Rekrutacja:

 
5
LINK do rekrutacji
 
6
LINK do rekrutacji
 

 

Kontakt

Europejskie Centrum
Edukacyjno-Szkoleniowe "Vademecum”

ul. Poznańska 1, 48-300 Nysa

tel. 77 409 04 59

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

Formularz kontaktowy >

Social Media

f  i  yt

Studia podyplomowe

 

Zapraszamy na studia podyplomowe niestacjonarne (zaoczne) Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej w Katowicach na kierunkach:

 

 1. HR - Business Partner
 2. Negocjacje i Mediacje
 3. Rachunkowość
 4. BHP - Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
 5. Kadry i płace - prawo i praktyka gospodarcza
 6. Nowoczesna administracja samorządowa
 7. Prawo i administracja
 8. Zarządzanie jednostkami służby zdrowia
 9. Zarządzanie zasobami ludzkimi

 

REKRUTACJA

 

 

 

HR - Business Partner

 

DLACZEGO HR BUSINESS PARTNER?

Efektywne gospodarowanie potencjałem organizacyjnym na szybko zmieniającym się rynku oraz rozwijanie tego potencjału wymagają coraz doskonalszych rozwiązań w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi. Pojawia się zatem konieczność budowania globalnego partnerstwa wewnątrz organizacji, w którego tworzeniu znaczącą rolę odgrywają działy HR, rozumiane już nie tylko jako kadry i płace, a przede wszystkim motory wzrostu.

To właśnie wysoko wykwalifikowani specjaliści z dziedziny human resources wyszukują i wspierają utalentowanych pracowników, doradzają liderom i w konsekwencji przykładają się do wypracowania lepszych rezultatów biznesowych. Praca na stanowiskach HR Business Partner jest w związku z tym bardzo dobrze opłacana. Według Przeglądów Wynagrodzeń 2013/2014 Michael Page dominującą stawką dla tej funkcji było 12.000zł brutto miesięcznie. Ponadto wielu specjalistów z tej dziedziny mogło liczyć na takie dodatki jak służbowy telefon, laptop czy samochód.

 

DLA KOGO?

Kierunek studiów podyplomowych HR Business Partner jest znakomitym wyborem dla wszystkich chcących pozyskać specjalistyczną wiedzę i rozwinąć umiejętności pozwalające efektywnie wspierać biznes poprzez dostarczanie decydentom zarówno sprawdzonych jak i nowatorskich, a przede wszystkim skutecznych rozwiązań z obszaru uprawiania kompleksowej polityki personalnej.

Studia adresowane są przede wszystkim do osób:

 •     mających perspektywy rozwojowe w obszarze HR,
 •     pełniących funkcje specjalistyczne i eksperckie w szeroko ujmowanych działach HR, w tym w szkoleniach i rozwoju, rekrutacji i selekcji pracowników, kształtowaniu polityki personalnej, administracji personalnej czy też zarządzaniu kadrami,
 •     zarządzających działami HR i pokrewnymi lub aspirujących do pełnienia roli liderów tych działów,
 •     pełniących funkcje kierownicze wysokiego szczebla (dyrekcja, zarząd),
 •     funkcjonujących w wysoce wymagających środowiskach, w tym środowiskach kulturowo odmiennych i wielonarodowościowych.

Studia na kierunku HR Business partner stanowią solidną bazę wiedzy i kompetencji dla tych osób, które chcą pracować nad rozwojem nowoczesnych działów HR, stanowiących strategicznego partnera pozostałych pionów i działów funkcjonalnych w organizacji.

 

CO MOGĘ OSIĄGNĄĆ?

Program studiów został opracowany z myślą o przekazaniu i rozwinięciu wiedzy oraz umiejętności słuchaczy niezbędnych dla podniesienia poziomu jakości działań realizowanych w obszarze HR. Wśród nich wyróżnia się m.in. inicjowanie, wspieranie, przygotowywanie i realizację procesów

HR-owych obejmujących przekrojowo całą organizację.

Celem studiów jest przekazanie najbardziej aktualnej wiedzy i praktyki oraz nauczenie słuchaczy:

 •     tworzenia warunków dla działań nakierowanych na efektywną współpracę i partnerstwo,
 •     krzewienia idei poszanowania reguł, wartości i norm organizacyjnych,
 •     rozumienia procesów pracy na wszystkich poziomach organizacji,
 •     kształtowania korzystniejszych niż dotychczas relacji pomiędzy partnerami biznesowymi wewnątrz i na zewnątrz organizacji.

JAKIE KWALIFIKACJE ZDOBĘDĘ?

Program studiów zawiera pełny zakres wiedzy niezbędnej do sprawowania funkcji HR Business Partnera w organizacjach komercyjnych, publicznych oraz non-profit. W czasie studiów słuchacz zdobędzie gruntową wiedzę i umiejętności niezbędne do:

 •     zbudowania dla siebie pozycji HR Business Partnera w organizacji,
 •     rozwinięcia swoich kompetencji interpersonalnych wspierających ich w tworzeniu pozytywnych relacji wewnątrz organizacji,
 •     poszerzenia osobistego profilu zawodowego w zakresie kompleksowej realizacji funkcji personalnych oraz biznesowych,
 •     przekształcenia powszechnej w organizacjach funkcji wsparcia innych działów przez dział HR w funkcję strategicznego partnera biznesowego mającego istotny wpływ na działania podejmowane w całym procesie zarządzania, nie tylko zarządzania kwestiami personalnymi,
 •     zarządzania kultura organizacyjną, wiedzą i jakością kapitału ludzkiego w organizacji,
 •     reprezentowania, mediowania i negocjowania w relacjach kierownictwa z załogą.

Absolwent studiów podyplomowych zdobędzie, poza niezbędną wiedzą z zakresu human resources, specjalistyczne kompetencje z obszaru zarządzania strategicznego, zarządzania zmianą, kształtowania nowoczesnego przywództwa w organizacji, efektywnej komunikacji, podstaw zarządzania finansami, jak i najważniejszych elementów Kodeksu spółek handlowych. Wszystkie powyższe obszary są poparte przykładami praktyki biznesowej oraz doskonalone w postaci ćwiczeń warsztatowych i analizy przypadków.

Ukończenie studiów poprawi ponadto pozycję konkurencyjną słuchacza na rynku pracy. Umożliwią to:

 •     specjalistyczna wiedza branżowa dotycząca praktyki w działach HR,
 •     kompleksowa znajomość teorii organizacji i zarządzania w wysoce wymagających środowiskach organizacyjnych,
 •     elementy wiedzy, dzięki którym słuchacz będzie mógł ustawicznie rozwijać swoją wiedzę oraz samodzielnie nadawać kierunek temu rozwojowi.

DODATKOWE KORZYŚCI

Słuchacze w ramach studiów (bez dodatkowych opłat) będą mogli uczestniczyć w profesjonalnym badaniu pozwalającym na  określenie ich potencjału zawodowego. Badanie zrealizowane będzie na bazie kwestionariusza Career Capital Questionnaire (CCQ), umożliwiającego lepsze poznanie swoich mocnych stron oraz zrozumienie różnic w indywidualnych stylach działania. Każdy z uczestników otrzyma indywidualny profil potencjału zawodowego zawierający interpretację wyników kwestionariusza oraz wskazówki dla dalszego rozwoju zawodowego. Badaniu towarzyszył będzie profesjonalny warsztat „Osobowość a kariera” pokazujący sposoby wykorzystania swoich mocnych stron w pracy HR Business Partnera oraz w szeroko rozumianym zarządzaniu kapitałem ludzkim.

Istotnym elementem studiów jest także korzystanie z praktycznego doświadczenia partnera biznesowego programu – L. GRANT HR Consulting. Dla słuchaczy przygotowano praktyczne sesje warsztatowe w ramach wyselekcjonowanych modułów (np. Zarządzanie zmianą, Employer branding, Rola HR Business Partnera w organizacji i inne), w czasie których przedstawiciele partnera biznesowego zobrazują własne praktyki w danym obszarze.

 

CZAS TRWANIA

2 semestry (208 godzin)

 

 

OPŁATY

 

Opłata rejestracyjna: 85 zł

 

Opłata rejestracyjna dla Absolwentów GWSH oraz WSTH: 0 zł

 

Czesne: 4800 zł 3840 zł(-20%): płatne w ośmiu ratach po 480 zł

 

Czesne dla absolwentów GWSH: 4800 zł 3600 zł(-25%): płatne w ośmiu ratach po 450 zł

 

Aby skorzystać z promocji należy dokonać rejestracji online do końca stycznia 2021.

 

 

Termin rozpoczęcia zajęć: kwiecień 2021

 

Powyższe terminy mogą ulec zmianie. Liczba miejsc ograniczona.

 

Uczelnia zastrzega sobie prawo zakończenia rekrutacji przed planowanym terminem.

 

Informujemy, że w przypadku zbyt małej liczby kandydatów kierunek może nie zostać uruchomiony.

 

W przypadku nieuruchomienia studiów opłata rejestracyjna oraz czesne podlega zwrotowi.

 

 

 

 

Negocjacje i mediacje

 

 

DLACZEGO NEGOCJACJE I MEDIACJE?

Negocjowanie i mediowanie jest ciekawą alternatywa w zamian za „siłowe” rozstrzyganie konfliktów i sporów. Od lat 70-tych stanowi istotny element zachodniej, demokratycznej kultury politycznej i prawnej. Demokratyzacja życia publicznego stwarza dogodne warunki do rozwiązywania sporów dzięki aktywnemu udziałowi samych stron konfliktu. Negocjacje i mediacje stosuje się w konfliktach w środowiskach lokalnych, pracowniczych, rodzinnych. Ze względu na wysokie koszty i czas postępowania sądowego, coraz częściej  także polscy przedsiębiorcy wybierają negocjacje, mediację lub arbitraż.

Do praktycznej obecności negocjacji i mediacji w porządku prawnym dostosowały się także uczelnie, w tym GWSH, która jako pierwsza uczelnia w regionie wprowadziła do swojej oferty podyplomowe studia „Negocjacje i mediacje”.

Partnerem studiów jest Meditor, ośrodek mający  16 letnie doświadczenie w prowadzeniu mediacji karnych i cywilnych oraz w kształceniu mediatorów.

 

DLA KOGO SĄ NEGOCJACJE I MEDIACJE?

Studia adresowane są do menedżerów, pracowników firm, administracji państwowej i samorządowej, prawników, pracowników socjalnych, kuratorów, psychologów i pedagogów którzy chcą podnieść swoje kwalifikacje zawodowe z zakresu  umiejętności konstruktywnego rozwiązywania sporów dzięki wykorzystaniu warsztatu negocjatora i mediatora.

Skierowane są także do osób, które myślą o zawodzie mediatora czy negocjatora.

 

CO MOGĘ OSIĄGNĄĆ?

Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do konstruktywnego rozwiązywania różnorodnych konfliktów na drodze negocjacji i mediacji.

 

JAKIE KWALIFIKACJE ZDOBĘDĘ?

Warsztaty,  seminaria i wykłady prowadzone są wyłącznie przez praktyków z wieloletnim doświadczeniem  - trenerów biznesu, czynnych mediatorów oraz sędziów Sądów Rejonowych.

W trakcie zajęć słuchacze zdobędą wiedzę między innymi z zakresu komunikacji interpersonalnej, psychologii konfliktu,  technik wywierania wpływu społecznego oraz prawa karnego i cywilnego. Opanują umiejętność stosowania strategii i technik negocjacyjnych oraz procedur mediacyjnych pozwalających na konstruktywne rozwiązywanie sporów.

Studia są prowadzone wg standardów kształcenia mediatorów Ministerstwa Sprawiedliwości oraz zgodnie z wymogami Społecznej Rady ds. alternatynego rozwiązywania sporów i konfliktów przy Ministrze Sprawiedliwości.

 

DODATKOWE KORZYŚCI

Ukończenie studiów daje uprawnienia do samodzielnego prowadzenia mediacji i ubiegania się o wpis do Sądu Okręgowego na listę stałych mediatorów sądowych.

 

CZAS TRWANIA

2 semestry (168 godzin)

 

 

OPŁATY

 

Opłata rejestracyjna: 85 zł

 

Opłata rejestracyjna dla Absolwentów GWSH oraz WSTH: 0 zł

 

Czesne: 3400 zł 2720 zł (-20%): płatne w ośmiu ratach po 340 zł

 

Czesne dla absolwentów GWSH: 3400 zł 2550 zł(-25%): płatne w ośmiu ratach po 318,75 zł

 

Aby skorzystać z promocji należy dokonać rejestracji online do końca stycznia 2021.

 

 

Termin rozpoczęcia zajęć: kwiecień 2021

 

Powyższe terminy mogą ulec zmianie. Liczba miejsc ograniczona.

 

Uczelnia zastrzega sobie prawo zakończenia rekrutacji przed planowanym terminem.

 

Informujemy, że w przypadku zbyt małej liczby kandydatów kierunek może nie zostać uruchomiony.

 

W przypadku nieuruchomienia studiów opłata rejestracyjna oraz czesne podlega zwrotowi.

 

 

 

Rachunkowość

 

DLACZEGO RACHUNKOWOŚĆ?

Ponieważ księgowa lub księgowy potrzebni są w każdej firmie, nawet najmniejszej. Księgowy ma obowiązek nieustannego uaktualniania swojej wiedzy i kompetencji nie tylko ze względu na rynkowe zmiany i rosnące wymagania pracodawców – często modyfikowane prawo sprawia, że wbrew stereotypom księgowy to zawód dla ludzi elastycznych.

 

DLA KOGO?

Studia na kierunku Rachunkowość adresujemy do osób:

 •     rozpoczynających pracę w  księgowości i przyszłych pracowników biur rachunkowych,
 •     pracujących w biurach rachunkowych lub prowadzących księgowość w organizacjach,
 •     poszukujących pracy w zawodzie księgowego.

 

CO MOGĘ OSIĄGNĄĆ?

Celem studiów jest doskonalenie i uaktualnienie wiedzy i umiejętności słuchaczy zaawansowanych w zakresie prowadzenia rachunkowości przedsiębiorstw oraz biur rachunkowych oraz skuteczne przygotowanie osób początkujących do pracy w tym zawodzie. Ukończenie studiów Rachunkowość w praktyce daje wiedzę umożliwiająca podjęcie pracy w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych (zgodnie z Ustawą z dnia 9 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 poz. 768) o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych).

 

PROGRAM STUDIÓW

BLOK I: Wybrane zagadnienia z prawa – 24 godzin

 • Prawo działalności gospodarczej
 • Kodeks spółek handlowych
 • Prawne uwarunkowania umów w obrocie gospodarczym

 

BLOK II: Rachunkowość finansowa i sprawozdawczość – 100 godzin

 • Wprowadzenie do rachunkowości finansowej
 • Prawne uwarunkowania prowadzenia ksiąg rachunkowych
 • Środki pieniężne i rozrachunki
 • Ewidencja zmiany w stanie aktywów trwałych
 • Ewidencja obrotu materiałowego i towarowego
 • Księgowe ujęcie kosztów działalności gospodarczej
 • Wynik finansowy – warianty jego ustalania i podziału
 • Ewidencja kapitałów
 • Rachunkowość informatyczna
 • Sprawozdawczość finansowa i zasady jej analizy

 

BLOK III: Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza – 28 godzin

 • Istota, przedmiot, funkcje, systemy rachunku kosztów
 • Rachunek kalkulacyjny
 • Koszty w rachunkach decyzyjnych

 

BLOK IV: Polski system podatkowy – 36 godzin

 • System podatkowy i wykonywanie zobowiązao podatkowych
 • Podatki pośrednie
 • Podatki bezpośrednie
 • Podatki lokalne, opłata skarbowa, podatek od
 • czynności cywilno-prawnych i inne obciążenia podatkowe
 • Kontrola skarbowa i podatkowa

 

CZAS TRWANIA

2 semestry (192 godziny)

Zajęcia odbywają się dwa / trzy razy w miesiącu

 

 

OPŁATY

 

Opłata rejestracyjna: 85 zł

 

Opłata rejestracyjna dla Absolwentów GWSH oraz WSTH: 0 zł

 

Czesne: 3400 zł 2720 zł (-20%): płatne w ośmiu ratach po 340 zł

 

Czesne dla absolwentów GWSH:3400 zł 2550 zł(-25%): płatne w ośmiu ratach po 318,75 zł

 

Aby skorzystać z promocji należy dokonać rejestracji online do końca stycznia 2021.

 

 

Termin rozpoczęcia zajęć: kwiecień 2021

 

Powyższe terminy mogą ulec zmianie. Liczba miejsc ograniczona.

 

Uczelnia zastrzega sobie prawo zakończenia rekrutacji przed planowanym terminem.

 

Informujemy, że w przypadku zbyt małej liczby kandydatów kierunek może nie zostać uruchomiony.

 

W przypadku nieuruchomienia studiów opłata rejestracyjna oraz czesne podlega zwrotowi.

 

 

 

BHP - Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
 

Jak prognozują analitycy rynku pracy, zapotrzebowanie na wysoko wykwalifikowanych specjalistów w zakresie BHP w ciągu najbliższych lat będzie systematycznie wzrastać. Bezpieczeństwo procesów produkcyjnych oraz jakość, trwałość i stabilność warunków świadczenia pracy stanowi ogromne wyzwanie w zakresie gospodarowania potencjałem organizacyjnym nowoczesnych przedsiębiorstw. Dbałość w zakresie uwarunkowań środowiskowych, sprzyjających bezpiecznemu świadczeniu pracy wymaga coraz doskonalszych rozwiązań w zakresie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Rozwiązania te mogą być realizowane głównie dzięki doskonale przygotowanej, wykształconej i kompetentnej kadrze, która umiejętnie wykorzysta zdobytą podczas studiów wiedzę w projektowaniu skutecznych rozwiązań sprzyjających zapewnieniu optymalnych warunków (organizacyjnych, technologicznych i środowiskowych) sprzyjających zachowaniu zdrowia i życia pracowników. Determinuje to konieczność szczególnie sprawnego funkcjonowania służb BHP w zakładzie pracy, których przekrojowe, przechodzące przez całą organizację funkcje monitorujące, profilaktyczne i edukacyjne winny eliminować, i do minimum ograniczać ryzyko szkodliwego oddziaływania otoczenia na pracowników, jak też zachęcać ich samych do uważnego, pełnego atencji i zrozumienia podejścia do kwestii związanych z ochroną warunków pracy. Dlatego tworzone przez dział BHP, wraz z innymi komórkami organizacyjnymi, rozwiązania powinny wspierać pracowników całej organizacji, a szczególnie jej kierownictwo, w dążeniu do tworzenia coraz doskonalszego, czyli bezpieczniejszego środowiska pracy.

 

Cel studiów:
Celem studiów jest uzyskanie wiedzy oraz nabycie umiejętności z zakresu profesjonalnego zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w przedsiębiorstwach. Coraz bardziej wymagający i zróżnicowany rynek pracy wywołuje potrzebę kształcenia specjalistycznej kadry fachowców BHP, potrafiących sprawnie posługiwać się nowoczesnymi narzędziami oraz kompleksowo rozwiązywać bieżące problemy w przedsiębiorstwach. W dzisiejszych czasach służba BHP powinna być profesjonalnym, merytorycznym, pełnoprawnym partnerem wspierającym kierownictwo organizacji w kształtowaniu i zapewnieniu bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.
Nadrzędnym celem studiów podyplomowych jest przygotowanie słuchaczy do uzyskania najwyższego statusu i uprawnień w zarządzaniu bezpieczeństwem i higieną pracy zgodnie ze standardami krajowymi. Studia podyplomowe dają możliwość zdobycia wiedzy, umiejętności i uprawnień do profesjonalnej koordynacji spraw związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy, możliwość podjęcia pracy w służbie BHP, jak również prowadzenia działalności gospodarczej zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2004r. (Dz. U. nr246, poz. 2468).
 

Adresaci:

Studia przeznaczone są dla osób pracujących lub zamierzających podjąć zatrudnienie w służbach bezpieczeństwa i higieny pracy, pracodawców, menedżerów każdego szczebla oraz wszystkich zainteresowanych podnoszeniem kwalifikacji celem rozpoczęcia działalności w zakresie obsługi BHP oraz tych, którym ukończenie studiów podyplomowych umożliwi awans zawodowy.
 

Czas trwania:

2 semestry – 174 godziny, w tym 144 godzin zajęć dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, seminaria, egzamin) oraz 30 godzin praktyki zawodowej w działach BHP.

 

Zajęcia odbywają się dwa razy w miesiącu.

Wiedza i umiejętności praktyczne:

Program studiów zawiera pełny zakres wiedzy niezbędnej do podjęcia pracy w służbie BHP. W czasie studiów słuchacz zdobędzie gruntowną wiedzę i umiejętności niezbędne do:

 • stworzenia systemu zarządzania bezpieczeństwa i higieny pracy w przedsiębiorstwie,
 • szacowania ekonomicznych, społecznych, prawnych aspektów i uwarunkowań działalności BHP,
 • zarządzania ryzykiem zawodowym,
 • współpracy z organami nadzoru,
 • sporządzania dokumentacji wypadkowej, szkoleniowej,
 • współpracy w organizowaniu i realizacji szkoleń w zakresie BHP i w zapewnieniu ich właściwego poziomu,

 

Absolwent studiów podyplomowych, poza fundamentalną wiedzą z zakresu BHP, zdobędzie dodatkowe, specjalistyczne kompetencje z obszaru zarządzania przedsiębiorstwem, kształtowania nowoczesnego wizerunku organizacji dbającej o pracownika oraz skutecznej komunikacji sieciowej podnoszącej efektywność pracy. Uzyska również możliwość rozwinięcia kluczowych kompetencji interpersonalnych niezbędnych do efektywnej pracy w służbie BHP. Powyższe obszary wiedzy będą poparte licznymi przykładami praktyki z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz doskonalone w postaci ćwiczeń warsztatowych.
Ukończenie studiów poprawi ponadto pozycję słuchacza na rynku pracy, umożliwi pracę w komórkach BHP w przedsiębiorstwach, jak i prowadzenie własnej działalności szkoleniowej i doradczej w przedmiotowym obszarze. Pozwoli również na uzyskanie wiedzy z zakresu normatywnych systemów zarządzania jakością (ISO 9001), środowiskiem (ISO 14001) oraz bezpieczeństwem i higieną pracy (ISO 18001).
 

Dodatkowe korzyści:

Ukończenie studiów, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2004 (Dz. U. Nr 246, poz. 2468), odpowiada wymaganiom kwalifikacyjnym w zakresie poziomu i rodzaju wykształcenia, co uprawnia absolwentów do pracy na stanowisku inspektora, starszego inspektora, specjalisty, starszego specjalisty oraz głównego specjalisty ds. bezpieczeństwa i higieny pracy w przedsiębiorstwach oraz innych instytucjach i organizacjach (stanowiska od specjalisty wzwyż wymagają ponadto odpowiedniego stażu pracy w służbach BHP). Ukończenie studiów umożliwi absolwentom prowadzenie szkoleń BHP zgodnie z zasadami metodyki nauczania.

 

Program studiów:
Regulacje prawne z zakresu BHP. – 16 godz.

 • krajowe regulacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zarządzania środowiskowego
 • regulacje unijne oraz pozostałe wytyczne międzynarodowe
 • organy nadzoru nad warunkami pracy

Zadania i uprawnienia służby BHP. Metody pracy służby BHP. – 16 godz.

 • obowiązki związane z organizacją służ BHP
 • zadania służb BHP – ocena stanu BHP w organizacji, analiza ryzyka zawodowego, raportowanie
 • zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy – polityka, planowanie, profilaktyka, wdrażanie
 • wymogi kwalifikacyjne dla pracowników BHP

Systemy zarządzania BHP w organizacjach oraz ekonomiczne aspekty zarzadzania. – 16 godz.

 • inicjacja, adaptacja i eksploatacja systemu zarządzania BHP (SZ BHP) w organizacji
 • samoocena i audyt BHP w organizacji
 • BHP a System Zarządzania Jakością (SZJ), w tym rola BHP w ramach Zintegrowanych Systemów Zarządzania
 • rozwiązania normatywne w zapewnieniu bezpieczeństwa i higieny pracy – ISO, HACCP
 • BHP a ekonomia organizacji

Psychologia i socjologia pracy w nowoczesnej gospodarce opartej o wiedzę i technologie. – 8 godz.

 • człowiek i jego osobowość
 • wpływ uwarunkowań psychologicznych i środowiskowych na proces pracy
 • kształtowanie satysfakcji z pracy
 • wpływ formalnych i nieformalnych grup społecznych na efektywność oraz inne, wybrane zmienne organizacyjne
 • wybrane zagadnienia teorii psychologii i socjologii organizacji i zarządzania

Ergonomia w kształtowaniu warunków pracy. – 8 godz.

 • przedmiot i zakres badań - ergonomia środowiska pracy
 • fizjologia pracy, antropometria i biomechanika
 • kształtowanie warunków pracy – czynniki ergonomiczne organizacji pracy

Kompetencje interpersonalne pracowników służb BHP. – 8 godz.

 • definiowanie i podział kompetencji interpersonalnych / psychospołecznych
 • przegląd umiejętności osobistych i społecznych w kontekście skuteczności i efektywności zawodowej
 • sposoby kształtowania relacji z otoczeniem – system wartości, postawa życiowa, osobowość itp.
 • analiza profilu potencjału zawodowego – zrozumienie różnic w indywidualnych stylach działania

Podstawy przedsiębiorczości - własna działalność w zakresie BHP. – 8 godz.

 • wybrane zagadnienia z zakresu psychologicznych aspektów i instrumentów zarządzania
 • podstawy przedsiębiorczości - elementy i struktura organizacji
 • pomysł na własny biznes – jak się wyróżnić
 • biznes plan, plan marketingowy oraz podstawy planowania finansowego
 • „social media” i nowoczesne technologie w budowaniu przewagi konkurencyjnej
 • zarządzanie małą firmą usługową – aspekty praktyczne

Szkodliwe, uciążliwe i niebezpieczne czynniki pracy. - 16 godz.

 • czynniki zagrożeń występujące w procesach pracy
 • ryzyko zawodowe – analiza, ocena i dokumentacja ryzyka
 • sposoby ograniczenia i likwidacja czynników niebezpiecznych, szkodliwych i uciążliwych

Techniczne bezpieczeństwo pracy. – 8 godz.

 • maszyny i urządzenia - wymagania, układy sterowania, zabezpieczenia i urządzenia ochronne, oznakowania, instrukcje
 • prace szczególnie niebezpieczne, procedury, oceny zgodności, ograniczenia
 • analiza czynników niebezpiecznych

Wypadki w pracy i choroby zawodowe – uwarunkowania i rozwiązania. - 16 godz.

 • pojęcie wypadku przy pracy, w drodze do i z pracy
 • rodzaje wypadków, okoliczności i przyczyny powstawania wypadków
 • obowiązki pracodawcy i pracownika
 • postępowanie powypadkowe  – zgłoszenie, postępowanie, dokumentowanie
 • choroby zawodowe – zgłoszenie, postępowanie, dokumentowanie
 • świadczenia przysługujące z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych

Ochrona przeciwpożarowa. – 8 godz.

 • organizacja i obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej
 • definicje i teorie spalania i pożarów
 • przeciwpożarowe wymagania budowlane oraz środki ochrony i prewencji - gaśnice i środki gaśnicze, urządzenia i instalacje przeciwpożarowe
 • zagrożenie wybuchem, prace i materiały niebezpieczne

Pierwsza pomoc. – 8 godz.

 • ogólne zasady udzielania pierwszej pomocy,
 • klasyfikacji wypadków i uszkodzeń: zranienia, krwotoki, złamania, zwichnięcia, urazy termiczne (oparzenia i odmrożenia) porażenie prądem elektrycznym, zatrucia chemiczne, biologiczne

Organizacja i metody szkolenia w zakresie BHP. – 8 godz.

 • wymogi prawne z zakresu prowadzenia szkoleń BHP
 • organizacja szkoleń
 • metodyka i dydaktyka w zakresie prowadzenia szkoleń
 • podział na grupy pracowników – wzorcowe programy szkoleń
 • dokumentacja szkoleniowa
 • popularyzacja problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy poprzez edukację dorosłych

Praktyka – 30 godz.

Warunki ukończenia:
Zaliczenia poszczególnych przedmiotów, egzamin dyplomowy w formie testu obejmującego całość programu studiów, potwierdzenie odbycia praktyki zawodowej (w wymiarze 30 godzin).

 

Dyplom:
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez GWSH w Katowicach, które jest zgodne z Rozporządzeniem Rady Ministrów o kwalifikacjach BHP z dnia 2 listopada 2004 r. (Dz. U. poz. 2468 nr 246 z 2004r.)

 

OPŁATY

 

Opłata rejestracyjna: 85 zł

 

Opłata rejestracyjna dla Absolwentów GWSH oraz WSTH: 0 zł

 

Czesne: 3800 zł 3040 zł(-20%): płatne w ośmiu ratach po 380 zł

 

Czesne dla absolwentów GWSH: 3800 zł 2850 zł (-25%): płatne w ośmiu ratach po 356,25 zł

 

Aby skorzystać z promocji należy dokonać rejestracji online do końca stycznia 2021.

 

 

Termin rozpoczęcia zajęć: kwiecień 2021

 

Powyższe terminy mogą ulec zmianie. Liczba miejsc ograniczona.

 

Uczelnia zastrzega sobie prawo zakończenia rekrutacji przed planowanym terminem.

 

Informujemy, że w przypadku zbyt małej liczby kandydatów kierunek może nie zostać uruchomiony.

 

W przypadku nieuruchomienia studiów opłata rejestracyjna oraz czesne podlega zwrotowi.

 

 

 

Kadry i płace - prawo i praktyka gospodarcza

 

CEL STUDIÓW
Celem studiów jest przekazanie słuchaczom specjalistycznej, aktualnej wiedzy z zakresu szeroko rozumianego:

 • prawa pracy, w tym szczególnie w obszarze zatrudniania – nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy, wynagrodzeń, rozliczania świadczeń pracowniczych (takich jak urlopy wypoczynkowe, zwolnienia lekarskie, wypłaty z zysku i premie, abonamenty, dofinansowanie studiów podyplomowych itp.),
 • administrowania funduszem świadczeń pracowniczych,
 • prowadzenia dokumentacji kadrowej, podatkowej,  rozliczeń z ZUS i pokrewnych.

 

Słuchacze zostaną szczegółowo zapoznani z przepisami prawa usprawniającego pracę działu kadrowego, co pozwoli im na efektywne realizowanie swoich zadań zawodowych. Ukończenie studiów podniesie również poziom kompetencji osobistych słuchaczy, w tym szczególnie kompetencji społecznych. Jako że nowoczesna gospodarka wymaga praktycznych umiejętności,  zajęcia będą prowadzone przede wszystkim przez wykładowców praktyków, a formuła zajęć będzie realizowana w oparciu o praktyczne warsztaty (przykłady, symulacje, ćwiczenia) podnoszące kompetencje słuchaczy, które będzie można niemalże natychmiast wykorzystać w codziennej pracy zawodowej.

 

WIEDZA
Program obejmuje pełny zakres wiedzy niezbędnej do wykonywania funkcji zarządczych i administracyjnych: kadrowych, kadrowo-płacowych i rozliczeniowych, przygotowując słuchaczy do pełnienia obowiązków na samodzielnych stanowiskach we wskazanych obszarach. Ukończenie kursu daje możliwość niemalże natychmiastowego osiągnięcia poziomu samodzielnego specjalisty w danym obszarze wiedzy, potrafiącego skorzystać ze zdobytych kompetencji i zastosować je w praktyce. Absolwenci studiów rozwiną swoją wiedzę z obszaru zarządzania zasobami ludzkimi, czego wynikiem  będzie umiejętności przeprowadzenia rekrutacji, selekcji i oceny pracowników, zorganizowania i przygotowywania procesu doskonalenia zawodowego personelu, planowania ścieżki karier oraz wdrażania systemów zarządzania personelem opartych o kompetencje.

 

DLA KOGO
Studia dedykowane są osobom z wykształceniem wyższym, przygotowującym się do podjęcia pracy w działach kadrowo - płacowych bez doświadczenia bądź też z niewielkim doświadczeniem w tym obszarze, a także osobom pracującym w innych działach, które w swojej pracy wykorzystują podstawową wiedzę z zakresu zarządzania kadrami, specjalistów zajmujących się realizacją polityki personalnej w przedsiębiorstwach, instytucjach i innych organizacjach. Studia będą ponadto pomocne prowadzącym własną działalność gospodarczą i zatrudniającym pracowników oraz wszystkim zainteresowanym rozwojem umiejętności w zarządzaniu kadrami.

 

PROGRAM STUDIÓW

 

SESJA INTEGRACYJNA – (4 godz.)

 

BLOK I. STOSUNEK PRACY – (56 godz.)

 

•  Nawiązanie stosunku pracy – (6 godz.)
Definicje oraz podstawy nawiązania stosunku pracy; obowiązki pracodawcy i pracownika; dokumentacja pracownicza; rodzaje umów i ich tryb ich zawierania; inne umowy np. zlecenia, o dzieło, o współpracy itp. w świetle obowiązujących przepisów; zmiana warunków pracy i płacy.

 

• Rozwiązywanie stosunku pracy – (6 godz.)
Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracodawcę, pracownika; rozwiązanie umowy (za porozumieniem stron, bez wypowiedzenia, bez winy pracownika, z pracownikiem chronionym); wygaśnięcie stosunku pracy; obowiązki pracodawcy w związku z ustaniem stosunku pracy oraz jego uprawnienia w okresie wypowiedzenia; roszczenia pracownicze w związku z ustaniem stosunku pracy; orzeczenia oraz postępowanie przed Sądem Pracy.

 

• Regulaminy – (8 godz.)
Zasady tworzenia regulaminów; regulamin pracy; regulamin wynagradzania; regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych; pozostałe przepisy i regulacje wewnątrzorganizacyjne oraz pozostała dokumentacja kadrowa; stosowanie przepisów o ochronie danych osobowych; zagadnienia i dokumentacja związana z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

• Czas pracy – teoria i praktyka – (16 godz.)
Stosowanie przepisów o czasie pracy – definicja, normy, wymiar i rozkład czasu pracy; wybrane systemy czasu pracy – podstawowy i równoważny czas pracy; rozliczanie czasu pracy – okres rozliczeniowy, doba pracownicza i tydzień pracy; praca w dobowych i tygodniowych godzinach nadliczbowych i ich rekompensata; czas
pracy w praktyce czyli dokumentowanie czasu pracy (zasady tworzenia rozkładów czasu pracy oraz prowadzenia jego ewidencji); orzecznictwo Sądu Najwyższego z zakresu czasu pracy.

 

• Urlopy pracownicze – (8 godz.)
Urlop wypoczynkowy, bezpłatny, macierzyński, wychowawczy, na żądanie; urlopy okolicznościowe/zwolnienia od pracy; orzeczenia sądów dotyczące urlopów.

 

• Pozostałe kwestie kadrowe – (8 godz.)
Wykonywanie pracy w formie telepracy; zatrudnianie pracowników tymczasowych; zasady zwolnień grupowych; zasady zatrudniania cudzoziemców, służb mundurowych i przedstawicieli wolnych zawodów; związki zawodowe w zakładzie pracy; rady pracownicze; osoby niepełnosprawne w organizacji; pracownicy w sferze budżetowej.

 

• Organy nadzoru nad warunkami pracy – (4 godz.)
Organy nadzoru nad warunkami pracy – w tym kontrola z Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowej Inspekcji Sanitarnej itp.; mobbing i dyskryminacja w stosunku pracy; odpowiedzialność za wykroczenia przeciwko prawom pracownika.

 

BLOK II. PŁACE, PODATKI, ŚWIADCZENIA PRACOWNICZE – (36 godz.)

 

• Płace – praktyczne zasady naliczania wynagrodzeń – (24 godz.)
Pojęcie i składniki wynagrodzenia za prac; istota i sposób naliczenia elementów listy płac (wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy i ekwiwalent za niewykorzystany urlop, za godziny nadliczbowe, za pracę w porze nocnej, za przepracowaną część miesiąca oraz rozliczanie delegacji i kilometrówek); ochrona wynagrodzeń za pracę (forma i terminy wypłat wynagrodzeń, dodatków i ekwiwalentów); odprawy (emerytalna, rentowa, pośmiertna dla rodziny zmarłego pracownika, z przyczyn ekonomicznych przedsiębiorstwa); obowiązki pracodawcy w zakresie rozliczeń publicznoprawnych (rozliczenie podatku w Urzędzie Skarbowym, składek ZUS, składek na rzecz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – PFRON); potrącenia z wynagrodzeń – zasady i granice potrąceń oraz kwota wolna od potrąceń.

 

• Podatek dochodowy od osób fizycznych – (8 godz.)
Źródła przychodów; ograniczony i nieograniczony obowiązek podatkowy; wspólne opodatkowanie małżonków (prawa podatnika i obowiązki płatnika); świadczenie nieodpłatne i częściowo odpłatne a przychód podatkowy; moment uzyskania przychodu (w innym źródle niż pozarolnicza działalność gospodarcza – np. umowa o pracę, umowa zlecenie; z tytułu świadczenia usług, w tym usług okresowych); zwolnienia podatkowe; koszty uzyskania przychodu (w działalności gospodarczej osób fizycznych, osób nieprowadzących działalności gospodarczej); progi podatkowe, kwota wolna oraz ulgi w PIT; obowiązki płatnika (pracodawca jako
płatnik, zleceniodawca jako płatnik); obowiązki informacyjne (PIT–11); przepisy przejściowe w PIT i ich znaczenia dla podatników.

 

• Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – (4 godz.)
Specyfika działalności socjalnej pracodawcy; przedmiot i podmiot działalności socjalnej; zasady prowadzenia działalności socjalnej; zasady tworzenia i gospodarowania środkami z ZFŚS; osoby uprawnione; wysokość odpisów; podział środków ZFŚS; udział załogi w zarządzaniu środkami ZFŚS; ZFŚS a obciążenia fiskalne.

 

BLOK III. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz sprawozdawczość ZUS – (32 godz.)

 

• Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu – (16 godz.)
Zgłoszenia i wyrejestrowanie pracowników; dokumenty ubezpieczeniowe oraz zasady korygowania; zasady finansowania składek na ubezpieczenie społeczne; zbieg ubezpieczeń społecznych (podleganie ubezpieczeniom przy jednoczesnym posiadaniu kilku tytułów); zasady podlegania ubezpieczeniom zdrowotnym oraz wysokość i finansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne; koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego po wejściu Polski do UE.

 

• Świadczenia z ubezpieczenia społecznego – (16 godz.)
Z tytułu niezdolności do pracy – zasiłki z ubezpieczenia chorobowego dla osób podlegających temu ubezpieczeniu obowiązkowo (wynagrodzenie za czas choroby i zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne, zasiłek macierzyński, zasiłek opiekuńczy, zasiłek wyrównawczy); zasady ustalania podstawy wymiaru świadczeń dla pracowników; zastosowanie przepisów ustawy zasiłkowej przy ustalaniu prawa i podstawy wymiaru zasiłków dla osób niebędących pracownikami, dokumentowanie prawa do zasiłków, kontrola prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy, terminy wypłat zasiłków; uprawnienia do kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień; potrącenia egzekucyjne z zasiłków; świadczenia w razie choroby z ubezpieczenia wypadkowego.

 

BLOK IV. KOMPETENCJE INTERPERSONALNE KADROWCA – (36 godz.)

 

• Negocjowanie umów z perspektywy działu kadr i płac – (8 godz.)
Rola pracowników działu kadr w negocjowaniu warunków płacy i pracy.

 

• Zatrudnianie pracowników – formalne aspekty procesu rekrutacji i selekcji – (10 godz.)
Skuteczne metody poszukiwania pracy oraz przygotowania do rozmowy rekrutacyjnej – sprawdzone praktyki rynku pracy

 

• Planowanie i organizacja czasu pracy kadrowca  – (8 godz.)
Metody i techniki organizacji oraz planowania czasu pracy w dziale kadrowo – płacowym.

 

• System oceny pracowniczej a polityka kadrowa – (10 godz.)
Systemy kompetencyjne i rozwój pracowników oraz ocena okresowa.

 

BLOK V. PROGRAMY KOMPUTEROWE W SŁUŻBIE KADROWCA – (18 godz.)

• Płatnik– (8 godz.)

• Excel w służbie kadrowca – (10 godz.)

 

BLOK VI. KADRY I PŁACE W PRAKTYCE ORGANIZACJI – (16 godz.)

• Kadry i płace w praktyce – (8 godz.)
Warsztat realizowany w oparciu o dokumentację kadrowo-płacową.

• Jakość zasobów ludzkich / Organizacja procesów kadrowych – (8 godz.)
Praktyczne aspekty doskonalenia zawodowego w środowisku powszechnej jakości i procesów kadrowych.

 

DYPLOM I WARUNKI UKOŃCZENIA

• minimum 75% obecności
• egzamin w formie testu

Absolwent otrzymuje Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodne z wytycznymi określonymi przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

CZAS TRWANIA
2 semestry (192 godziny)
Zajęcia odbywają się dwa / trzy razy w miesiącu

 

 

OPŁATY

 

Opłata rejestracyjna: 85 zł

 

Opłata rejestracyjna dla Absolwentów GWSH oraz WSTH: 0 zł

 

Czesne: 4000 zł 3200 zł(-20%): płatne w ośmiu ratach po 400 zł

 

Czesne dla absolwentów GWSH: 4000 zł 3000 zł (-25%): płatne w ośmiu ratach po 375 zł

 

Aby skorzystać z promocji należy dokonać rejestracji online do końca stycznia 2021.

 

 

Termin rozpoczęcia zajęć: kwiecień 2021

 

Powyższe terminy mogą ulec zmianie. Liczba miejsc ograniczona.

 

Uczelnia zastrzega sobie prawo zakończenia rekrutacji przed planowanym terminem.

 

Informujemy, że w przypadku zbyt małej liczby kandydatów kierunek może nie zostać uruchomiony.

 

W przypadku nieuruchomienia studiów opłata rejestracyjna oraz czesne podlega zwrotowi.

 

 

 

Nowoczesna administracja samorządowa

 

CEL
Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy z podstawowymi regulacjami prawnymi dotyczącymi funkcjonowania jednostek/organów samorządu terytorialnego.
W założeniach studia mają przedstawić jego uczestnikom zasady i przepisy regulujące zadania samorządów na poziomie gminy, miasta, powiatu czy województwa.

 

WIEDZA
Z uwagi na obserwowany obecnie rosnący zakres zadań samorządów lokalnych znaczna część programu poświęcona jest zagadnieniom prawa i postępowania administracyjnego oraz zarządzania finansami publicznymi. Zarówno w świetle przepisów procedur administracyjnych ja również przepisów szczególnych (w tym przepisów ustawy prawo zamówień publicznych). Po ukończeniu studiów Absolwenci zyskają wiedzę na temat regulacji prawnych, w tym w zakresie administracji i umiejętność ich stosowania w praktyce.

 

ADRESACI
Studia Nowoczesna Administracja Samorządowa adresowane są dla pracowników zatrudnionych lub planujących zatrudnienie w jednostkach samorządu terytorialnego: urzędach gmin, miast, powiatów, instytucjach oświatowych, instytucjach kultury, etc.
Omawiana w czasie zajęć problematyka stanowić będzie dla zaawansowanych - przydatne usystematyzowanie wiedzy oraz źródło informacji, zaś dla osób początkujących - w sposób przyjazny i przejrzysty wytłumaczone zostaną podstawowe zasady funkcjonowania samorządu.

 

WYKŁADOWCY
Wykładowcy to przede wszystkim praktycy z doświadczeniem w pracy samorządowej oraz kadra naukowa śląskich wyższych uczelni.

 

PROGRAM STUDIÓW

 • Podstawy prawa administracyjnego - 16 godzin
 • Postępowanie administracyjne - 16 godzin
 • Elementy prawa cywilnego, karnego, podatkowego i handlowego - 8 godzin
 • Finanse publiczne - 16 godzin
 • Podatki lokalne - 8 godzin
 • Zarządzanie Funduszami UE - 8 godzin
 • Organy kontroli JST - 8 godzin
 • Nadzór nad działalnością samorządu terytorialnego - 8 godzin
 • Status prawny pracowników samorządowych - elementy prawa pracy - 8 godzin
 • Odpowiedzialność pracowników samorządowych - 8 godzin
 • Prawo zamówień publicznych - 16 godzin
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi (komunikacja interpersonalna, asertywność, konflikty, obsługa petenta, umiejętności kierownicze) - 24 godziny
 • Promocja JST - 8 godzin
 • Audyt wewnętrzny w JST - 8 godzin
 • Dostęp do informacji publicznej - 8 godzin
 • Ochrona danych osobowych - 8 godzin
 • Członkostwa
 • Partnerzy
 • Akredytacje
 • Certyfikaty

 

 

CZAS TRWANIA
2 semestry - 176 godzin
Zajęcia odbywają się dwa razy w miesiącu

 

 

OPŁATY

 

Opłata rejestracyjna: 85 zł

 

Opłata rejestracyjna dla Absolwentów GWSH oraz WSTH: 0 zł

 

Czesne: 3000 zł 2400 zł (-20%): płatne w ośmiu ratach po 300 zł

 

Czesne dla absolwentów GWSH: 3000 zł 2250 zł (-25%): płatne w ośmiu ratach po 281,25 zł

 

Aby skorzystać z promocji należy dokonać rejestracji online do końca stycznia 2021.

 

 

Termin rozpoczęcia zajęć: kwiecień 2021

 

Powyższe terminy mogą ulec zmianie. Liczba miejsc ograniczona.

 

Uczelnia zastrzega sobie prawo zakończenia rekrutacji przed planowanym terminem.

 

Informujemy, że w przypadku zbyt małej liczby kandydatów kierunek może nie zostać uruchomiony.

 

W przypadku nieuruchomienia studiów opłata rejestracyjna oraz czesne podlega zwrotowi.

 

 

 

 

Prawo i administracja

 

CEL STUDIÓW
Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy z podstawowymi regulacjami prawnymi, możliwościami ich wykorzystania w zakresie działalności gospodarczej, przekazanie praktycznych umiejętności w zakresie negocjowania umów, stosowania najczęściej występujących procedur administracyjnych i cywilnych (w tym zwłaszcza w zakresie prawa handlowego, cywilnego, zamówień publicznych oraz prawa pracy) oraz zarządzania ludźmi i ryzykiem. W założeniach studia mają przedstawić jego uczestnikom możliwości pozyskania kapitału zarówno na rynku kapitałowym, jak i kapitału pochodzącego z funduszy europejskich, a także w jaki sposób można wykorzystać środki pochodzące z tzw. pomocy publicznej.

 

WIEDZA
Z uwagi na obserwowany współcześnie rozwój administracji wiele godzin poświęconych jest zagadnieniom praw i obowiązków stron stosunków administracyjno - prawnych zarówno w świetle przepisów procedury administracyjnej, przepisów szczególnych (w tym przepisów ustawy prawo zamówień publicznych), jak i postępowań przed sądami administracyjnymi. Słuchacze zdobędą rozeznanie w najważniejszych sferach administracji, zwłaszcza gospodarczej. Po ukończeniu studiów Absolwenci zyskają umiejętność płynnego rozwiązywania problemów w zarządzaniu firmą oraz zrozumienia trudnego języka prawnego i prawniczego. Pracownicy administracji zyskają natomiast wiedzę na temat najnowszych regulacji prawnych, w tym w zakresie administracji i umiejętność ich stosowania w praktyce.

 

DLA KOGO
Projekt studiów Prawo i Administracja dedykowany jest przede wszystkim dla przedsiębiorców i ich pracowników pełniących funkcje kierownicze. Skierowany jest on do ludzi skłonnych podjąć wyzwanie unowocześnienia swojego przedsiębiorstwa, ale także do tych, którzy dopiero zamierzają podjąć działalność gospodarczą. Z uwagi na szeroki zakres omawianych zagadnień, studium skierowane jest zarówno do osób zainteresowanych poznaniem prawnych regulacji dotyczących najważniejszych zasad funkcjonowania przedsiębiorstwa na rynku, jak i poszerzeniem zdobytej wcześniej wiedzy.
Projekt skierowany jest także do osób związanych z administracją publiczną, zwłaszcza z tym jej sektorem, który ma bezpośredni kontakt z szeroko rozumianą przedsiębiorczością. Omawiana w czasie zajęć problematyka stanowić będzie dla zaawansowanych - przydatne usystematyzowanie wiedzy oraz źródło informacji o tzw. kruczkach prawnych, zaś dla osób początkujących - w sposób przyjazny i przejrzysty wytłumaczone zostaną podstawowe mechanizmy i konstrukcje prawne.

 

PROGRAM STUDIÓW

 

Przedmiot

Ilość godzin

Wstęp do Prawoznawstwa

8

Prawo Konstytucyjne

16

Prawo Administracyjne

16

Prawo Samorządu Terytorialnego 

16

Postępowanie Administracyjne

16

Prawo Cywilne

16

Postępowanie Cywilne

8

Prawo Karne

16

Postępowanie Karne

8

Prawo Karno-Skarbowe

8

Prawo Gospodarcze Publiczne

8

Prawo Zamówień Publicznych

8

Prawo Handlowe

8

Prawo Umów w Obrocie Gospodarczym

8

Prawo Finansowe

16

Podatki i Prawo Podatkowe

8

Prawo Pracy

8

Prawo Międzynarodowe Publiczne i Europejskie

8

Public Relations 

8

 

 

 

CZAS TRWANIA

 • 2 semestry (208 godzin)
 • Zajęcia odbywają się dwa / trzy razy w miesiącu

 

 

OPŁATY

 

Opłata rejestracyjna: 85 zł

 

Opłata rejestracyjna dla Absolwentów GWSH: 0 zł

 

Czesne: 3000 zł 2400 zł (-20%): płatne w ośmiu ratach po 300 zł

 

Czesne dla absolwentów GWSH: 3000 zł 2250 zł(-25%): płatne w ośmiu ratach po 281,25 zł

 

Aby skorzystać z promocji należy dokonać rejestracji online do końca stycznia 2021.

 

 

Termin rozpoczęcia zajęć: kwiecień 2021

 

Powyższe terminy mogą ulec zmianie. Liczba miejsc ograniczona.

 

Uczelnia zastrzega sobie prawo zakończenia rekrutacji przed planowanym terminem.

 

Informujemy, że w przypadku zbyt małej liczby kandydatów kierunek może nie zostać uruchomiony.

 

W przypadku nieuruchomienia studiów opłata rejestracyjna oraz czesne podlega zwrotowi.

 

 

 

 

Zarządzanie jednostkami służby zdrowia

 

WIEDZA
Program studiów obejmuje wiedzę z zakresu ekonomii, prawa i etyki, epidemiologii, kontraktowania świadczeń, promocji zdrowia oraz kształtowanie umiejętności z zakresu zarządzania personelem.

 

DLA KOGO
Studia Podyplomowe z Zarządzania Jednostkami Służby Zdrowia odbywają się w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej w Katowicach. Studia te służą pogłębieniu wiedzy z zakresu Zarządzania Jednostkami Służby Zdrowia, podniesieniu kwalifikacji, wymiany doświadczeń między słuchaczami. Studia dedykowane są dla ludzi, którzy chcą pogłębić wiedzę w temacie Zarządzania Jednostkami Służby Zdrowia czyli menedżerów, kadry kierowniczej oraz osób przygotowujących się do zarządzania w podmiotach ochrony zdrowia.

 

PROGRAM STUDIÓW

 

Nazwa przedmiotu

Wymiar godzin

Podstawy ustrojowe, formalne i organizacyjne funkcjonowania systemów opieki zdrowotnej w Polsce i na świecie.

8

Komunikacja personel-pacjent

4

Etyka

4

Budowa strategii komunikacyjnej- kształtowanie wizerunku jednostki w ramach komunikacji zewnętrznej

8

NPZ- możliwości realizacji

4

Wprowadzenie do promocji zdrowia

4

Praca w zespole

8

Motywowanie i wartościowanie pracy

4

Nowoczesne metody zarządzania

4

Metody i techniki pracy menedżera

8

Zarządzanie zasobami ludzkimi

4

Podstawowe informacje z mikro i makroekonomii

4

System controllingu w zakładzie opieki zdrowotnej

8

Rachunek kosztów

8

Zarządzanie jakością

8

Zastosowanie informatyki w jednostkach ochrony zdrowia

8

Podstawy epidemiologii, zakażenia szpitalne, higiena szpitalna

8

Zasady gospodarowania lekiem, farmakoekonomika

12

Zasady kontraktowania świadczeń medycznych

8

Ustawa o działalności leczniczej

4

Elementy prawa pracy

4

Odpowiedzialność lekarza

8

Statystyka i dokumentacja medyczna

8

Procedura formalno-prawna tworzenia, funkcjonowania i przekształcania podmiotów leczniczych

8

Podstawy rachunkowości i sprawozdawczość finansowa

16

Współpraca z mediami

4

Prawo zamówień publicznych

8

Zarządzanie projektem inwestycyjnym

8

RAZEM:

192

 

 

CZAS TRWANIA
2 semestry (192 godziny)
Zajęcia odbywają się dwa / trzy razy w miesiącu:

 

 

OPŁATY

 

Opłata rejestracyjna: 85 zł

 

Opłata rejestracyjna dla Absolwentów GWSH oraz WSTH: 0 zł

 

Czesne: 4000 zł 3200 zł (-20%): płatne w ośmiu ratach po 400 zł

 

Czesne dla absolwentów GWSH: 4000 zł 3000 zł (-25%): płatne w ośmiu ratach po 375 zł

 

Aby skorzystać z promocji należy dokonać rejestracji online do końca stycznia 2021.

 

 

Termin rozpoczęcia zajęć: kwiecień 2021

 

Powyższe terminy mogą ulec zmianie. Liczba miejsc ograniczona.

 

Uczelnia zastrzega sobie prawo zakończenia rekrutacji przed planowanym terminem.

 

Informujemy, że w przypadku zbyt małej liczby kandydatów kierunek może nie zostać uruchomiony.

 

W przypadku nieuruchomienia studiów opłata rejestracyjna oraz czesne podlega zwrotowi.

 

 

 

 

Zarządzanie zasobami ludzkimi

 

Studia prowadzone we współpracy z firmą TRAINING PARTNERS
 

WIEDZA
Studia oferują wiedzę niezbędną do sprawnego zarządzania działem personalnym w firmie i wdrażania projektów związanych z najnowszymi rozwiązaniami z dziedziny Human Resources. Jednocześnie, w ramach studiów, prowadzonych jest szereg treningów interpersonalnych niezbędnych do pracy z ludźmi.

 

DLA KOGO
Studia adresowane są do menedżerów działów personalnych, kadry kierowniczej oraz osób przygotowujących się do zarządzania zasobami ludzkimi w firmie.

 

WYKŁADOWCY
Zajęcia w ramach studiów prowadzą wyłącznie praktycy - trenerzy Training Partners. Absolwenci, niezależnie od dyplomu GWSH, otrzymują również Certyfikat ukończenia treningów i szkoleń Training Partners.

 

PROGRAM STUDIÓW

 

Przedmiot

Ilość godzin

Rozwój metodologii Zarzadzania Zasobami Ludzkimi

4

Projektowe zarzadzanie HR -  Zarządzanie projektami

8

Uwarunkowania prawne w ZZL. Tworzenie wewnątrzzakładowych norm prawnych

8

Zarządzanie Kompetencjami

4

Badania w HR. Tworzenie Testów, Kwestionariuszy, Ankiet - Elementy Metotologii i Statystyki Badań Społecznych

4

Efektywna rekrutacja i selekcja personelu

8

Assessment i Development Center

4

Wystapienia publiczne w HR Prezentacja firmy Autoprezentacja

8

Nowoczesne metody szkoleniowe

8

Badanie Potrzeb Szkoleniowych i ocena efektywności szkoleń

8

Szkolenie i Rozwój Pracowników - Kreatywność i metody rozwiązywanie problemów ZZL

8

Rozwój Zasobów Ludzkich - Coaching i Mentoring

4

Władza menedżerska i przywództwo

8

Prawo pracy w tym zatrudnianie obcokrajowców w RP

8

Kultura organizacyjna - typologie kultur i metody badań

4

Negocjacje Pracownicze

8

Wynagrodzenia Pracowników - Wartościowanie Pracy

8

Motywacja i Motywowanie pozafinansowe

8

Oceny Pracownicze - Opracowanie Zasad i Przeprowadzenie Ocen

8

Mobbing, Dyskryminiacja i Molestowanie Seksualne

8

Analiza Transakcyjna w Zarządzaniu Zasobami Ludzkimi

4

Zarządzanie zasobami ludzkimi. Konflikt - przewidywanie , zapobieganie, rozwiązywanie

4

Business Game. Zarządzanie: procesy, decyzje, personel

8

Zwolnienia pracownicze - outplacement

8

 

 

CZAS TRWANIA
2 semestry (160 godzin)
Zajęcia odbywają się dwa / trzy razy w miesiącu

 

OPŁATY

 

Opłata rejestracyjna: 85 zł

 

Opłata rejestracyjna dla Absolwentów GWSH: 0 zł

 

Czesne: 3400 zł 2720 zł (-20%): płatne w ośmiu ratach po 340 zł

 

Czesne dla absolwentów GWSH: 3400 zł 2550 zł (-25%): płatne w ośmiu ratach po 318,75 zł

 

Aby skorzystać z promocji należy dokonać rejestracji online do końca stycznia 2021.

 

 

Termin rozpoczęcia zajęć: kwiecień 2021

 

Powyższe terminy mogą ulec zmianie. Liczba miejsc ograniczona.

 

Uczelnia zastrzega sobie prawo zakończenia rekrutacji przed planowanym terminem.

 

Informujemy, że w przypadku zbyt małej liczby kandydatów kierunek może nie zostać uruchomiony.

 

W przypadku nieuruchomienia studiów opłata rejestracyjna oraz czesne podlega zwrotowi.

 

 

 

 

Rekrutacja

 

Rekrutacja na studia podyplomowe jest otwarta i odbywa się na zasadzie kolejności zgłoszeń. Na studia przyjmowane są osoby z wyższym wykształceniem.

 

Aby zapisać się na studia podyplomowe, należy dokonać rejestracji internetowej na poniższej stronie:
https://sp.gwsh.edu.pl/irk/irk/strony/logowaniekandydat.html

 

proszę wybrać następującą pozycję na liście: Studia Podyplomowe 2020/2021 zajęcia od października 2020, następnie Studia Podyplomowe –Nysa

Prosimy zweryfikować wprowadzone dane rekrutacyjne oraz zapamiętać wygenerowane przez system NIU (numer identyfikacji użytkownika) i HASŁO

 

Następnie Kandydat na studia podyplomowe dokonuje opłaty rejestracyjnej w wysokości 85 zł (chyba, że promocja stanowi inaczej) i składa w Europejskim Centrum Edukacyjno-Szkoleniowym „Vademecum” w Nysie następujące dokumenty:
•    kserokopia dyplomu (lub odpisu) ukończenia studiów (oryginał do wglądu)
•    2 fotografie formatu 4,5 x 6,5 cm  
•    kserokopię dowodu osobistego (dowód do wglądu)
•    aktualne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do studiowania (tylko dla kierunku: Medycyna Estetyczna dla Lekarzy)
•    formularz kwestionariusza osobowego (dostępny w systemie ehms po dokonanej rejestracji - drukowany w obecności kandydata w Europejskim Centrum Edukacyjno-Szkoleniowym „Vademecum” w Nysie
•    umowa o świadczenie usług edukacyjnych (dostępna w systemie ehms po dokonanej rejestracji - drukowana w obecności kandydata w Europejskim Centrum Edukacyjno-Szkoleniowym „Vademecum” w Nysie

 

UWAGA - Na studia przyjmowane są osoby, które dopełnią wszystkich formalności. Dokonanie tylko rejestracji internetowej bądź złożenie niekompletnych dokumentów nie gwarantuje miejsca na studiach.

 

Dane teleadresowe:
Nysa ul. Poznańska 1, 48-300 Nysa - pokój nr 8 (parter)

mgr Magdalena Gromala

 • 77 435 12 54 wew. 24
 • 77 409 04 59
 • 691 564 567
 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

 

 

 

Aktualności

Placówka Doskonalenia Nauczycieli Vademecum została wyłoniona w drodze konkursu do realizacji bezpłatnego projektu grantowego dla nauczycieli pn. „Cyfrowe VADEMECUM nauczyciela w opolskich i dolnośląskich szkołach” w ramach projektu „Lekcja:Enter.

 

Projekt ten będzie realizowany na terenie województw: opolskiego i dolnośląskiego w terminie
od 1 września 2020 do 28 lutego 2022.

 

Więcej informacji na temat projektu

 

www.lekcjaenter.vademecum.nysa.pl

 

 

Atuty ECES Vademecum

Prestiż instytucji szkoleniowej – wysoko notowana przez: jednostki samorządu terytorialnego, instytucje edukacyjne, odbiorców oferty edukacyjnej, wykładowców, partnerów  Więcej

Opinie uczestników studiów:

"Uczelnia godna polecenia. Studia licencjackie i magisterskie - warto spróbować, by stać się lepszym"

Opinie uczestników kursów:

"Interesujące zajęcia, wymiana informacji i doświadczeń; pełne zadowolenie z jakości kształcenia"

Wyróżnienia

     edukacji logo 2020 200  akredytacja KO 

                    Logo regular 2020

Wyższa Szkoła Teologiczno-Humanistyczna

Punkt konsultacyjny w Nysie

zobacz...

 

         
Wynajem sal
       

zobacz...

 

Centrum Edukacyjne
www.poznanska.nysa.pl

zobacz ...