Kontakt

Europejskie Centrum
Edukacyjno-Szkoleniowe "Vademecum”

ul. Poznańska 1, 48-300 Nysa

tel. 77 409 04 59

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

Formularz kontaktowy >

Social Media

f  i  yt

Kursy zawodowe

 

 1. Obsługa programów administracyjno-kadrowych
 2. Specjalista ds. kadr i płac
 3. Kurs fakturowania - prawne i praktyczne aspekty fakturowania
 4. Obsługa kasy fiskalnej

 

 

Obsługa programów administracyjno-kadrowych

Forma kursu: Kurs otwarty/zamknięty

Termin kursu otwartego: w trakcie naboru

Termin kursu zamkniętego: do uzgodnienia

Forma kursu: stacjonarna/on-line

Miejsce kursu: ECES Vademecum, Nysa, ul. Poznańska 1

Realizacja zajęć: w systemie weekendowym w godz. 9.00-17.00

 

Wykładowca: wykładowcy na kursie to praktycy z wieloletnim stażem, wykładowcy akademiccy, osoby, które na bieżąco podnoszą swoje kwalifikacje i śledzą wszelkie zmiany w dziedzinie kursu.

 

Adresaci kursu:

Kurs skierowany jest do osób, które chcą nabyć wiedzę i umiejętności wymagane do pracy w biurach, sekretariatach oraz działach kadr i płac, z wykorzystaniem programów komputerowych i urządzeń biurowych. Kurs ten będzie dobrym rozwiązaniem również dla osób przygotowujących się do pracy w działach kadrowo-płacowych firm i instytucji.

 

Program kursu:

1. Programy wspomagające pracę kadr - warsztaty komputerowe
2. Warsztaty komputerowe – obsługa programu Płatnik

3. Inne programy kadrowo-płacowe

Łącznie 30 h

 

Cena: 400 zł

 

KARTY ZGŁOSZENIOWE:

==> szkolenie otwarte TUTAJ

==> szkolenie zamknięte TUTAJ

 

Zapisy i informacje:

Dział Kursów i Szkoleń – Marta Ułasiewicz e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.  tel. 77 435 12 54 w. 24 lub tel. kom. 721 860 739

 


Specjalista ds. kadr i płac

Forma kursu: Kurs otwarty/zamknięty

Termin kursu otwartego: w trakcie naboru

Termin kursu zamkniętego: do uzgodnienia

Forma kursu: stacjonarna/on-line

Miejsce kursu: ECES Vademecum, Nysa, ul. Poznańska 1

Realizacja zajęć: w systemie weekendowym w godz. 9.00-17.00

 

Wykładowca: wykładowcy na kursie to praktycy z wieloletnim stażem, wykładowcy akademiccy, osoby, które na bieżąco podnoszą swoje kwalifikacje i śledzą wszelkie zmiany w dziedzinie kursu.


Adresaci kursu:
To kurs skierowany zarówno do tych, którzy już pracują w działach kadr i płac ale też do tych którzy posiadają niewielkie doświadczenie w tym zakresie i dopiero chcą zdobyć kwalifikacje Specjalisty ds. kadr i płac.

 

Cel kursu: przygotowanie osób do pracy w działach zajmujących się kadrami oraz wynagrodzeniami pracowników.

 

Program kursu:

Moduł I – Kadry:

 1. Wprowadzenie do problematyki kadr. Podstawowe zagadnienia prawa pracy
 2. Zatrudnianie pracowników na podstawie umowy o pracę
 3. Rozwiązywanie umowy o pracę
 4. Zatrudnianie pracowników - umowy cywilnoprawne
 5. Czas pracy
 6. Urlopy pracowników
 7. Odpowiedzialność materialna pracowników
 8. Zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych
 9. Pracownicze plany kapitałowe
 10. Programy wspomagające pracę kadr - warsztaty komputerowe

Na zakończenie kursu przeprowadzony zostanie egzamin pisemny potwierdzający kwalifikacje zawodowe w obrębie zawodu:

Specjalista ds. Kadr – kod zawodu 242307

 

Moduł II – Płace:

 1. Wynagrodzenie za pracę - ogólne warunki ustalania
 2. Ubezpieczenia społeczne ZUS – Płatnik
 3. Wynagrodzenie za czas choroby
 4. Warsztaty komputerowe – obsługa programu Płatnik

Na zakończenie kursu przeprowadzony zostanie egzamin pisemny potwierdzający kwalifikacje zawodowe w obrębie zawodu:

Specjalista ds. Wynagrodzeń - kod zawodu 242310

 

Metodyka kursu:

Kurs prowadzony jest w formie praktycznych warsztatów, część zajęć realizowana jest z wykorzystaniem komputerów.

 

Dokumenty po ukończeniu kursu:

 • Zaświadczenie wydane na podstawie § 22 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych. Certyfikat z kodem zawodu Specjalista ds. kadr oraz Specjalista ds. płac (Kod zawodu: 242307, 242310)

 

certyfikatIMG 0001

 

Cena kursu:

Specjalista ds. Kadr i plac – 1300 zł (oba moduły)

Specjalista ds. Kadr i plac

(moduł I – Kadry) - 800

(moduł II – Płace) –800

 

Czas trwania:

Moduły I i II -120 h
Moduł I kadry – 56 h
Moduł II Płace- 64 h

 

 

KARTY ZGŁOSZENIOWE:

==> szkolenie otwarte TUTAJ

==> szkolenie zamknięte TUTAJ

 

Zapisy i informacje:

Marta Ułasiewicz e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.  tel. 77 435 12 54 w. 24 lub tel. kom. 721 860 739

 


 

Kurs fakturowania- prawne i praktyczne aspekty fakturowania

Forma kursu: Kurs otwarty/zamknięty

Termin kursu otwartego: w trakcie naboru

Termin kursu zamkniętego: do uzgodnienia

Forma kursu: stacjonarna/on-line

Miejsce kursu: ECES Vademecum, Nysa, ul. Poznańska 1

Realizacja zajęć: w systemie weekendowym w godz. 9.00-17.00

 

Wykładowca: wykładowca na kursie to praktyk z wieloletnim stażem, pracownik biura rachunkowego, wykładowca akademicki, osoba, która na bieżąco podnosi swoje kwalifikacje i śledzi wszelkie zmiany w dziedzinie kursu.

 

Adresaci kursu:

Kurs adresowany do osób z wykształceniem ekonomicznym, pracowników księgowości oraz innych osób, które chciałyby podnieść poziom swojej wiedzy w zakresie objętym programem kursu i uzyskać przy tym stosowne zaświadczenie Ministra Edukacji Narodowej o ukończeniu kursu.

 

Cel kursu:

Celem kursu jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie absolwenta do wykonywania zawodu Fakturzystki, który został ujęty w klasyfikacji zawodów i specjalności wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (kod zawodu 431102).

 

Program kursu:

 1. Prawne aspekty fakturowania. Przepisy oraz ogólne reguły dotycząc fakturowania
  2. Aktualne terminy wystawiania faktur, faktury zaliczkowe, faktura a moment powstania obowiązku podatkowego
 2. Faktury korygujące i noty korygujące
 3. Zasady przechowywania faktur, refakturowanie
 4. Zasady wystawiania faktur w formie elektronicznej
 5. Programy wspomagające pracę fakturzystki - warsztaty komputerowe

Łącznie: 25 h

 

Cena kursu:

350 zł

 

KARTY ZGŁOSZENIOWE:

==> szkolenie otwarte TUTAJ

==> szkolenie zamknięte TUTAJ

 

Zapisy i informacje: 

Marta Ułasiewicz e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.  tel. 77 435 12 54 w. 24 lub tel. kom. 721 860 739

 


 

 

Obsługa kasy fiskalnej

Forma kursu: Kurs otwarty/zamknięty

Termin kursu otwartego: w trakcie naboru

Termin kursu zamkniętego: do uzgodnienia

Forma kursu: stacjonarna/on-line

Miejsce kursu: ECES Vademecum, Nysa, ul. Poznańska 1

Realizacja zajęć: w systemie weekendowym w godz. 9.00-17.00

 

Wykładowca: wykładowca na kursie to praktyk, o wieloletnim doświadczeniu,  od 1995 roku prowadzi jedyne w regionie przedsiębiorstwo  specjalizujące się w kompleksowej obsłudze firm w dziedzinie urządzeń fiskalnych. Jego firma przeprowadza szkolenia w zakresie obsługi urządzeń fiskalnych, programów do obsługi firm, projektuje i instaluje systemy kasowe, sieci komputerowe oraz sprawujemy opiekę serwisową w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym.

 

Adresaci kursu:

Kurs adresowany do osób, które chciałyby podnieść kwalifikacje w zakresie objętym programem kursu i nauczyć się obsługi kasy fiskalnej, co daje wiele możliwości: między innymi uczestnicy kursu uzyskają satysfakcjonujący, przyszłościowy zawód oraz zostaną wyposażeni w nowe kwalifikacje wspomagające ich aktywność na rynku pracy i ułatwiające podjęcie zatrudnienia.

 

Cel kursu:

Celem szkolenia jest przeszkolenie kursantów z zakresu obsługi kas fiskalnych. Zakres tematyczny szkolenia obejmuje: 
-przepisy prawne z zakresu stosowania i obsługi kas fiskalnych,
-zapoznanie się z różnymi modelami kas sklepowych,
-sprzedaż, programowanie, raportowanie i rozliczane kasjerów za pomocą urządzeń fiskalnych.

 

Program kursu:

 1. Omówienie przepisów regulujących obsługę kasy fiskalnej i obowiązki kasjera.
  • Warunki techniczne jakim muszą dopowiadać kasy fiskalne.
  • Terminy i obowiązki stosowania kasy fiskalnej.
  • Obowiązki kasjera dotyczące obsługi.
 2. Prezentacja różnych modeli kas fiskalnych .
 • Podział kas ze względu na parametry, możliwości i miejsca  zastosowania.
  • Rodzaje kas i drukarek fiskalnych.
  • Systemy kasowe.
 1. Budowa i zasady działania kas fiskalnych.
  • Omówienie budowy kasy i podstawowych funkcji.
  • Ogólne parametry kas.
  • Procedury zapisu danych do modułu fiskalnego
 2. BHP w kontaktach z urządzeniami fiskalnymi.
  • Podłączanie zasilania oraz peryferii.
  • BHP podczas wymiany materiałów eksploatacyjnych.
 3. Wykonanie dokumentów sprzedażowych.
  • Wystawianie paragonów fiskalnych, oraz rachunków sprzedażowych
 4. Anulacje paragonów i poprawiane błędów sprzedaży.
  • Procedura anulacji paragonu.
  • Procedura anulacji poszczególnych pozycji.
  • Poprawianie błędnie wystawionych pozycji.
 5. Wykonywanie raportów fiskalnych.
  • Wykonywanie raportów dobowych.
  • Wykonywanie raportów okresowych.
 6. Rozliczanie kasjerów i wykonywanie raportów zmianowych.
  • Zakończenie zmiany kasjera.
  • Rozliczenie utargu dziennego.
  • Przekazywanie stanu kasy dla następnej zmiany.
 1. Wymiana materiałów eksploatacyjnych.
  • Wymiana rolek papieru w kasie.
  • Obsługa kopii elektronicznej.
  • Rodzaje materiałów eksploatacyjnych.
  • Zasady przechowywania kopii i oryginałów wydruków.
 2. Dopisywanie nowych kodów do bazy towarowej.
  • Dopisywanie towarów do bazy.
  • Zmiana nazwy i ceny w istniejącym kodzie towarowym.
 3. Wykorzystywanie peryferii do usprawnienia sprzedaży.
  • Korzystanie z czytnika kodów kreskowych.
  • Wykorzystywanie jednej lub dwóch wag kasowych.
 4. Sporządzanie protokołów zwrotu towarów i ręczna anulacja sprzedaży.
  • Procedura wykonywania protokołów anulacji i zasady ich przechowywania.
 5. Obsługa wielu form płatności.
  • Wystawianie paragonów z inną niż gotówkową formą płatności.
  • Wystawianie paragonów z częściową zapłatą gotówką.
 6. Udzielanie rabatu na pozycje i paragony.
  • Udzielenie rabatów procentowych lub kwotowych.
  • Udzielanie rabatów na poszczególne pozycje bądź na cały paragon.
 7. Obsługa dwuwalutowej formy sprzedaży.
  • Przyjmowanie płatności w walucie €, lub z częściową zapłatą w walucie €.
 8. Wykonywanie analizy sprzedaży dziennej i okresowej.
  • Wykonywanie okresowych raportów sprzedaży poszczególnych produktów.
 9. Usuwanie produktów z bazy towarowej.
 10. Obsługa funkcji finansowych.
  • Wpłaty do kasy na początek dnia.
  • Wypłaty z kasy w celu zapłaty za dostawę towaru.
  • Wykonywanie raportów z wpłat i wypłat za dany dzień.
 11. Dokumenty niezwiązane ze sprzedażą.
  • Rozliczanie opakowań zwrotnych w obrębie paragonu lub poza nim.
 12. Omówienie funkcji kierownika.
  • Omówienie poziomu uprawnień kasjera i kierownika, oraz zasady ich przyznawania.
 13. Ustawienie niektórych parametrów pracy kasy.
  • Programowanie zegara.
  • Programowanie sposobu wprowadzania kwoty (w groszach lub w złotych).
 14. Zmiana stawek podatkowych VAT.
  • Poprawienie stawki podatkowej na istniejącym produkcie, w bazie towarowej.
 15. Omówienie różnic w obsłudze poszczególnych modeli kas fiskalnych.
  • Różnice w obsłudze wybranych kas różnych producentów.
  • Różnice w obsłudze wybranych modeli w zakresie jednego producenta.
  • Różnice w obsłudze w zależności od rodzaju prowadzonej działalności.
  • Typy kas fiskalnych dostępne na rynku Polskim.
 16. Wystawianie faktur i rachunków na zakupiony towar.
  • Wystawianie rachunków i faktur, a sprzedaż na kasie fiskalnej

Łącznie: 25 h

 

Cena kursu:

350 zł

 

KARTY ZGŁOSZENIOWE:

==> szkolenie otwarte TUTAJ

==> szkolenie zamknięte TUTAJ

 

Zapisy i informacje: 

Marta Ułasiewicz e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.  tel. 77 435 12 54 w. 24 lub tel. kom. 721 860 739

 

 

Nowy partner ECES Vademecum

Nowy partner ECES Vademecum – Akademia WSB z Dąbrowy Górniczej  jedna z najlepszych uczelni w Polsce już w Nysie.

Miło mi poinformować Państwa, iż do grona uczelni współpracujących z ECES Vademecum dołączyła jedna z najlepszych uczelni w Polsce Akademia WSB z Dąbrowy Górniczej. Akademia WSB (do 15 kwietnia 2018 r. Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej) jest akademicką uczelnią wyższą, która posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego oraz 3 uprawnienia do nadawania stopnia doktora w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości, pedagogiki oraz nauki  o bezpieczeństwie. Więcej

Bezpłatne szkolenia Vademecum

ECES Vademecum w dniach od 18-09-2021 do 25-09-2021 zorganizowało Tydzień Bezpłatnych Szkoleń Vademecum. Inicjatywa ta powstała z myślą o osobach pragnących poszerzyć swoje kompetencje i rozwinąć umiejętności. Wśród tematów szkoleń znalazły się tematy, które spotkały się z dużym zainteresowaniem nauczycieli, a także tematy poświęcone rozwojowi osobistemu, marketingowi, ekonomii, zdrowiu czy tez urodzie.

 

Szkolenia TBS spotkały się z olbrzymim zainteresowaniem odbiorców. Ilość osób biorących udział w szkoleniach w większości szkoleń przekraczała 100 osób. Szkolenia prowadzone były on-line w formie webinariów i opierały się na praktycznej wiedzy ekspertów-wykładowców ECES Vademecum. Więcej

Opinie uczestników studiów:

"Uczelnia godna polecenia. Zajęcia prowadzone przez profesjonalną kadrę nauczycielską. Dzięki tej szkole mogę łączyć naukę z życiem prywatnym oraz zawodowym"

Opinie uczestników kursów:

"Polecam w 100% szkole, szczególnie studia podyplomowe - wykwalifikowana kadra, zajęcia maksymalnie praktyczne:)Oczywiście miłe Panie w dziekanacie i zawsze pomocne;)"

Wyróżnienia

     edukacji-2021-logo-400  akredytacja KO 

                    Logo regular 2020

Wyższa Szkoła Teologiczno-Humanistyczna

Punkt konsultacyjny w Nysie

zobacz...

 

         
Wynajem sal
       

zobacz...

 

Centrum Edukacyjne
www.poznanska.nysa.pl

zobacz ...