: nauczyciele wychowania przedszkolnego, nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej i inni zainteresowani (studenci).

 

 

Proponujemy Państwu do wyboru III bloki - każdy blok to oosbny warsztat.

 

I blok - 4 h dydaktyczne

 • Rym, rytm, ruch w edukacji matematycznej
 • Żywe liczby

 

II blok - 4 h dydaktyczne

 • Tabele, wykresy, diagramy. Różnorodne i nietypowe zadania matematyczne
 • Rytmy, prawa i reguły matematyczne z ...obrazków. Czy to możliwe?

 

III blok - 4 h dydaktyczne

 • Otwórz drzwi, stwórz zadanie. Rozwijanie myślenia dywergencyjnego
 • Rozwiązuję i tworzę zadania tekstowe

 

Informacje ogólne:
uczestnicy otrzymują materiały oraz zaświadczenia o udziale w warsztatach,
uczestników prosi się o przyniesienie z sobą na zajęcia: kleju, nożyc, 10 kartek A4 (białych), 6 kartek A4 w różnych kolorach

 

Prowadząca: Edukator, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej z wieloletnim doświadczeniem. Praktyk, obecnie realizujący nauczanie w zespole dzieci 6-letnich w szkole. Autor innowacji i programów edukacyjnych dostosowanych do potrzeb rozwojowych dzieci 6-letnich. Propagator idei nauczania bez podręcznikowego.

 

 

 

 

Warsztat umiejętności wychowawczych dla nauczycieli i wychowawców

według ogólnopolskiego programu edukacyjno-wychowawczego

„SZKOŁA DLA RODZICÓW I WYCHOWAWCÓW”

 

 

 

Program edukacyjno-wychowawczy skierowany jest do osób dorosłych wychowujących dzieci i młodzież tj. nauczycieli, wychowawców, rodziców, studentów kierunków pedagogicznych.  W warstwie filozoficznej odwołuje się do koncepcji wychowania personalistycznego (dialogu osób), wychowania bez porażek Thomasa Gordona i książki Adele Faber i Elaine Mazlish „Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały, jak słuchać żeby dzieci do nas mówiły”.

 

Celem programu jest uświadomienie nauczycielom, wychowawcom, rodzicom, że skuteczność wychowania w znacznym stopniu zależy od osoby wychowującego; ukazanie prawdy, że wychowanie powinno opierać się na jasnym i czytelnym systemie wartości; refleksja nad skutecznością określonych metod wychowawczych; zakwestionowanie niektórych mitów i stereotypów.

 

Warsztat pozwala poznać konkretne umiejętności takiego postępowania, aby w relacji opartej na wzajemnym zrozumieniu i szacunku jasno i wyraźnie stawiane były oczekiwania i granice; dziecko uczyło się ponoszenia konsekwencji i odpowiedzialności za własne działania. Program „Szkoła dla rodziców i wychowawców” jest rekomendowany przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie.

 

 

GŁÓWNE CELE ZAJĘĆ WARSZTATOWYCH:

 • kształtowanie umiejętności porozumiewania się z dzieckiem,
 • doskonalenie relacji nauczyciel – dziecko,
 • poznanie metod skutecznego zachęcania dziecka do współpracy,
 • nabywanie umiejętności rozwiązywania konfliktów,
 • uświadamianie rodzicom i wychowawcom, że skuteczność wychowania w znacznym stopniu zależy od osoby wychowującej,
 • ukazanie prawdy, że skuteczne wychowanie opiera się na jasnym, czytelnym systemie wartości,
 • pogłębianie świadomości i refleksji nad skutecznością określonych metod wychowawczych,
 • poznanie sposobów radzenia sobie w sytuacjach trudnych z dzieckiem,
 • nabycie umiejętności stosowania wzmocnień pozytywnych.

 

Część I - Budowanie relacji dorosły – dziecko

 • wyrażanie oczekiwań i ograniczeń tak, aby były przez dziecko respektowane,
 • rozpoznawanie, wyrażanie i akceptowanie uczuć,
 • aktywne, wspierające słuchanie,
 • motywowanie dziecka do współdziałania,
 • modyfikowanie niepożądanych lub nieodpowiednich zachowań dziecka,
 • uwalnianie dzieci od grania narzuconych ról w domu i szkole,
 • wspieranie procesu usamodzielniania się dziecka,
 • budowanie realnego poczucia własnej wartości dziecka,
 • konstruktywne rozwiązywanie konfliktów.

 

Część II - Wspieranie procesu budowania wzajemnych (opartych na więzi i szacunku) relacji między dziećmi - "Rodzeństwo bez rywalizacji":

 • rywalizacja i zazdrość między dziećmi,
 • kłótnie, bójki dzieci i różne inne trudności,
 • problem sprawiedliwości, ulubieńców i egoizmu,
 • wpływ ról na relacje między dziećmi.

 

Część III - dla rodziców i wychowawców nastolatków uwzględniająca problemy wieku dorastania: „ Szkoła dla rodziców, nauczycieli, wychowawców nastolatków”

 • młodzieńczy bunt,
 • pragnienie akceptacji,
 • potrzeba decydowania o sobie,
 • przedwczesne zainteresowanie seksem,
 • narkotyki,
 • niebezpieczeństwo mediów.

 

Metody pracy:

 • elementy wykładu
 • ćwiczenia
 • burza mózgów
 • praca w grupach
 • dyskusja
 • autorefleksja
 • wymiana własnych doświadczeń

 

 

Literatura:

 • Faber, E. Mazlish – „Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały, jak słuchać żeby dzieci do nas mówiły”,
 • T. Gordon – „Wychowanie bez porażek”,
 • J. Sakowska – „Szkoła dla rodziców i wychowawców” – część I.

 

 

Każdy uczestnik w ramach warsztatu otrzymuje:

 • Certyfikat realizatora, który  uprawnia do prowadzenia zajęć z nauczycielami, wychowawcami i rodzicami.
 • Komplet materiałów szkoleniowych- książka „Szkoła dla rodziców i wychowawców” Joanny Sakowskiej- autorki programu, zeszyty metodyczne- ORE, gotowe scenariusze do prowadzenia zajęć, materiały merytoryczne w wersji papierowej i elektronicznej.
 • Po przeprowadzeniu minimum dwóch edycji zajęć z rodzicami lub nauczycielami, wychowawcami, na wniosek realizatora odbywa się superwizja zajęć w obecności edukatora programu. W wyniku  pozytywnej opinii, realizator zostaje wpisany do banku ogólnopolskich realizatorów programu na stronie Ośrodka Rozwoju Edukacji.

 

Prowadzący:
Pedagog, logopeda dyplomowany, neuroterapeuta, edukator, mediator. II stopień specjalizacji zawodowej z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej. Ekspert Ministra Edukacji Narodowej ds. awansu zawodowego nauczycieli. Wieloletni wykładowca w zakresie problematyki wychowania, psychoedukacji, pedagogiki ogólnej, pedagogiki przedszkolnej i edukacji wczesnoszkolnej Autorka publikacji merytorycznych w obszarze psychoedukacji. Ogólnopolski edukator, dolnośląski koordynator i realizator programu „Szkoła dla rodziców i wychowawców”. Ambasador Ogólnopolskich Kampanii przeciw krzywdzeniu i zaniedbywaniu dzieci ”Dzieciństwo bez przemocy”, „Zły dotyk”. Powiatowy Organizator Rozwoju Edukacji, koordynator merytoryczny w projekcie „System doskonalenia nauczycieli opartym na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół”. Odpowiedzialna za przygotowanie i realizację projektu wdrożeniowego „Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli” w powiecie wołowskim okresie od 01.01.2013 do 31.12.2014 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; Priorytet III- wysoka jakość systemu oświaty; Działanie 3.5 kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół. Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Wołowie.

 

 

 

 

Trening zachowań społecznych

 

 

 

Forma szkolenia:

 • otwarte w Europejskim Centrum Edukacyjno-Szkoleniowym "Vademecum" w Nysie
 • zamknięte w siedzibie zamawiającego

 

Czas trwania: 4 h dydaktyczne

 

Adresaci: pedagodzy, psycholodzy, terapeuci, asystenci osób niepełnosprawnych, pracownicy socjalni, logopedzi, rodzice i osoby pracujący z dziećmi i młodzieżą z diagnozą autyzmu oraz wszyscy, którzy chcą uzyskać kwalifikacje do prowadzenia specjalistycznych usług opiekuńczych ( podstawa prawna D.U. nr 189, poz 1598 z póź.zmianami)

 

Treści programowe:

1. Trening umiejętności komunikacyjnych

 • Wspieranie zdolności komunikowania się, minimalizowanie problemów sensorycznych
 • Cechy charakterystyczne dla mowy dzieci z autyzmem
 • Ekspresja słowna i trudności w porozumiewaniu się z osobami autystycznymi

2. Trening reagowania na krytykę, wyrażania krytyki oraz radzenia sobie z emocjami

 • Konsekwentne postępowanie w pracy
 • Praca z triadą zaburzeń w celu zrozumienia osób z autyzmem

3. Studium przypadku

 • Indywidualny program edukacyjno terapeutyczny

4. Trening budżetowy

5. Trening czynności samoobsługowych

 

 

 

Bezpieczeństwo w szkole

 

 • Omówienie rozporządzeń dot. bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.    
 • Ochrona nauczyciela, jako funkcjonariusza publicznego.
 • Informacja dot. podawania leków uczniom przez nauczyciela.
 • Zasady zachowania się na wypadek nagłego zagrożenia życia i zdrowia np. pożar    
 • Podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
 • Resuscytacja krążeniowo-oddechowa -ćwiczenia praktyczne na fantomie.    
 • Scenki sytuacyjne z pierwszej pomocy.

 

 

Warsztaty teatralne

 

“Teatr w pracy z dziećmi” (4h)

 • zalety prowadzenia edukacji teatralnej w przedszkolu
 • zabawy teatralne i dramowe w pracy z grupą ( teoria i praktyka)
 • techniki dramowe w interpretacji tekstu
 • budowa etiud scenicznych na zadany temat

 

“Przedstawienie teatralne – od pomysłu do realizacji” (4h)

 • różnorodność form teatralnych
 • praca z tekstem
 • drama i improwizacja
 • ekspresja ruchowa i świadomość ciała
 • inscenizowanie ruchem wierszy, piosenek, bajek, opowiadań, baśni,
 • ekspresja werbalna
 • kreatywność i zaagażowanie dzieci w tworzenie przedstawienia.

 

 

Animaloterapia

 

Podczas warsztatu będą poruszane zagadnienia z zakresu Dogoterapii oraz Hipoterapii.

 

W zakresie Dogoterapii:

 • Historia Dogoterapii
 • Istota Dogoterapii
 • Dogoterapia na świecie
 • Dogoterapia w Polsce
 • Zastosowanie Dogoterapii  w poszczególnych deficytach i zaburzeniach w rozwoju
 • Wizualizacja z omówieniem indywidualnych przypadków – charakterystyka jednostki i postęp w terapii
 • Praktyczny pokaz z możliwością doświadczenia bezpośredniego doświadczenia kontaktu z psem Dogoterapeutą

 

W zakresie Hipoterapii:

 • Historia Hipoterapii
 • Istota Hipoterapii
 • Hipoterapia na świecie
 • Hipoterapia w Polsce
 • Zastosowanie Hipoterapia  w poszczególnych deficytach i zaburzeniach w rozwoju
 • Wizualizacja z przebiegu Hipoterapii

 

 

 

Tańce ludowe i narodowe w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

 

W programie:

1. Tańce śląskie oraz wybranych regionów:

 • charakterystyka poszczególnych tańców
 • nauka podstawowych kroków
 • ujęcia i ustawienia w poszczególnych tańcach
 • podstawowe figury taneczne
 • budowania układów choreograficznych

2. Charakterystyka i przykłady figur tanecznych

 • Polonez, Krakowiak, Kujawiak, Oberek , Mazur
 • charakterystyka poszczególnych tańców
 • ujęcia i ustawienia w poszczególnych tańcach
 • kroki podstawowe
 • figury parowe i parowo-zespołowe
 • elementy niepożądane

 

Prowadzący:
pedagog, choreograf i instruktor taneczny.

 

 

 

Konstruowanie indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych

 

TREŚCI PROGRAMOWE:

 • Przepisy dotyczące konstruowania  indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych dla dziecka z niepełnosprawnością .
 • Procedury  związane z konstruowaniem indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego dla dziecka z niepełnosprawnością intelektualną.
 • Opracowanie wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia/dziecka.
 • Opracowanie IPET-u dla konkretnego dziecka.
 • Dokumentowanie i ewaluacja prowadzonych działań.

 

 

 

Rewalidacja indywidualna

 

TREŚCI PROGRAMOWE:

 • Akty prawne dotyczące organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 • Charakterystyka dziecka z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim
 • Cele, metody, zasady, środki dydaktyczne i  formy pracy z dzieckiem niepełnosprawnym intelektualnie na zajęciach z rewalidacji indywidualnej.
 • Diagnoza wstępna i końcowa. Opracowanie IPET-u do zajęć z rewalidacji indywidualnej.
 • Opracowanie scenariusza zajęć.   Planowanie współpracy z rodziną dziecka niepełnosprawnego intelektualnie.
 • Ewaluacja i dokumentowanie prowadzonych zajęć.  

 

 

Praca z dzieckiem 6-letnim

 

Niektórzy rodzice wciąż obawiają się o gotowość szkół do przyjęcia sześciolatków i organizację lekcji. Dlatego wychodząc naprzeciw oczekiwaniom proponujemy szkolenie, które pozwoli lepiej przygotować nauczycieli na potrzeby młodszych dzieci. Aby w pełni pomóc tym uczniom w osiągnięciu sukcesu, czyli wyniesieniu ze szkoły tylko dobrych wspomnień podbudowanych użytecznymi wiadomościami i umiejętnościami.

 

Czas trwania: 8 h (2 spotkania po 4 h)

 

Forma szkolenia:

 • otwarte w Europejskim Centrum Edukacyjno-Szkoleniowym "Vademecum" w Nysie
 • zamknięte w siedzibie zamawiającego

 

Tematyka szkolenia:
1.Sylwetka absolwenta przedszkola. Analiza podstawy programowej wychowania przedszkolnego.
2.Praca z dzieckiem potrzebującym wsparcia w osiąganiu gotowości szkolnej
3.Formy aktywności dzieci sześcioletnich
a) Organizacja dnia aktywności dzieci sześcioletnich w szkole
b) Zabawa jako podstawowa forma aktywności dziecka
c) Zajęcia zintegrowane jako specyficzna forma aktywności dziecka
d) Spacery i wycieczki jako element rozwoju aktywności dzieci
e) Praca jako forma aktywności społecznej
4.Obszary aktywności dziecięcej
5.Okres adaptacyjny w klasie pierwszej. Organizacja zajęć.
6.Metody pracy z dzieckiem sześcioletnim oraz metody wspierania edukacyjnego.
7. Wprowadzenie dziecka w świat liter drukowanych i pisanych.
8. Wprowadzenie w świat liczb i cyfr.
9. Ćwiczenia przygotowawcze.
10.Metody aktywizujące w pracy z sześciolatkiem

 

Prowadzący:

Edukator, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej z wieloletnim doświadczeniem. Praktyk, obecnie realizujący nauczanie w zespole dzieci 6-letnich w szkole. Autor innowacji i programów edukacyjnych dostosowanych do potrzeb rozwojowych dzieci 6-letnich. Propagator idei nauczania bez podręcznikowego.

 

Każdy uczestnik otrzymuje materiały szkoleniowe w postaci elektronicznej . Po ukończeniu szkolenia kursanci otrzymują Certyfikat uczestnictwa.

 

 

 

 

Praca z dzieckiem z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim

 


Obszar tematyczny: dziecko niepełnosprawne intelektualnie w stopniu lekkim. Są to warsztaty doskonalące nauczycieli, pedagogów, terapeutów pracujących w szkołach ogólnodostępnych z dzieckiem niepełnosprawnym intelektualnie w stopniu lekkim. W czasie warsztatów proponuję pracę, zabawę i naukę.

 

Założenia organizacyjne:
Reforma oświaty niesie za sobą zmiany w szkolnictwie ogólnodostępnym jak i specjalnym. Nauczyciele napotykają na trudności organizacyjne i metodyczne w planowaniu i organizowaniu pracy z uczniem niepełnosprawnym intelektualnie. Wymiana doświadczeń, wspólnego tworzeni materiałów przydatnych w pracy ułatwia nauczycielom pracę i podnosi jakość szkoły.

 

Adresaci: nauczyciele kształcenia specjalnego, pedagodzy szkolni, pedagodzy poradni PP, nauczyciele szkoł masowych realizujący kształcenie specjalne dzieci z lekką niepełnosprawnością intelektualną.

 

Czas trwania: 8 h (2 spotkania po 4 h)

 

Forma szkolenia:

 • otwarte w Europejskim Centrum Edukacyjno-Szkoleniowym "Vademecum" w Nysie
 • zamknięte w siedzibie zamawiającego

 

Cele: Uczestnik pozna
- akty prawne
- charakterystykę dziecka z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim.
- czynniki warunkujące postęp w nauce,
- konstruowanie IPET-u,
- planowanie i organizowanie procesu dydaktyczno-wychowawczego ucznia z niepełnosprawnością intelektualną,
- organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dziecka niepełnosprawnego,
- ocenianie dziecka niepełnosprawnego intelektualnie,
- rolę nauczyciela w procesie dydaktyczno-wychowawczym dziecka niepełnosprawnego intelektualnie,
- literaturę przydatną w codziennej pracy i autorskich rozwiązań metodycznych,
- współpracę z rodzicami i innymi instytucjami świadczącymi pomoc dzieciom niepełnosprawnym i ich rodzicom.   

 

Metody:
- wykład, dyskusja, praca w grupie, prezentacja materiałów, autoprezentacja wykonanych materiałów,

 

Obudowa dydaktyczna:
- planowane środki dydaktyczne: projektor, arkusze papieru do pracy w grupach, mazaki, klej, nożyczki, kredki,

 

Przygotowane materiały do zajęć:
- arkusze ćwiczeń, literatura, scenariusz zajęć, akty prawne, materiały do pracy dla słuchaczy.


Prowadzący:
nauczyciel nauczania początkowego, matematyki, oligofrenopedagog, terapeuta terapii behawioralnej, edukator, wczesne wspomaganie i edukacja dzieci z autyzmem, terapeuta komunikacji alternatywnej- makaton, piktogramy. Od 18 lat nauczyciel w szkole specjalnej.

 

 

Uczeń z  autyzmem - wybrane metody i techniki pracy


Adresaci: nauczyciele kształcenia specjalnego, ogólnodostępnego,

 

Forma szkolenia:

 • otwarte w Europejskim Centrum Edukacyjno-Szkoleniowym "Vademecum" w Nysie
 • zamknięte w siedzibie zamawiającego

 

Cele:
-co to jest autyzm?
-planowanie i organizowanie procesu nauczania ucznia z autyzmem,
-poszerzenie warsztatu pracy: metody, formy, zasady,
-poznanie literatury przydatnej w codziennej pracy i autorskich rozwiązań metodycznych
Czas : 8 godzin

 

Zakres tematyczny:

 

Część teoretyczna:
• Co to jest autyzm/Zespół Aspergera?
• Etiologia zaburzeń ze spectrum autyzmu
• Epidemiologia zaburzeń ze spectrum autyzmu
• Jak rozpoznać autyzm? – kryteria diagnostyczne autyzmu wg ICD 10, DSM IV
• Problemy komunikacyjne oraz społeczne u osób z autyzmem i Zespołem Aspergera
• Diagnoza osób z autyzmem i Zespołem Aspergera – moje doświadczenia
• Diagnoza różnicowa - autyzm a niepełnosprawność intelektualna
• Potrzeby edukacyjne osób z autyzmem i Zespołem Aspergera
• Mocne strony osób z autyzmem i Zespołem Aspergera

 

Część warsztatowa:
Warsztat „W jaki sposób osoba z autyzmem odbiera świat?” pozwala lepiej zrozumieć specyficzne potrzeby i zachowanie osób z autyzmem. Prezentowanie różnych metod i technik. Planowanie i organizowanie procesu nauczania ucznia z autyzmem.

 

Każdy uczestnik otrzymuje materiały szkoleniowe w postaci elektronicznej . Po ukończeniu szkolenia kursanci otrzymują Certyfikat uczestnictwa.

 

Prowadzący:
nauczyciel nauczania początkowego, matematyki, oligofrenopedagog, terapeuta terapii behawioralnej, edukator, wczesne wspomaganie i edukacja dzieci z autyzmem, terapeuta komunikacji alternatywnej- makaton, piktogramy. Od 18 lat nauczyciel w szkole specjalnej.

 

 

Metody pomocy dziecku z mutyzmem i jego rodzinie

1. Mutyzm- epidemiologia, przyczyny.
2. Obraz psychologiczny dziecka z mutyzmem  i jego rodziny.
3. Doświadczenia uczestniczących nauczycieli   w pracy z dzieckiem mutystycznym.
4. Strategie i techniki podczas pracy  z dzieckiem z mutyzmem.

 

 

 

Agresja elektroniczna cyberbullying -ryzykowne zachowania dzieci i młodzieży w świecie nowych mediów


Cel szkolenia
Zapoznanie kadry pedagogicznej z najnowszymi badaniami dotyczącymi zachowań niebezpiecznych dzieci i młodzieży w sferze nowych technologii. Wypracowani wraz z zespołem pedagogów programu przeciwdziałania tego typu zachowaniom wraz z programem pomocy ofiarom i sprawcom przemocy elektronicznej. Wdrożenie standardów bezpieczeństwa w szkole w zakresie komunikacji zapośredniczonej nowymi technologiami.

 

Grupa docelowa
Nauczyciele, kadra pedagogiczna szkoły, kadra terapeutyczna pozaszkolnych placówek edukacyjnych (każde szkolenie jest indywidualnie dostosowywane do rodzaju prowadzonej pracy pedagogicznej w placówce)

 

Zakres tematyczny

 • Skąd  się to wzięło? Odpowiedź na pytanie o podłoże społeczne zaistniałych problemów wychowawczych.
 • Sprawca, ofiara, świadek. Jak postępuje ewolucja aktorów życia społecznego w świecie technologii informacyjno komunikacyjnych?
 • Co zrobić gdy mleko już się wylało? Standardy postępowania w przypadku ujawnienia przemocy elektronicznej wśród młodzieży.
 • Przeciwdziałanie, czyli co zrobić by ograniczyć prawdopodobieństwo zachowań niebezpiecznych w sieci.

 

Kompetencje uzyskane w wyniku szkolenia

 • zdolność rozpoznawania i diagnozowania przypadków zachowań niebezpiecznych w sieci oraz zjawiska cyberprzemocy
 • umiejętność planowania działań profilaktycznych przeciwdziałania przemocy w komunikacji zapośredniczonej nowymi technologiami
 • umiejętność reagowania na przypadki cyberprzemocy, wdrożenia programu pomocowego dla ofiar i sprawców, kompletowania zespołu kryzysowego, zabezpieczenia dowodów, zasad postępowania w placówce.
 • umiejętność opracowania kompleksowej dokumentacji pedagogicznej dotyczącej przeciwdziałania przypadkom przemocy elektronicznej oraz zachowaniom niebezpiecznym w sieci.

    

Prowadzący

Szkolenie prowadzi pedagog z ponad 15 letnim stażem prowadzenia zajęć informatycznych i multimedialnych. Stypendysta firmy Orange Polska, współpracownik Dolnośląskiego Centrum Innowacji Edukacyjnych we Wrocławiu oraz ekspert ds polityki cyfryzacji Instytutu Sobieskiego w Warszawie.

 

 

 

 

Układy taneczne (hip-hop, taniec nowoczesny i inne) oraz tańce integracyjne dla dzieci przedszkolnych i wczesnoszkolnych- warsztaty taneczne dla nauczycieli

 

 

 

 

Liczba godzin szkolenia: 16 h (2 spotkania po 8 h dydaktycznych)

 

Adresaci: Nauczyciele przedszkoli i szkół podstawowych

 

Cel szkolenia:
- teoretyczne i praktyczne zdobycie wiadomości dotyczących tańców integracyjnych dla dzieci przedszkolnych i wczesnoszkolnych,
- zdobycie umiejętności budowania układów choreograficznych (tańce hip-hop, taniec nowoczesny i inne),
- nauka podstawowych kroków i figur  tanecznych poszczególnych tańców,
- poznawanie różnych form aktywności fizycznej aktywizujące uczniów do  uczestnictwa w zajęciach,
- ćwiczenia i zadania związane z samodzielną organizacją danej formy ruchu dla dzieci przedszkolnych i wczesnoszkolnych.

 

Wykładowca: instruktorka tańca i fitness, wieloletnie doświadczenie w warsztatach tanecznych.

 

 

 

Taniec jako forma ekspresji oraz alternatywnych form wobec tradycyjnych zajęć wychowania fizycznego - warsztaty dla nauczycieli prowadzących zespoły taneczne oraz inne formy lekcji wf.

 

Liczba godzin szkolenia: 24 h (3 spotkania po 8 h dydaktycznych)

 

Adresaci: Nauczyciele wszystkich typów szkół/placówek

 

Cel szkolenia:

- teoretyczne i praktyczne zdobycie wiadomości dotyczących tańców,
- zdobycie umiejętności budowania układów choreograficznych do inscenizacji,
- nauka podstawowych kroków i figur  tanecznych poszczególnych tańców,
- poznawanie różnych form aktywności fizycznej aktywizujące uczniów do  uczestnictwa w zajęciach,
- ćwiczenia i zadania związane z samodzielną organizacją danej formy ruchu,
- zdobycie umiejętności rozwijanie kreatywności ruchowej i ekspresji twórczej
- zapoznanie z podstawowymi formami towarzyskimi, obowiązującymi podczas tańca, ćwiczenia w praktycznym ich stosowaniu (zapraszanie do tańca, kulturalne zachowanie w tańcu, odpowiedni ubiór)

 

Wykładowca: instruktorka tańca i fitness, wieloletnie doświadczenie w warsztatach tanecznych.

 

 

 

 

 

Informacje i zapisy:

Dane teleadresowe:

Europejskie Centrum Edukacyjno-Szkoleniowe "Vademecum”, ul. Poznańska 1, 48-300 Nysa
tel: 77 435 12 54 wew. 24,
77 409 04 59,
721 860 739
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

 

Szczególnie polecamy:

 

NOWOŚĆ !!!
BEZPŁATNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

www.vademecum-szkola.nysa.pl

 

 

 

Opinie uczestników:

"Ogromny plus za możliwość zadawania pytań prowadzącemu oraz za wyczerpujące wyjaśnienia z jego strony."
Wyższa Szkoła Teologiczno-Humanistyczna

Punkt konsultacyjny w Nysie

zobacz...

         
Wynajem sal
       

zobacz...

Centrum Edukacyjne
www.poznanska.nysa.pl

zobacz ...