Aktualności:

 
 
Ostatnie dni rekrutacji!
Dysponujemy jeszcze pojedynczymi miejscami na poszczególnych kierunkach studiów. Chcesz więcej szczegółów DZWOŃ 77 409 04 58 lub 77 409 04 59.
 
 
 
Uwaga!
Już teraz dostępne są także kursy kwalifikacyjne dla nauczycieli. Więcej

 

 

 

UWAGA WAŻNA INFORMACJA!
 
- programy pedagogicznych studiów podyplomowych zgodne są z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 25 lipca 2019 r.

 

 

 

 

 

 

 

Za nami V edycja Europejskiego Dnia Nauki!

Relacja z tego pięknego wydarzenia TUTAJ.

 

 

 

 

Kontakt

Europejskie Centrum
Edukacyjno-Szkoleniowe "Vademecum”

ul. Poznańska 1
48-300 Nysa

tel. 77 409 04 59

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

Formularz kontaktowy >

Oferta

Zapraszamy na studia podyplomowe niestacjonarne (zaoczne)
Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej w Katowicach
na kierunkach:
 

 

 1. HR - Business Partner
 2. Negocjacje i Mediacje
 3. Rachunkowość
 4. BHP - Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
 5. Kadry i płace - prawo i praktyka gospodarcza
 6. Nowoczesna administracja samorządowa
 7. Prawo i administracja
 8. Zarządzanie jednostkami służby zdrowia
 9. Zarządzanie zasobami ludzkimi

 

 

Zapraszamy na studia podyplomowe niestacjonarne (zaoczne)
Instytutu Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Nauk Pedagogicznych
Filia w Nysie

 

1.  Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych

 

 

 

 

 

HR - Business Partner

 

 

DLACZEGO HR BUSINESS PARTNER?

Efektywne gospodarowanie potencjałem organizacyjnym na szybko zmieniającym się rynku oraz rozwijanie tego potencjału wymagają coraz doskonalszych rozwiązań w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi. Pojawia się zatem konieczność budowania globalnego partnerstwa wewnątrz organizacji, w którego tworzeniu znaczącą rolę odgrywają działy HR, rozumiane już nie tylko jako kadry i płace, a przede wszystkim motory wzrostu.

To właśnie wysoko wykwalifikowani specjaliści z dziedziny human resources wyszukują i wspierają utalentowanych pracowników, doradzają liderom i w konsekwencji przykładają się do wypracowania lepszych rezultatów biznesowych. Praca na stanowiskach HR Business Partner jest w związku z tym bardzo dobrze opłacana. Według Przeglądów Wynagrodzeń 2013/2014 Michael Page dominującą stawką dla tej funkcji było 12.000zł brutto miesięcznie. Ponadto wielu specjalistów z tej dziedziny mogło liczyć na takie dodatki jak służbowy telefon, laptop czy samochód.

 

DLA KOGO?

Kierunek studiów podyplomowych HR Business Partner jest znakomitym wyborem dla wszystkich chcących pozyskać specjalistyczną wiedzę i rozwinąć umiejętności pozwalające efektywnie wspierać biznes poprzez dostarczanie decydentom zarówno sprawdzonych jak i nowatorskich, a przede wszystkim skutecznych rozwiązań z obszaru uprawiania kompleksowej polityki personalnej.

Studia adresowane są przede wszystkim do osób:

 •     mających perspektywy rozwojowe w obszarze HR,
 •     pełniących funkcje specjalistyczne i eksperckie w szeroko ujmowanych działach HR, w tym w szkoleniach i rozwoju, rekrutacji i selekcji pracowników, kształtowaniu polityki personalnej, administracji personalnej czy też zarządzaniu kadrami,
 •     zarządzających działami HR i pokrewnymi lub aspirujących do pełnienia roli liderów tych działów,
 •     pełniących funkcje kierownicze wysokiego szczebla (dyrekcja, zarząd),
 •     funkcjonujących w wysoce wymagających środowiskach, w tym środowiskach kulturowo odmiennych i wielonarodowościowych.

Studia na kierunku HR Business partner stanowią solidną bazę wiedzy i kompetencji dla tych osób, które chcą pracować nad rozwojem nowoczesnych działów HR, stanowiących strategicznego partnera pozostałych pionów i działów funkcjonalnych w organizacji.

 

CO MOGĘ OSIĄGNĄĆ?

Program studiów został opracowany z myślą o przekazaniu i rozwinięciu wiedzy oraz umiejętności słuchaczy niezbędnych dla podniesienia poziomu jakości działań realizowanych w obszarze HR. Wśród nich wyróżnia się m.in. inicjowanie, wspieranie, przygotowywanie i realizację procesów

HR-owych obejmujących przekrojowo całą organizację.

Celem studiów jest przekazanie najbardziej aktualnej wiedzy i praktyki oraz nauczenie słuchaczy:

 •     tworzenia warunków dla działań nakierowanych na efektywną współpracę i partnerstwo,
 •     krzewienia idei poszanowania reguł, wartości i norm organizacyjnych,
 •     rozumienia procesów pracy na wszystkich poziomach organizacji,
 •     kształtowania korzystniejszych niż dotychczas relacji pomiędzy partnerami biznesowymi wewnątrz i na zewnątrz organizacji.

JAKIE KWALIFIKACJE ZDOBĘDĘ?

Program studiów zawiera pełny zakres wiedzy niezbędnej do sprawowania funkcji HR Business Partnera w organizacjach komercyjnych, publicznych oraz non-profit. W czasie studiów słuchacz zdobędzie gruntową wiedzę i umiejętności niezbędne do:

 •     zbudowania dla siebie pozycji HR Business Partnera w organizacji,
 •     rozwinięcia swoich kompetencji interpersonalnych wspierających ich w tworzeniu pozytywnych relacji wewnątrz organizacji,
 •     poszerzenia osobistego profilu zawodowego w zakresie kompleksowej realizacji funkcji personalnych oraz biznesowych,
 •     przekształcenia powszechnej w organizacjach funkcji wsparcia innych działów przez dział HR w funkcję strategicznego partnera biznesowego mającego istotny wpływ na działania podejmowane w całym procesie zarządzania, nie tylko zarządzania kwestiami personalnymi,
 •     zarządzania kultura organizacyjną, wiedzą i jakością kapitału ludzkiego w organizacji,
 •     reprezentowania, mediowania i negocjowania w relacjach kierownictwa z załogą.

Absolwent studiów podyplomowych zdobędzie, poza niezbędną wiedzą z zakresu human resources, specjalistyczne kompetencje z obszaru zarządzania strategicznego, zarządzania zmianą, kształtowania nowoczesnego przywództwa w organizacji, efektywnej komunikacji, podstaw zarządzania finansami, jak i najważniejszych elementów Kodeksu spółek handlowych. Wszystkie powyższe obszary są poparte przykładami praktyki biznesowej oraz doskonalone w postaci ćwiczeń warsztatowych i analizy przypadków.

Ukończenie studiów poprawi ponadto pozycję konkurencyjną słuchacza na rynku pracy. Umożliwią to:

 •     specjalistyczna wiedza branżowa dotycząca praktyki w działach HR,
 •     kompleksowa znajomość teorii organizacji i zarządzania w wysoce wymagających środowiskach organizacyjnych,
 •     elementy wiedzy, dzięki którym słuchacz będzie mógł ustawicznie rozwijać swoją wiedzę oraz samodzielnie nadawać kierunek temu rozwojowi.

DODATKOWE KORZYŚCI

Słuchacze w ramach studiów (bez dodatkowych opłat) będą mogli uczestniczyć w profesjonalnym badaniu pozwalającym na  określenie ich potencjału zawodowego. Badanie zrealizowane będzie na bazie kwestionariusza Career Capital Questionnaire (CCQ), umożliwiającego lepsze poznanie swoich mocnych stron oraz zrozumienie różnic w indywidualnych stylach działania. Każdy z uczestników otrzyma indywidualny profil potencjału zawodowego zawierający interpretację wyników kwestionariusza oraz wskazówki dla dalszego rozwoju zawodowego. Badaniu towarzyszył będzie profesjonalny warsztat „Osobowość a kariera” pokazujący sposoby wykorzystania swoich mocnych stron w pracy HR Business Partnera oraz w szeroko rozumianym zarządzaniu kapitałem ludzkim.

Istotnym elementem studiów jest także korzystanie z praktycznego doświadczenia partnera biznesowego programu – L. GRANT HR Consulting. Dla słuchaczy przygotowano praktyczne sesje warsztatowe w ramach wyselekcjonowanych modułów (np. Zarządzanie zmianą, Employer branding, Rola HR Business Partnera w organizacji i inne), w czasie których przedstawiciele partnera biznesowego zobrazują własne praktyki w danym obszarze.

 

CZAS TRWANIA

2 semestry (208 godzin)

 

 

OPŁATY

 

Opłata rejestracyjna: 85 zł

 

Opłata rejestracyjna dla Absolwentów GWSH oraz WSTH: 0 zł

 

Czesne: 4800 zł 4320 zł (-10%): płatne w ośmiu ratach po 540 zł

 

Czesne dla absolwentów GWSH: 4800 zł 4080 zł (-15%): płatne w ośmiu ratach po 510 zł

 

Aby skorzystać z kwoty promocyjnej należy dokonać rejestracji w systemie ehms do 31 sierpnia 2019 r. oraz złożyć dokumenty do 7 września 2019 r.

 

 

Termin rozpoczęcia zajęć: październik/listopad 2019

 

 

 

Powyższe terminy mogą ulec zmianie. Liczba miejsc ograniczona.

 

Uczelnia zastrzega sobie prawo zakończenia rekrutacji przed planowanym terminem.

 

Informujemy, że w przypadku zbyt małej liczby kandydatów kierunek może nie zostać uruchomiony.

 

W przypadku nieuruchomienia studiów opłata rejestracyjna oraz czesne podlega zwrotowi.

 

 

 

 

Negocjacje i mediacje

 

 

DLACZEGO NEGOCJACJE I MEDIACJE?

Negocjowanie i mediowanie jest ciekawą alternatywa w zamian za „siłowe” rozstrzyganie konfliktów i sporów. Od lat 70-tych stanowi istotny element zachodniej, demokratycznej kultury politycznej i prawnej. Demokratyzacja życia publicznego stwarza dogodne warunki do rozwiązywania sporów dzięki aktywnemu udziałowi samych stron konfliktu. Negocjacje i mediacje stosuje się w konfliktach w środowiskach lokalnych, pracowniczych, rodzinnych. Ze względu na wysokie koszty i czas postępowania sądowego, coraz częściej  także polscy przedsiębiorcy wybierają negocjacje, mediację lub arbitraż.

Do praktycznej obecności negocjacji i mediacji w porządku prawnym dostosowały się także uczelnie, w tym GWSH, która jako pierwsza uczelnia w regionie wprowadziła do swojej oferty podyplomowe studia „Negocjacje i mediacje”.

Partnerem studiów jest Meditor, ośrodek mający  16 letnie doświadczenie w prowadzeniu mediacji karnych i cywilnych oraz w kształceniu mediatorów.

 

DLA KOGO SĄ NEGOCJACJE I MEDIACJE?

Studia adresowane są do menedżerów, pracowników firm, administracji państwowej i samorządowej, prawników, pracowników socjalnych, kuratorów, psychologów i pedagogów którzy chcą podnieść swoje kwalifikacje zawodowe z zakresu  umiejętności konstruktywnego rozwiązywania sporów dzięki wykorzystaniu warsztatu negocjatora i mediatora.

Skierowane są także do osób, które myślą o zawodzie mediatora czy negocjatora.

 

CO MOGĘ OSIĄGNĄĆ?

Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do konstruktywnego rozwiązywania różnorodnych konfliktów na drodze negocjacji i mediacji.

 

JAKIE KWALIFIKACJE ZDOBĘDĘ?

Warsztaty,  seminaria i wykłady prowadzone są wyłącznie przez praktyków z wieloletnim doświadczeniem  - trenerów biznesu, czynnych mediatorów oraz sędziów Sądów Rejonowych.

W trakcie zajęć słuchacze zdobędą wiedzę między innymi z zakresu komunikacji interpersonalnej, psychologii konfliktu,  technik wywierania wpływu społecznego oraz prawa karnego i cywilnego. Opanują umiejętność stosowania strategii i technik negocjacyjnych oraz procedur mediacyjnych pozwalających na konstruktywne rozwiązywanie sporów.

Studia są prowadzone wg standardów kształcenia mediatorów Ministerstwa Sprawiedliwości oraz zgodnie z wymogami Społecznej Rady ds. alternatynego rozwiązywania sporów i konfliktów przy Ministrze Sprawiedliwości.

 

DODATKOWE KORZYŚCI

Ukończenie studiów daje uprawnienia do samodzielnego prowadzenia mediacji i ubiegania się o wpis do Sądu Okręgowego na listę stałych mediatorów sądowych.

 

CZAS TRWANIA

2 semestry (168 godzin)

 

OPŁATY

 

Opłata rejestracyjna: 85 zł

 

Opłata rejestracyjna dla Absolwentów GWSH oraz WSTH: 0 zł

 

Czesne: 3200 zł 2880,00 zł (-10%): płatne w ośmiu ratach po 360 zł

 

Czesne dla absolwentów GWSH: 3200 zł 2720 zł (-15%): płatne w ośmiu ratach po 340 zł

 

Aby skorzystać z kwoty promocyjnej należy dokonać rejestracji w systemie ehms do 31 sierpnia 2019 r. oraz złożyć dokumenty do 7 września 2019 r.

 

Termin rozpoczęcia zajęć: październik/listopad 2019

 

 

 

Powyższe terminy mogą ulec zmianie. Liczba miejsc ograniczona.

 

Uczelnia zastrzega sobie prawo zakończenia rekrutacji przed planowanym terminem.

 

Informujemy, że w przypadku zbyt małej liczby kandydatów kierunek może nie zostać uruchomiony.

 

W przypadku nieuruchomienia studiów opłata rejestracyjna oraz czesne podlega zwrotowi.

 

 

 

Rachunkowość

 

DLACZEGO RACHUNKOWOŚĆ?

Ponieważ księgowa lub księgowy potrzebni są w każdej firmie, nawet najmniejszej. Księgowy ma obowiązek nieustannego uaktualniania swojej wiedzy i kompetencji nie tylko ze względu na rynkowe zmiany i rosnące wymagania pracodawców – często modyfikowane prawo sprawia, że wbrew stereotypom księgowy to zawód dla ludzi elastycznych.

 

DLA KOGO?

Studia na kierunku Rachunkowość adresujemy do osób:

 •     rozpoczynających pracę w  księgowości i przyszłych pracowników biur rachunkowych,
 •     pracujących w biurach rachunkowych lub prowadzących księgowość w organizacjach,
 •     poszukujących pracy w zawodzie księgowego.

 

CO MOGĘ OSIĄGNĄĆ?

Celem studiów jest doskonalenie i uaktualnienie wiedzy i umiejętności słuchaczy zaawansowanych w zakresie prowadzenia rachunkowości przedsiębiorstw oraz biur rachunkowych oraz skuteczne przygotowanie osób początkujących do pracy w tym zawodzie. Ukończenie studiów Rachunkowość w praktyce daje wiedzę umożliwiająca podjęcie pracy w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych (zgodnie z Ustawą z dnia 9 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 poz. 768) o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych).

 

PROGRAM STUDIÓW

BLOK I: Wybrane zagadnienia z prawa – 24 godzin

 • Prawo działalności gospodarczej
 • Kodeks spółek handlowych
 • Prawne uwarunkowania umów w obrocie gospodarczym

 

BLOK II: Rachunkowość finansowa i sprawozdawczość – 100 godzin

 • Wprowadzenie do rachunkowości finansowej
 • Prawne uwarunkowania prowadzenia ksiąg rachunkowych
 • Środki pieniężne i rozrachunki
 • Ewidencja zmiany w stanie aktywów trwałych
 • Ewidencja obrotu materiałowego i towarowego
 • Księgowe ujęcie kosztów działalności gospodarczej
 • Wynik finansowy – warianty jego ustalania i podziału
 • Ewidencja kapitałów
 • Rachunkowość informatyczna
 • Sprawozdawczość finansowa i zasady jej analizy

 

BLOK III: Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza – 28 godzin

 • Istota, przedmiot, funkcje, systemy rachunku kosztów
 • Rachunek kalkulacyjny
 • Koszty w rachunkach decyzyjnych

 

BLOK IV: Polski system podatkowy – 36 godzin

 • System podatkowy i wykonywanie zobowiązao podatkowych
 • Podatki pośrednie
 • Podatki bezpośrednie
 • Podatki lokalne, opłata skarbowa, podatek od
 • czynności cywilno-prawnych i inne obciążenia podatkowe
 • Kontrola skarbowa i podatkowa

 

CZAS TRWANIA

2 semestry (192 godziny)

Zajęcia odbywają się dwa / trzy razy w miesiącu

 

 

OPŁATY

 

Opłata rejestracyjna: 85 zł

 

Opłata rejestracyjna dla Absolwentów GWSH oraz WSTH: 0 zł

 

Czesne: 3000 zł 2700 zł (-10%): płatne w ośmiu ratach po 337,50 zł

 

Czesne dla absolwentów GWSH: 3000 zł 2550 zł (-15%): płatne w ośmiu ratach po 318,75 zł

 

Aby skorzystać z kwoty promocyjnej należy dokonać rejestracji w systemie ehms do 31 sierpnia 2019 r. oraz złożyć dokumenty do 7 września 2019 r.

 

 

 

Termin rozpoczęcia zajęć: październik/listopad 2019

 

 

Powyższe terminy mogą ulec zmianie. Liczba miejsc ograniczona.

 

Uczelnia zastrzega sobie prawo zakończenia rekrutacji przed planowanym terminem.

 

Informujemy, że w przypadku zbyt małej liczby kandydatów kierunek może nie zostać uruchomiony.

 

W przypadku nieuruchomienia studiów opłata rejestracyjna oraz czesne podlega zwrotowi.

 

 

 

 

BHP - Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
 


Jak prognozują analitycy rynku pracy, zapotrzebowanie na wysoko wykwalifikowanych specjalistów w zakresie BHP w ciągu najbliższych lat będzie systematycznie wzrastać. Bezpieczeństwo procesów produkcyjnych oraz jakość, trwałość i stabilność warunków świadczenia pracy stanowi ogromne wyzwanie w zakresie gospodarowania potencjałem organizacyjnym nowoczesnych przedsiębiorstw. Dbałość w zakresie uwarunkowań środowiskowych, sprzyjających bezpiecznemu świadczeniu pracy wymaga coraz doskonalszych rozwiązań w zakresie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Rozwiązania te mogą być realizowane głównie dzięki doskonale przygotowanej, wykształconej i kompetentnej kadrze, która umiejętnie wykorzysta zdobytą podczas studiów wiedzę w projektowaniu skutecznych rozwiązań sprzyjających zapewnieniu optymalnych warunków (organizacyjnych, technologicznych i środowiskowych) sprzyjających zachowaniu zdrowia i życia pracowników. Determinuje to konieczność szczególnie sprawnego funkcjonowania służb BHP w zakładzie pracy, których przekrojowe, przechodzące przez całą organizację funkcje monitorujące, profilaktyczne i edukacyjne winny eliminować, i do minimum ograniczać ryzyko szkodliwego oddziaływania otoczenia na pracowników, jak też zachęcać ich samych do uważnego, pełnego atencji i zrozumienia podejścia do kwestii związanych z ochroną warunków pracy. Dlatego tworzone przez dział BHP, wraz z innymi komórkami organizacyjnymi, rozwiązania powinny wspierać pracowników całej organizacji, a szczególnie jej kierownictwo, w dążeniu do tworzenia coraz doskonalszego, czyli bezpieczniejszego środowiska pracy.

 

Cel studiów:
Celem studiów jest uzyskanie wiedzy oraz nabycie umiejętności z zakresu profesjonalnego zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w przedsiębiorstwach. Coraz bardziej wymagający i zróżnicowany rynek pracy wywołuje potrzebę kształcenia specjalistycznej kadry fachowców BHP, potrafiących sprawnie posługiwać się nowoczesnymi narzędziami oraz kompleksowo rozwiązywać bieżące problemy w przedsiębiorstwach. W dzisiejszych czasach służba BHP powinna być profesjonalnym, merytorycznym, pełnoprawnym partnerem wspierającym kierownictwo organizacji w kształtowaniu i zapewnieniu bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.
Nadrzędnym celem studiów podyplomowych jest przygotowanie słuchaczy do uzyskania najwyższego statusu i uprawnień w zarządzaniu bezpieczeństwem i higieną pracy zgodnie ze standardami krajowymi. Studia podyplomowe dają możliwość zdobycia wiedzy, umiejętności i uprawnień do profesjonalnej koordynacji spraw związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy, możliwość podjęcia pracy w służbie BHP, jak również prowadzenia działalności gospodarczej zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2004r. (Dz. U. nr246, poz. 2468).
 

Adresaci:

Studia przeznaczone są dla osób pracujących lub zamierzających podjąć zatrudnienie w służbach bezpieczeństwa i higieny pracy, pracodawców, menedżerów każdego szczebla oraz wszystkich zainteresowanych podnoszeniem kwalifikacji celem rozpoczęcia działalności w zakresie obsługi BHP oraz tych, którym ukończenie studiów podyplomowych umożliwi awans zawodowy.
 

Czas trwania:

2 semestry – 174 godziny, w tym 144 godzin zajęć dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, seminaria, egzamin) oraz 30 godzin praktyki zawodowej w działach BHP.

 

Zajęcia odbywają się dwa razy w miesiącu.

Wiedza i umiejętności praktyczne:

Program studiów zawiera pełny zakres wiedzy niezbędnej do podjęcia pracy w służbie BHP. W czasie studiów słuchacz zdobędzie gruntowną wiedzę i umiejętności niezbędne do:

 • stworzenia systemu zarządzania bezpieczeństwa i higieny pracy w przedsiębiorstwie,
 • szacowania ekonomicznych, społecznych, prawnych aspektów i uwarunkowań działalności BHP,
 • zarządzania ryzykiem zawodowym,
 • współpracy z organami nadzoru,
 • sporządzania dokumentacji wypadkowej, szkoleniowej,
 • współpracy w organizowaniu i realizacji szkoleń w zakresie BHP i w zapewnieniu ich właściwego poziomu,

 

Absolwent studiów podyplomowych, poza fundamentalną wiedzą z zakresu BHP, zdobędzie dodatkowe, specjalistyczne kompetencje z obszaru zarządzania przedsiębiorstwem, kształtowania nowoczesnego wizerunku organizacji dbającej o pracownika oraz skutecznej komunikacji sieciowej podnoszącej efektywność pracy. Uzyska również możliwość rozwinięcia kluczowych kompetencji interpersonalnych niezbędnych do efektywnej pracy w służbie BHP. Powyższe obszary wiedzy będą poparte licznymi przykładami praktyki z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz doskonalone w postaci ćwiczeń warsztatowych.
Ukończenie studiów poprawi ponadto pozycję słuchacza na rynku pracy, umożliwi pracę w komórkach BHP w przedsiębiorstwach, jak i prowadzenie własnej działalności szkoleniowej i doradczej w przedmiotowym obszarze. Pozwoli również na uzyskanie wiedzy z zakresu normatywnych systemów zarządzania jakością (ISO 9001), środowiskiem (ISO 14001) oraz bezpieczeństwem i higieną pracy (ISO 18001).
 

Dodatkowe korzyści:

Ukończenie studiów, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2004 (Dz. U. Nr 246, poz. 2468), odpowiada wymaganiom kwalifikacyjnym w zakresie poziomu i rodzaju wykształcenia, co uprawnia absolwentów do pracy na stanowisku inspektora, starszego inspektora, specjalisty, starszego specjalisty oraz głównego specjalisty ds. bezpieczeństwa i higieny pracy w przedsiębiorstwach oraz innych instytucjach i organizacjach (stanowiska od specjalisty wzwyż wymagają ponadto odpowiedniego stażu pracy w służbach BHP). Ukończenie studiów umożliwi absolwentom prowadzenie szkoleń BHP zgodnie z zasadami metodyki nauczania.

 

Program studiów:
Regulacje prawne z zakresu BHP. – 16 godz.

 • krajowe regulacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zarządzania środowiskowego
 • regulacje unijne oraz pozostałe wytyczne międzynarodowe
 • organy nadzoru nad warunkami pracy

Zadania i uprawnienia służby BHP. Metody pracy służby BHP. – 16 godz.

 • obowiązki związane z organizacją służ BHP
 • zadania służb BHP – ocena stanu BHP w organizacji, analiza ryzyka zawodowego, raportowanie
 • zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy – polityka, planowanie, profilaktyka, wdrażanie
 • wymogi kwalifikacyjne dla pracowników BHP

Systemy zarządzania BHP w organizacjach oraz ekonomiczne aspekty zarzadzania. – 16 godz.

 • inicjacja, adaptacja i eksploatacja systemu zarządzania BHP (SZ BHP) w organizacji
 • samoocena i audyt BHP w organizacji
 • BHP a System Zarządzania Jakością (SZJ), w tym rola BHP w ramach Zintegrowanych Systemów Zarządzania
 • rozwiązania normatywne w zapewnieniu bezpieczeństwa i higieny pracy – ISO, HACCP
 • BHP a ekonomia organizacji

Psychologia i socjologia pracy w nowoczesnej gospodarce opartej o wiedzę i technologie. – 8 godz.

 • człowiek i jego osobowość
 • wpływ uwarunkowań psychologicznych i środowiskowych na proces pracy
 • kształtowanie satysfakcji z pracy
 • wpływ formalnych i nieformalnych grup społecznych na efektywność oraz inne, wybrane zmienne organizacyjne
 • wybrane zagadnienia teorii psychologii i socjologii organizacji i zarządzania

Ergonomia w kształtowaniu warunków pracy. – 8 godz.

 • przedmiot i zakres badań - ergonomia środowiska pracy
 • fizjologia pracy, antropometria i biomechanika
 • kształtowanie warunków pracy – czynniki ergonomiczne organizacji pracy

Kompetencje interpersonalne pracowników służb BHP. – 8 godz.

 • definiowanie i podział kompetencji interpersonalnych / psychospołecznych
 • przegląd umiejętności osobistych i społecznych w kontekście skuteczności i efektywności zawodowej
 • sposoby kształtowania relacji z otoczeniem – system wartości, postawa życiowa, osobowość itp.
 • analiza profilu potencjału zawodowego – zrozumienie różnic w indywidualnych stylach działania

Podstawy przedsiębiorczości - własna działalność w zakresie BHP. – 8 godz.

 • wybrane zagadnienia z zakresu psychologicznych aspektów i instrumentów zarządzania
 • podstawy przedsiębiorczości - elementy i struktura organizacji
 • pomysł na własny biznes – jak się wyróżnić
 • biznes plan, plan marketingowy oraz podstawy planowania finansowego
 • „social media” i nowoczesne technologie w budowaniu przewagi konkurencyjnej
 • zarządzanie małą firmą usługową – aspekty praktyczne

Szkodliwe, uciążliwe i niebezpieczne czynniki pracy. - 16 godz.

 • czynniki zagrożeń występujące w procesach pracy
 • ryzyko zawodowe – analiza, ocena i dokumentacja ryzyka
 • sposoby ograniczenia i likwidacja czynników niebezpiecznych, szkodliwych i uciążliwych

Techniczne bezpieczeństwo pracy. – 8 godz.

 • maszyny i urządzenia - wymagania, układy sterowania, zabezpieczenia i urządzenia ochronne, oznakowania, instrukcje
 • prace szczególnie niebezpieczne, procedury, oceny zgodności, ograniczenia
 • analiza czynników niebezpiecznych

Wypadki w pracy i choroby zawodowe – uwarunkowania i rozwiązania. - 16 godz.

 • pojęcie wypadku przy pracy, w drodze do i z pracy
 • rodzaje wypadków, okoliczności i przyczyny powstawania wypadków
 • obowiązki pracodawcy i pracownika
 • postępowanie powypadkowe  – zgłoszenie, postępowanie, dokumentowanie
 • choroby zawodowe – zgłoszenie, postępowanie, dokumentowanie
 • świadczenia przysługujące z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych

Ochrona przeciwpożarowa. – 8 godz.

 • organizacja i obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej
 • definicje i teorie spalania i pożarów
 • przeciwpożarowe wymagania budowlane oraz środki ochrony i prewencji - gaśnice i środki gaśnicze, urządzenia i instalacje przeciwpożarowe
 • zagrożenie wybuchem, prace i materiały niebezpieczne

Pierwsza pomoc. – 8 godz.

 • ogólne zasady udzielania pierwszej pomocy,
 • klasyfikacji wypadków i uszkodzeń: zranienia, krwotoki, złamania, zwichnięcia, urazy termiczne (oparzenia i odmrożenia) porażenie prądem elektrycznym, zatrucia chemiczne, biologiczne

Organizacja i metody szkolenia w zakresie BHP. – 8 godz.

 • wymogi prawne z zakresu prowadzenia szkoleń BHP
 • organizacja szkoleń
 • metodyka i dydaktyka w zakresie prowadzenia szkoleń
 • podział na grupy pracowników – wzorcowe programy szkoleń
 • dokumentacja szkoleniowa
 • popularyzacja problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy poprzez edukację dorosłych

Praktyka – 30 godz.

Warunki ukończenia:
Zaliczenia poszczególnych przedmiotów, egzamin dyplomowy w formie testu obejmującego całość programu studiów, potwierdzenie odbycia praktyki zawodowej (w wymiarze 30 godzin).

 

Dyplom:
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez GWSH w Katowicach, które jest zgodne z Rozporządzeniem Rady Ministrów o kwalifikacjach BHP z dnia 2 listopada 2004 r. (Dz. U. poz. 2468 nr 246 z 2004r.)

 

OPŁATY

 

Opłata rejestracyjna: 85 zł

 

Opłata rejestracyjna dla Absolwentów GWSH oraz WSTH: 0 zł

 

Czesne: 3800 zł 3420 zł (-10%): płatne w ośmiu ratach po 427,50 zł

 

Czesne dla absolwentów GWSH: 3800 zł 3230 zł (-15%): płatne w ośmiu ratach po 403,75 zł

 

Aby skorzystać z kwoty promocyjnej należy dokonać rejestracji w systemie ehms do 31 sierpnia 2019 r. oraz złożyć dokumenty do 7 września 2019 r.

 

 

Termin rozpoczęcia zajęć: październik/listopad 2019

 

 

Powyższe terminy mogą ulec zmianie. Liczba miejsc ograniczona.

 

Uczelnia zastrzega sobie prawo zakończenia rekrutacji przed planowanym terminem.

 

Informujemy, że w przypadku zbyt małej liczby kandydatów kierunek może nie zostać uruchomiony.

 

W przypadku nieuruchomienia studiów opłata rejestracyjna oraz czesne podlega zwrotowi.

 

 

 

 

 

Kadry i płace - prawo i praktyka gospodarcza

 

CEL STUDIÓW
Celem studiów jest przekazanie słuchaczom specjalistycznej, aktualnej wiedzy z zakresu szeroko rozumianego:

 • prawa pracy, w tym szczególnie w obszarze zatrudniania – nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy, wynagrodzeń, rozliczania świadczeń pracowniczych (takich jak urlopy wypoczynkowe, zwolnienia lekarskie, wypłaty z zysku i premie, abonamenty, dofinansowanie studiów podyplomowych itp.),
 • administrowania funduszem świadczeń pracowniczych,
 • prowadzenia dokumentacji kadrowej, podatkowej,  rozliczeń z ZUS i pokrewnych.

 

Słuchacze zostaną szczegółowo zapoznani z przepisami prawa usprawniającego pracę działu kadrowego, co pozwoli im na efektywne realizowanie swoich zadań zawodowych. Ukończenie studiów podniesie również poziom kompetencji osobistych słuchaczy, w tym szczególnie kompetencji społecznych. Jako że nowoczesna gospodarka wymaga praktycznych umiejętności,  zajęcia będą prowadzone przede wszystkim przez wykładowców praktyków, a formuła zajęć będzie realizowana w oparciu o praktyczne warsztaty (przykłady, symulacje, ćwiczenia) podnoszące kompetencje słuchaczy, które będzie można niemalże natychmiast wykorzystać w codziennej pracy zawodowej.

 

WIEDZA
Program obejmuje pełny zakres wiedzy niezbędnej do wykonywania funkcji zarządczych i administracyjnych: kadrowych, kadrowo-płacowych i rozliczeniowych, przygotowując słuchaczy do pełnienia obowiązków na samodzielnych stanowiskach we wskazanych obszarach. Ukończenie kursu daje możliwość niemalże natychmiastowego osiągnięcia poziomu samodzielnego specjalisty w danym obszarze wiedzy, potrafiącego skorzystać ze zdobytych kompetencji i zastosować je w praktyce. Absolwenci studiów rozwiną swoją wiedzę z obszaru zarządzania zasobami ludzkimi, czego wynikiem  będzie umiejętności przeprowadzenia rekrutacji, selekcji i oceny pracowników, zorganizowania i przygotowywania procesu doskonalenia zawodowego personelu, planowania ścieżki karier oraz wdrażania systemów zarządzania personelem opartych o kompetencje.

 

DLA KOGO
Studia dedykowane są osobom z wykształceniem wyższym, przygotowującym się do podjęcia pracy w działach kadrowo - płacowych bez doświadczenia bądź też z niewielkim doświadczeniem w tym obszarze, a także osobom pracującym w innych działach, które w swojej pracy wykorzystują podstawową wiedzę z zakresu zarządzania kadrami, specjalistów zajmujących się realizacją polityki personalnej w przedsiębiorstwach, instytucjach i innych organizacjach. Studia będą ponadto pomocne prowadzącym własną działalność gospodarczą i zatrudniającym pracowników oraz wszystkim zainteresowanym rozwojem umiejętności w zarządzaniu kadrami.

 

PROGRAM STUDIÓW

 

SESJA INTEGRACYJNA – (4 godz.)

 

BLOK I. STOSUNEK PRACY – (56 godz.)

 

•  Nawiązanie stosunku pracy – (6 godz.)
Definicje oraz podstawy nawiązania stosunku pracy; obowiązki pracodawcy i pracownika; dokumentacja pracownicza; rodzaje umów i ich tryb ich zawierania; inne umowy np. zlecenia, o dzieło, o współpracy itp. w świetle obowiązujących przepisów; zmiana warunków pracy i płacy.

 

• Rozwiązywanie stosunku pracy – (6 godz.)
Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracodawcę, pracownika; rozwiązanie umowy (za porozumieniem stron, bez wypowiedzenia, bez winy pracownika, z pracownikiem chronionym); wygaśnięcie stosunku pracy; obowiązki pracodawcy w związku z ustaniem stosunku pracy oraz jego uprawnienia w okresie wypowiedzenia; roszczenia pracownicze w związku z ustaniem stosunku pracy; orzeczenia oraz postępowanie przed Sądem Pracy.

 

• Regulaminy – (8 godz.)
Zasady tworzenia regulaminów; regulamin pracy; regulamin wynagradzania; regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych; pozostałe przepisy i regulacje wewnątrzorganizacyjne oraz pozostała dokumentacja kadrowa; stosowanie przepisów o ochronie danych osobowych; zagadnienia i dokumentacja związana z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

• Czas pracy – teoria i praktyka – (16 godz.)
Stosowanie przepisów o czasie pracy – definicja, normy, wymiar i rozkład czasu pracy; wybrane systemy czasu pracy – podstawowy i równoważny czas pracy; rozliczanie czasu pracy – okres rozliczeniowy, doba pracownicza i tydzień pracy; praca w dobowych i tygodniowych godzinach nadliczbowych i ich rekompensata; czas
pracy w praktyce czyli dokumentowanie czasu pracy (zasady tworzenia rozkładów czasu pracy oraz prowadzenia jego ewidencji); orzecznictwo Sądu Najwyższego z zakresu czasu pracy.

 

• Urlopy pracownicze – (8 godz.)
Urlop wypoczynkowy, bezpłatny, macierzyński, wychowawczy, na żądanie; urlopy okolicznościowe/zwolnienia od pracy; orzeczenia sądów dotyczące urlopów.

 

• Pozostałe kwestie kadrowe – (8 godz.)
Wykonywanie pracy w formie telepracy; zatrudnianie pracowników tymczasowych; zasady zwolnień grupowych; zasady zatrudniania cudzoziemców, służb mundurowych i przedstawicieli wolnych zawodów; związki zawodowe w zakładzie pracy; rady pracownicze; osoby niepełnosprawne w organizacji; pracownicy w sferze budżetowej.

 

• Organy nadzoru nad warunkami pracy – (4 godz.)
Organy nadzoru nad warunkami pracy – w tym kontrola z Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowej Inspekcji Sanitarnej itp.; mobbing i dyskryminacja w stosunku pracy; odpowiedzialność za wykroczenia przeciwko prawom pracownika.

 

BLOK II. PŁACE, PODATKI, ŚWIADCZENIA PRACOWNICZE – (36 godz.)

 

• Płace – praktyczne zasady naliczania wynagrodzeń – (24 godz.)
Pojęcie i składniki wynagrodzenia za prac; istota i sposób naliczenia elementów listy płac (wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy i ekwiwalent za niewykorzystany urlop, za godziny nadliczbowe, za pracę w porze nocnej, za przepracowaną część miesiąca oraz rozliczanie delegacji i kilometrówek); ochrona wynagrodzeń za pracę (forma i terminy wypłat wynagrodzeń, dodatków i ekwiwalentów); odprawy (emerytalna, rentowa, pośmiertna dla rodziny zmarłego pracownika, z przyczyn ekonomicznych przedsiębiorstwa); obowiązki pracodawcy w zakresie rozliczeń publicznoprawnych (rozliczenie podatku w Urzędzie Skarbowym, składek ZUS, składek na rzecz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – PFRON); potrącenia z wynagrodzeń – zasady i granice potrąceń oraz kwota wolna od potrąceń.

 

• Podatek dochodowy od osób fizycznych – (8 godz.)
Źródła przychodów; ograniczony i nieograniczony obowiązek podatkowy; wspólne opodatkowanie małżonków (prawa podatnika i obowiązki płatnika); świadczenie nieodpłatne i częściowo odpłatne a przychód podatkowy; moment uzyskania przychodu (w innym źródle niż pozarolnicza działalność gospodarcza – np. umowa o pracę, umowa zlecenie; z tytułu świadczenia usług, w tym usług okresowych); zwolnienia podatkowe; koszty uzyskania przychodu (w działalności gospodarczej osób fizycznych, osób nieprowadzących działalności gospodarczej); progi podatkowe, kwota wolna oraz ulgi w PIT; obowiązki płatnika (pracodawca jako
płatnik, zleceniodawca jako płatnik); obowiązki informacyjne (PIT–11); przepisy przejściowe w PIT i ich znaczenia dla podatników.

 

• Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – (4 godz.)
Specyfika działalności socjalnej pracodawcy; przedmiot i podmiot działalności socjalnej; zasady prowadzenia działalności socjalnej; zasady tworzenia i gospodarowania środkami z ZFŚS; osoby uprawnione; wysokość odpisów; podział środków ZFŚS; udział załogi w zarządzaniu środkami ZFŚS; ZFŚS a obciążenia fiskalne.

 

BLOK III. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz sprawozdawczość ZUS – (32 godz.)

 

• Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu – (16 godz.)
Zgłoszenia i wyrejestrowanie pracowników; dokumenty ubezpieczeniowe oraz zasady korygowania; zasady finansowania składek na ubezpieczenie społeczne; zbieg ubezpieczeń społecznych (podleganie ubezpieczeniom przy jednoczesnym posiadaniu kilku tytułów); zasady podlegania ubezpieczeniom zdrowotnym oraz wysokość i finansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne; koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego po wejściu Polski do UE.

 

• Świadczenia z ubezpieczenia społecznego – (16 godz.)
Z tytułu niezdolności do pracy – zasiłki z ubezpieczenia chorobowego dla osób podlegających temu ubezpieczeniu obowiązkowo (wynagrodzenie za czas choroby i zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne, zasiłek macierzyński, zasiłek opiekuńczy, zasiłek wyrównawczy); zasady ustalania podstawy wymiaru świadczeń dla pracowników; zastosowanie przepisów ustawy zasiłkowej przy ustalaniu prawa i podstawy wymiaru zasiłków dla osób niebędących pracownikami, dokumentowanie prawa do zasiłków, kontrola prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy, terminy wypłat zasiłków; uprawnienia do kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień; potrącenia egzekucyjne z zasiłków; świadczenia w razie choroby z ubezpieczenia wypadkowego.

 

BLOK IV. KOMPETENCJE INTERPERSONALNE KADROWCA – (36 godz.)

 

• Negocjowanie umów z perspektywy działu kadr i płac – (8 godz.)
Rola pracowników działu kadr w negocjowaniu warunków płacy i pracy.

 

• Zatrudnianie pracowników – formalne aspekty procesu rekrutacji i selekcji – (10 godz.)
Skuteczne metody poszukiwania pracy oraz przygotowania do rozmowy rekrutacyjnej – sprawdzone praktyki rynku pracy

 

• Planowanie i organizacja czasu pracy kadrowca  – (8 godz.)
Metody i techniki organizacji oraz planowania czasu pracy w dziale kadrowo – płacowym.

 

• System oceny pracowniczej a polityka kadrowa – (10 godz.)
Systemy kompetencyjne i rozwój pracowników oraz ocena okresowa.

 

BLOK V. PROGRAMY KOMPUTEROWE W SŁUŻBIE KADROWCA – (18 godz.)

• Płatnik– (8 godz.)

• Excel w służbie kadrowca – (10 godz.)

 

BLOK VI. KADRY I PŁACE W PRAKTYCE ORGANIZACJI – (16 godz.)

• Kadry i płace w praktyce – (8 godz.)
Warsztat realizowany w oparciu o dokumentację kadrowo-płacową.

• Jakość zasobów ludzkich / Organizacja procesów kadrowych – (8 godz.)
Praktyczne aspekty doskonalenia zawodowego w środowisku powszechnej jakości i procesów kadrowych.

 

DYPLOM I WARUNKI UKOŃCZENIA

• minimum 75% obecności
• egzamin w formie testu

Absolwent otrzymuje Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodne z wytycznymi określonymi przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

CZAS TRWANIA
2 semestry (192 godziny)
Zajęcia odbywają się dwa / trzy razy w miesiącu

 

 

OPŁATY

 

Opłata rejestracyjna: 85 zł

 

Opłata rejestracyjna dla Absolwentów GWSH oraz WSTH: 0 zł

 

Czesne: 4000 zł 3600zł (-10%): płatne w ośmiu ratach po 450 zł

 

Czesne dla absolwentów GWSH: 4000 zł 3400 zł (-15%): płatne w ośmiu ratach po 425 zł

 

Aby skorzystać z kwoty promocyjnej należy dokonać rejestracji w systemie ehms do 31 sierpnia 2019 r. oraz złożyć dokumenty do 7 września 2019 r.

 

 

Termin rozpoczęcia zajęć: październik/listopad 2019

 

 

Powyższe terminy mogą ulec zmianie. Liczba miejsc ograniczona.

 

Uczelnia zastrzega sobie prawo zakończenia rekrutacji przed planowanym terminem.

 

Informujemy, że w przypadku zbyt małej liczby kandydatów kierunek może nie zostać uruchomiony.

 

W przypadku nieuruchomienia studiów opłata rejestracyjna oraz czesne podlega zwrotowi.

 

 

 

 

Nowoczesna administracja samorządowa

 

CEL
Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy z podstawowymi regulacjami prawnymi dotyczącymi funkcjonowania jednostek/organów samorządu terytorialnego.
W założeniach studia mają przedstawić jego uczestnikom zasady i przepisy regulujące zadania samorządów na poziomie gminy, miasta, powiatu czy województwa.

 

WIEDZA
Z uwagi na obserwowany obecnie rosnący zakres zadań samorządów lokalnych znaczna część programu poświęcona jest zagadnieniom prawa i postępowania administracyjnego oraz zarządzania finansami publicznymi. Zarówno w świetle przepisów procedur administracyjnych ja również przepisów szczególnych (w tym przepisów ustawy prawo zamówień publicznych). Po ukończeniu studiów Absolwenci zyskają wiedzę na temat regulacji prawnych, w tym w zakresie administracji i umiejętność ich stosowania w praktyce.

 

ADRESACI
Studia Nowoczesna Administracja Samorządowa adresowane są dla pracowników zatrudnionych lub planujących zatrudnienie w jednostkach samorządu terytorialnego: urzędach gmin, miast, powiatów, instytucjach oświatowych, instytucjach kultury, etc.
Omawiana w czasie zajęć problematyka stanowić będzie dla zaawansowanych - przydatne usystematyzowanie wiedzy oraz źródło informacji, zaś dla osób początkujących - w sposób przyjazny i przejrzysty wytłumaczone zostaną podstawowe zasady funkcjonowania samorządu.

 

WYKŁADOWCY
Wykładowcy to przede wszystkim praktycy z doświadczeniem w pracy samorządowej oraz kadra naukowa śląskich wyższych uczelni.

 

PROGRAM STUDIÓW

 • Podstawy prawa administracyjnego - 16 godzin
 • Postępowanie administracyjne - 16 godzin
 • Elementy prawa cywilnego, karnego, podatkowego i handlowego - 8 godzin
 • Finanse publiczne - 16 godzin
 • Podatki lokalne - 8 godzin
 • Zarządzanie Funduszami UE - 8 godzin
 • Organy kontroli JST - 8 godzin
 • Nadzór nad działalnością samorządu terytorialnego - 8 godzin
 • Status prawny pracowników samorządowych - elementy prawa pracy - 8 godzin
 • Odpowiedzialność pracowników samorządowych - 8 godzin
 • Prawo zamówień publicznych - 16 godzin
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi (komunikacja interpersonalna, asertywność, konflikty, obsługa petenta, umiejętności kierownicze) - 24 godziny
 • Promocja JST - 8 godzin
 • Audyt wewnętrzny w JST - 8 godzin
 • Dostęp do informacji publicznej - 8 godzin
 • Ochrona danych osobowych - 8 godzin
 • Członkostwa
 • Partnerzy
 • Akredytacje
 • Certyfikaty

 

 

CZAS TRWANIA
2 semestry - 176 godzin
Zajęcia odbywają się dwa razy w miesiącu

 

 

OPŁATY

 

Opłata rejestracyjna: 85 zł

 

Opłata rejestracyjna dla Absolwentów GWSH oraz WSTH: 0 zł

 

Czesne: 3000 zł 2700 zł (-10%): płatne w dwunastu ratach po 225,00 zł

 

Czesne dla absolwentów GWSH:  3000 zł 2550 zł (-15%): płatne w dwunastu ratach po 212,50 zł

 

Aby skorzystać z kwoty promocyjnej należy dokonać rejestracji w systemie ehms do 31 sierpnia 2019 r. oraz złożyć dokumenty do  7 września 2019 r.

 

 

Termin rozpoczęcia zajęć: październik/listopad 2019

 

 

Powyższe terminy mogą ulec zmianie. Liczba miejsc ograniczona.

 

Uczelnia zastrzega sobie prawo zakończenia rekrutacji przed planowanym terminem.

 

Informujemy, że w przypadku zbyt małej liczby kandydatów kierunek może nie zostać uruchomiony.

 

W przypadku nieuruchomienia studiów opłata rejestracyjna oraz czesne podlega zwrotowi.

 

 

 

 

 

 

Prawo i administracja

 

CEL STUDIÓW
Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy z podstawowymi regulacjami prawnymi, możliwościami ich wykorzystania w zakresie działalności gospodarczej, przekazanie praktycznych umiejętności w zakresie negocjowania umów, stosowania najczęściej występujących procedur administracyjnych i cywilnych (w tym zwłaszcza w zakresie prawa handlowego, cywilnego, zamówień publicznych oraz prawa pracy) oraz zarządzania ludźmi i ryzykiem. W założeniach studia mają przedstawić jego uczestnikom możliwości pozyskania kapitału zarówno na rynku kapitałowym, jak i kapitału pochodzącego z funduszy europejskich, a także w jaki sposób można wykorzystać środki pochodzące z tzw. pomocy publicznej.

 

WIEDZA
Z uwagi na obserwowany współcześnie rozwój administracji wiele godzin poświęconych jest zagadnieniom praw i obowiązków stron stosunków administracyjno - prawnych zarówno w świetle przepisów procedury administracyjnej, przepisów szczególnych (w tym przepisów ustawy prawo zamówień publicznych), jak i postępowań przed sądami administracyjnymi. Słuchacze zdobędą rozeznanie w najważniejszych sferach administracji, zwłaszcza gospodarczej. Po ukończeniu studiów Absolwenci zyskają umiejętność płynnego rozwiązywania problemów w zarządzaniu firmą oraz zrozumienia trudnego języka prawnego i prawniczego. Pracownicy administracji zyskają natomiast wiedzę na temat najnowszych regulacji prawnych, w tym w zakresie administracji i umiejętność ich stosowania w praktyce.

 

DLA KOGO
Projekt studiów Prawo i Administracja dedykowany jest przede wszystkim dla przedsiębiorców i ich pracowników pełniących funkcje kierownicze. Skierowany jest on do ludzi skłonnych podjąć wyzwanie unowocześnienia swojego przedsiębiorstwa, ale także do tych, którzy dopiero zamierzają podjąć działalność gospodarczą. Z uwagi na szeroki zakres omawianych zagadnień, studium skierowane jest zarówno do osób zainteresowanych poznaniem prawnych regulacji dotyczących najważniejszych zasad funkcjonowania przedsiębiorstwa na rynku, jak i poszerzeniem zdobytej wcześniej wiedzy.
Projekt skierowany jest także do osób związanych z administracją publiczną, zwłaszcza z tym jej sektorem, który ma bezpośredni kontakt z szeroko rozumianą przedsiębiorczością. Omawiana w czasie zajęć problematyka stanowić będzie dla zaawansowanych - przydatne usystematyzowanie wiedzy oraz źródło informacji o tzw. kruczkach prawnych, zaś dla osób początkujących - w sposób przyjazny i przejrzysty wytłumaczone zostaną podstawowe mechanizmy i konstrukcje prawne.

 

PROGRAM STUDIÓW

 

Przedmiot

Ilość godzin

Wstęp do Prawoznawstwa

8

Prawo Konstytucyjne

16

Prawo Administracyjne

16

Prawo Samorządu Terytorialnego 

16

Postępowanie Administracyjne

16

Prawo Cywilne

16

Postępowanie Cywilne

8

Prawo Karne

16

Postępowanie Karne

8

Prawo Karno-Skarbowe

8

Prawo Gospodarcze Publiczne

8

Prawo Zamówień Publicznych

8

Prawo Handlowe

8

Prawo Umów w Obrocie Gospodarczym

8

Prawo Finansowe

16

Podatki i Prawo Podatkowe

8

Prawo Pracy

8

Prawo Międzynarodowe Publiczne i Europejskie

8

Public Relations 

8

 

 

 

CZAS TRWANIA

 • 2 semestry (208 godzin)
 • Zajęcia odbywają się dwa / trzy razy w miesiącu

 

 

OPŁATY

 

Opłata rejestracyjna: 85 zł

 

Opłata rejestracyjna dla Absolwentów GWSH: 0 zł

 

Czesne: 3000 zł 2700 zł (-10%): płatne w dwunastu ratach po 225,00 zł

 

Czesne dla absolwentów GWSH:  3000 zł 2550 zł (-15%): płatne w dwunastu ratach po 212,50 zł

 

Aby skorzystać z kwoty promocyjnej należy dokonać rejestracji w systemie ehms do 31 sierpnia 2019 r. oraz złożyć dokumenty do  7 września 2019 r.

 

 

Termin rozpoczęcia zajęć: październik/listopad 2019

 

 

Powyższe terminy mogą ulec zmianie. Liczba miejsc ograniczona.

 

Uczelnia zastrzega sobie prawo zakończenia rekrutacji przed planowanym terminem.

 

Informujemy, że w przypadku zbyt małej liczby kandydatów kierunek może nie zostać uruchomiony.

 

W przypadku nieuruchomienia studiów opłata rejestracyjna oraz czesne podlega zwrotowi.

 

 

 

 

 

 

 

 

Zarządzanie jednostkami służby zdrowia

 

WIEDZA
Program studiów obejmuje wiedzę z zakresu ekonomii, prawa i etyki, epidemiologii, kontraktowania świadczeń, promocji zdrowia oraz kształtowanie umiejętności z zakresu zarządzania personelem.

 

DLA KOGO
Studia Podyplomowe z Zarządzania Jednostkami Służby Zdrowia odbywają się w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej w Katowicach. Studia te służą pogłębieniu wiedzy z zakresu Zarządzania Jednostkami Służby Zdrowia, podniesieniu kwalifikacji, wymiany doświadczeń między słuchaczami. Studia dedykowane są dla ludzi, którzy chcą pogłębić wiedzę w temacie Zarządzania Jednostkami Służby Zdrowia czyli menedżerów, kadry kierowniczej oraz osób przygotowujących się do zarządzania w podmiotach ochrony zdrowia.

 

PROGRAM STUDIÓW

 

Nazwa przedmiotu

Wymiar godzin

Podstawy ustrojowe, formalne i organizacyjne funkcjonowania systemów opieki zdrowotnej w Polsce i na świecie.

8

Komunikacja personel-pacjent

4

Etyka

4

Budowa strategii komunikacyjnej- kształtowanie wizerunku jednostki w ramach komunikacji zewnętrznej

8

NPZ- możliwości realizacji

4

Wprowadzenie do promocji zdrowia

4

Praca w zespole

8

Motywowanie i wartościowanie pracy

4

Nowoczesne metody zarządzania

4

Metody i techniki pracy menedżera

8

Zarządzanie zasobami ludzkimi

4

Podstawowe informacje z mikro i makroekonomii

4

System controllingu w zakładzie opieki zdrowotnej

8

Rachunek kosztów

8

Zarządzanie jakością

8

Zastosowanie informatyki w jednostkach ochrony zdrowia

8

Podstawy epidemiologii, zakażenia szpitalne, higiena szpitalna

8

Zasady gospodarowania lekiem, farmakoekonomika

12

Zasady kontraktowania świadczeń medycznych

8

Ustawa o działalności leczniczej

4

Elementy prawa pracy

4

Odpowiedzialność lekarza

8

Statystyka i dokumentacja medyczna

8

Procedura formalno-prawna tworzenia, funkcjonowania i przekształcania podmiotów leczniczych

8

Podstawy rachunkowości i sprawozdawczość finansowa

16

Współpraca z mediami

4

Prawo zamówień publicznych

8

Zarządzanie projektem inwestycyjnym

8

RAZEM:

192

 

 

CZAS TRWANIA
2 semestry (192 godziny)
Zajęcia odbywają się dwa / trzy razy w miesiącu:

 

 

OPŁATY

 

Opłata rejestracyjna: 85 zł

 

Opłata rejestracyjna dla Absolwentów GWSH oraz WSTH: 0 zł

 

Czesne: 4000 zł 3600 zł (-10%): płatne w ośmiu ratach po 450

 

Czesne dla absolwentów GWSH: 4000 zł 3400 zł (-15%): płatne w ośmiu ratach po 425 zł

 

Aby skorzystać z kwoty promocyjnej należy dokonać rejestracji w systemie ehms do 31 sierpnia 2019 r. oraz złożyć dokumenty do 7 września 2019 r.

 

 

 

Termin rozpoczęcia zajęć: październik/listopad 2019

 

 

Powyższe terminy mogą ulec zmianie. Liczba miejsc ograniczona.

 

Uczelnia zastrzega sobie prawo zakończenia rekrutacji przed planowanym terminem.

 

Informujemy, że w przypadku zbyt małej liczby kandydatów kierunek może nie zostać uruchomiony.

 

W przypadku nieuruchomienia studiów opłata rejestracyjna oraz czesne podlega zwrotowi.

 

 

 

 

 

 

Zarządzanie zasobami ludzkimi

 

Studia prowadzone we współpracy z firmą TRAINING PARTNERS
 

WIEDZA
Studia oferują wiedzę niezbędną do sprawnego zarządzania działem personalnym w firmie i wdrażania projektów związanych z najnowszymi rozwiązaniami z dziedziny Human Resources. Jednocześnie, w ramach studiów, prowadzonych jest szereg treningów interpersonalnych niezbędnych do pracy z ludźmi.

 

DLA KOGO
Studia adresowane są do menedżerów działów personalnych, kadry kierowniczej oraz osób przygotowujących się do zarządzania zasobami ludzkimi w firmie.

 

WYKŁADOWCY
Zajęcia w ramach studiów prowadzą wyłącznie praktycy - trenerzy Training Partners. Absolwenci, niezależnie od dyplomu GWSH, otrzymują również Certyfikat ukończenia treningów i szkoleń Training Partners.

 

PROGRAM STUDIÓW

 

Przedmiot

Ilość godzin

Rozwój metodologii Zarzadzania Zasobami Ludzkimi

4

Projektowe zarzadzanie HR -  Zarządzanie projektami

8

Uwarunkowania prawne w ZZL. Tworzenie wewnątrzzakładowych norm prawnych

8

Zarządzanie Kompetencjami

4

Badania w HR. Tworzenie Testów, Kwestionariuszy, Ankiet - Elementy Metotologii i Statystyki Badań Społecznych

4

Efektywna rekrutacja i selekcja personelu

8

Assessment i Development Center

4

Wystapienia publiczne w HR Prezentacja firmy Autoprezentacja

8

Nowoczesne metody szkoleniowe

8

Badanie Potrzeb Szkoleniowych i ocena efektywności szkoleń

8

Szkolenie i Rozwój Pracowników - Kreatywność i metody rozwiązywanie problemów ZZL

8

Rozwój Zasobów Ludzkich - Coaching i Mentoring

4

Władza menedżerska i przywództwo

8

Prawo pracy w tym zatrudnianie obcokrajowców w RP

8

Kultura organizacyjna - typologie kultur i metody badań

4

Negocjacje Pracownicze

8

Wynagrodzenia Pracowników - Wartościowanie Pracy

8

Motywacja i Motywowanie pozafinansowe

8

Oceny Pracownicze - Opracowanie Zasad i Przeprowadzenie Ocen

8

Mobbing, Dyskryminiacja i Molestowanie Seksualne

8

Analiza Transakcyjna w Zarządzaniu Zasobami Ludzkimi

4

Zarządzanie zasobami ludzkimi. Konflikt - przewidywanie , zapobieganie, rozwiązywanie

4

Business Game. Zarządzanie: procesy, decyzje, personel

8

Zwolnienia pracownicze - outplacement

8

 

 

 

CZAS TRWANIA
2 semestry (160 godzin)
Zajęcia odbywają się dwa / trzy razy w miesiącu

 

OPŁATY

 

Opłata rejestracyjna: 85 zł

 

Opłata rejestracyjna dla Absolwentów GWSH: 0 zł

 

Czesne: 3200 zł 2880,00 zł (-10%): płatne w ośmiu ratach po 360 zł

 

Czesne dla absolwentów GWSH: 3200 zł 2720,00 zł (-15%): płatne w ośmiu ratach po 340 zł

 

Aby skorzystać z kwoty promocyjnej należy dokonać rejestracji w systemie ehms do 31 sierpnia 2019 r. oraz złożyć dokumenty do 7 września 2019 r.

 

 

 

Termin rozpoczęcia zajęć: październik/listopad 2019

 

 

Powyższe terminy mogą ulec zmianie. Liczba miejsc ograniczona.

 

Uczelnia zastrzega sobie prawo zakończenia rekrutacji przed planowanym terminem.

 

Informujemy, że w przypadku zbyt małej liczby kandydatów kierunek może nie zostać uruchomiony.

 

W przypadku nieuruchomienia studiów opłata rejestracyjna oraz czesne podlega zwrotowi. 

Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych

 
Rodzaj i czas trwania studiów: 3 semestry (350 godzin). Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, ćwiczeń i zajęć praktycznych.

 

Opis Studiów: Studia skierowane są głównie do osób zajmujących się szeroko rozumianą problematyką ochrony informacji i danych osobowych we wszystkich sektorach gospodarki (pracownicy przedsiębiorstw i firm, administracji państwowej i samorządowej, służb mundurowych), tj. do osób, które kierują lub przygotowują się do pracy w pionach ochrony danych osobowych i informacji niejawnych lub odpowiadają za politykę bezpieczeństwa w swoich jednostkach organizacyjnych, a w szczególności do osób zatrudnionych w charakterze pełnomocnika ds. ochrony informacj niejawnych, pełniących funkcje ABI oraz wszystkich zatrudnionych w pionach ochrony informacji niejawnych. Zapraszamy także pracowników kadr, PR, kierowników lub pracowników jednostek organizacyjnych, którzy obecnie lub w przyszłości zamierzają specjalizować się w zagadnieniach ochrony danych osobowych i prywatności.

 

Cel: Celem studiów jest podnoszenie kwalifikacji pracowników administracji samorządowej i rządowej, służb mundurowych, firm oraz przedsiębiorstw mających w swej działalności do czynienia z danymi osobowymi, informacjami prawnie chronionymi. Celem studiów jest także przygotowanie specjalistów do pełnienia funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji (Inspektora Ochrony Danych Osobowych – w myśl planowanych regulacji UE) oraz wsparcie merytoryczne osób już zajmujących się tą problematyką.

 

Atuty studiów - dlaczego warto u nas studiować:

 • Niskie czesne
 • Zajęcia tylko w niedzielę (plan zajęć bez okienek)
 • Życzliwi wykładowcy – praktycy z danych dziedzin
 • Wszystkie zajęcia w jednym budynku, w doskonale wyposażonych salach dydaktycznych
 • Strefy wypoczynkowe dla studentów (wewnętrzna i zewnętrzna)
 • Wi-Fi dostępne dla studentów, sklepik

Cenimy Twój czas i pieniądze! Skorzystaj z naszej niepowtarzalnej oferty!

 

REKRUTACJA REKRUTACJA REKRUTACJA

 

PROMOCJE ! PROMOCJE! PROMOCJE! 


 

Dane teleadresowe:
Instytut Studiów Podyplomowych Filia Nysa
48-300 Nysa, ul. Poznańska 1

 

Kontakt:

 

 

 

Szczególnie polecamy:

 

NOWOŚĆ !!!
BEZPŁATNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

www.vademecum-szkola.nysa.pl

 

 

 

Opinie uczestników:

„Szkolenie przygotowane bardzo profesjonalnie. Jasny i prosty sposób przekazu oraz niezwykłe zaangażowanie prowadzącego.”
Wyższa Szkoła Teologiczno-Humanistyczna

Punkt konsultacyjny w Nysie

zobacz...

         
Wynajem sal
       

zobacz...

Centrum Edukacyjne
www.poznanska.nysa.pl

zobacz ...