Aktualności:

 
 
Ostatnie dni rekrutacji!
Dysponujemy jeszcze pojedynczymi miejscami na poszczególnych kierunkach studiów. Chcesz więcej szczegółów DZWOŃ 77 409 04 58 lub 77 409 04 59.
 
 
 
Uwaga!
Już teraz dostępne są także kursy kwalifikacyjne dla nauczycieli. Więcej

 

 

 

UWAGA WAŻNA INFORMACJA!
 
- programy pedagogicznych studiów podyplomowych zgodne są z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 25 lipca 2019 r.

 

 

 

 

 

 

 

Za nami V edycja Europejskiego Dnia Nauki!

Relacja z tego pięknego wydarzenia TUTAJ.

 

 

 

 

Kontakt

Europejskie Centrum
Edukacyjno-Szkoleniowe "Vademecum”

ul. Poznańska 1
48-300 Nysa

tel. 77 409 04 59

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

Formularz kontaktowy >

Oferta

 

 

 

 

 

1. Szkolenie BHP dla pracodawcy/kadry kierowniczej - ważne 5 lat

 

2. Pierwsza pomoc

 

 

 

SZKOLENIE BHP DLA PRACODAWCY/KADRY KIEROWNICZEJ

 

Szkolenia BHP to nieodłączny element funkcjonowania firmy. Pracodawca jest zobowiązany odbyć szkolenie BHP w zakresie niezbędnych do wykonywania ciążących na nim obowiązków. Szkolenie to powinno być okresowo powtarzane. ( art. 237 § 2KP).

 

Forma szkolenia:

 • indywidualne
 • grupowe

 

Miejsce szkolenia: Europejskie Centrum Edukacyjno-Szkoleniowe „VADEMECUM” Nysa, ul. Poznańska 1, bądź w placówce zamawiającego.

 

Cena szkolenia indywidualnego zawiera też koszt materiałów szkoleniowych w formie elektronicznej.

 

Po ukończeniu szkolenia kursanci otrzymują Certyfikat uczestnictwa zgodny z Rozp. MGiP w sprawie szkolenia BHP [Dz.U.04.180.1860, z późn. zm. ]

 

Szkolenie jest przeznaczone dla:

 • pracodawców, w tym osób kierujących przedsiębiorstwami państwowymi, spółkami, zakładami prywatnymi, urzędami, spółdzielniami,
 • innych osób kierujących pracownikami (mistrzów, brygadzistów, kierowników wydziałów i innych komórek organizacyjnych).

 

Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu:

 • oceny zagrożeń występujących w procesach pracy oraz ryzyka związanego z tymi zagrożeniami,
 • kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy,
 • ochrony pracowników przed zagrożeniami związanymi z wykonywaną pracą.

 

Czas trwania kursu:
16 godzin dydaktycznych. Szkolenie ważne jest 5 lat.

 
Wykładowca: specjalista do spraw BHP i inspektor przeciwpożarowy

 

Lp

Temat szkolenia bhp

Liczba godzin*)

1

Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, z omówieniem źródeł prawa międzynarodowego (dyrektyw WE, konwencji MOP):

 • aktualne przepisy (z uwzględnieniem zmian), w tym dotyczące:
 1. obowiązków w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz odpowiedzialności za naruszenie przepisów i zasad bhp,
 2. ochrony pracy kobiet i młodocianych,
 3. profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami,
 4. szkolenia bhp w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
 5. organizacji nadzoru i kontroli warunków pracy,
 6. problemy związane z interpretacją niektórych przepisów

3

2

Identyfikacja, analiza i ocena zagrożeń czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, uciążliwymi i niebezpiecznymi oraz ocena ryzyka związanego z tymi zagrożeniami

3

3

Organizacja i metody kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, z uwzględnieniem stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe; zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy

3

4

Analiza okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz związana z nimi profilaktyka; omówienie przyczyn charakterystycznych wypadków przy pracy, ze szczególnym uwzględnieniem wypadków powstałych na skutek niewłaściwej organizacji pracy, oraz związanej z nimi profilaktyki

2

5

Organizacja i metodyka szkolenia bhp w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (z uwzględnieniem metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego) oraz kształtowanie bezpiecznych zachowań pracowników w procesach pracy

2

6

Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku

1

7

Skutki ekonomiczne niewłaściwych warunków pracy (np. świadczenia z tytułu warunków pracy, składka na ubezpieczenia społeczne pracowników)

1

8

Problemy ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska naturalnego

1

 

Razem: 

min. 16

 

 

 

 
 
 
 
SZKOLENIE BHP DLA KADRY KIEROWNICZEJ
 
w przygotowaniu
 
 
 

Informacje i zapisy:

Europejskie Centrum Edukacyjno-Szkoleniowe "Vademecum" Nysa, ul. Poznańska 1 - Recepcja parter

 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
 • 77 435 12 54 wew. 27
 • fax 77 435 12 54 wew. 22

 

 

 

 

PIERWSZA POMOC


Umiejętność szybkiego i sprawnego reagowania w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia uznać należy za umiejętność kluczową dla każdego człowieka. Każdy z nas może się potencjalnie znaleźć w sytuacji gdy znajomość technik udzielania pierwszej pomocy uratuje komuś życie lub zapobiegnie pogłębieniu się doznanych przez tę osobę urazów.

 

Czas trwania: w zależności od rodzaju kursu od 4 do 8 godzin dydaktycznych. Wykłady i ćwiczenia praktyczne z użyciem sprzętu treningowego w tym nauka obsługi automatycznego defibrylatora zewnętrznego (AED).

Forma szkolenia:

 • otwarte w Europejskim Centrum Edukacyjno-Szkoleniowym "Vademecum" w Nysie
 • zamknięte w siedzibie zamawiającego

 

Adresaci:

 • każdy, kto chce poznać podstawy udzielania pierwszej pomocy,
 • osoby, które zostały wyznaczone przez pracodawcę do udzielania pierwszej pomocy (wymóg Kodeksu Pracy)

 

Cel kursu:
Celem kursu jest nabycie wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych w zakresie udzielania pierwszej pomocy medycznej oraz przygotowanie uczestników do samodzielnego udzielania pierwszej pomocy w najbardziej typowych sytuacjach z życia codziennego. Każdy uczestnik szkolenia, po jego zakończeniu powinien umieć prawidłowo zareagować w przypadku większości spotykanych stanów zagrożenia życia.

 

Rodzaj kursu wraz z programem:

 • Podstawowy kurs pierwszej pomocy – ilość godzin 8h
 

L.p.

Temat zajęć

Liczba godzin

Metody i formy nauczania

 

1.

 

Ogólne wiadomości o pierwszej pomocy. Aspekty prawne dot. obowiązku udzielania pierwszej pomocy.

 

0,5

wykład, prezentacja multimedialna, dyskusje

 

2.

 

 

Sprawdzenie stanu przytomności i oddechu

 

0,5

 

pokaz z instruktażem , ćwiczenia praktyczne, praca w grupach

 

3.

 

Wezwanie pomocy

 

0,5

prezentacja meldunku, ćwiczenia praktyczne

 

4.

 

Środki pierwszej pomocy

 

0,5

„burza mózgów”, pokaz, prezentacja multimedialna, dyskusja

 

5.

 

Pozycja boczna ustalona (bezpieczna)

 

0,5

pokaz z instruktażem, ćwiczenia praktyczne, praca w parach

 

6.

Resuscytacja krążeniowo-oddechowa zgodnie z wytycznymi Europejskiej Rady Resuscytacji.

 

2

prezentacja multimedialna, pokaz, metoda „4 kroków”, ćwiczenia na fantomie, ćwiczenia z wykorzystaniem defibrylatora

 

7.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inne zagrożenia zdrowia i życia

 • omdlenie
 • padaczka
 • zadławienie
 • zawał serca
 • tamowanie krwotoków
 • ukąszenia i użądlenia
 • urazy kości i stawów
 • zatrucia
 • urazy termiczne

 

3,5

prezentacja multimedialna, wykład,

dyskusja, ćwiczenia praktyczne, praca w parach

 
 
 
 • Podstawowy kurs pierwszej pomocy – ilość godzin 4h
 

L.p.

Temat zajęć

Liczba godzin

Metody i formy nauczania

 

1.

 

Ogólne wiadomości o pierwszej pomocy. Aspekty prawne dot. obowiązku udzielania pierwszej pomocy.

 

0,5

wykład, prezentacja multimedialna, dyskusja

 

 

2.

 

Sprawdzenie stanu przytomności i oddechu

 

0,5

pokaz z instruktażem , ćwiczenia praktyczne, praca w grupach

 

3.

 

Wezwanie pomocy

 

0,5

prezentacja meldunku, ćwiczenia praktyczne

 

4.

 

Środki pierwszej pomocy

 

0,5

„burza mózgów”, pokaz, prezentacja multimedialna, dyskusja

 

5.

 

Pozycja boczna ustalona (bezpieczna)

 

0,5

pokaz z instruktażem, ćwiczenia praktyczne, praca w parach

 

6.

 

Resuscytacja krążeniowo-oddechowa zgodnie z wytycznymi Europejskiej Rady Resuscytacji.

 

1

prezentacja multimedialna, pokaz, metoda „4 kroków”, ćwiczenia na fantomie

 

7.

 

 

Inne zagrożenia zdrowia i życia

 

0,5

prezentacja multimedialna, wykład, dyskusja, ćwiczenia praktyczne, praca w parach

 
 
Prowadzący:
Wykładowca: magister w zakresie wychowania obronnego, członek Polskiego Towarzystwa Medycyny Ratunkowej. Praktyk, mający wieloletnie doświadczenie do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej. Uczestnik wielu certyfikowanych  szkoleń m.in. szkolenie Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli z cyklu "Wytyczne międzynarodowe Europejskiej Rady Resuscytacji. Wstęp do pierwszej pomocy medycznej", "W górach bezpiecznie" i kursów: „Udzielania pierwszej pomocy w stanach zagrożenia życia" organizowanego pod nadzorem merytorycznym Zakładu Ratownictwa Medycznego Akademii Medycznej we Wrocławiu oraz kursu organizowanego przez Europejską Radę Resuscytacji: "Podstawowe zabiegi resuscytacyjne u osób dorosłych, Automatyczna defibrylacja zewnętrzna (BLS- AED)".
 
Po ukończeniu szkolenia kursanci otrzymują Certyfikat uczestnictwa zgodnie z wytycznymi Europejskiej Rady Resuscytacji. Zaświadczenie jest ważne przez 3 lata.
 
 
 

 

 

Dane teleadresowe:

Europejskie Centrum Edukacyjno-Szkoleniowe "Vademecum”, ul. Poznańska 1, 48-300 Nysa
tel: 77 435 12 54 wew. 24,
77 409 04 59,
721 860 739
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Szczególnie polecamy:

 

NOWOŚĆ !!!
BEZPŁATNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

www.vademecum-szkola.nysa.pl

 

 

 

Opinie uczestników:

"Ogromny plus za możliwość zadawania pytań prowadzącemu oraz za wyczerpujące wyjaśnienia z jego strony."
Wyższa Szkoła Teologiczno-Humanistyczna

Punkt konsultacyjny w Nysie

zobacz...

         
Wynajem sal
       

zobacz...

Centrum Edukacyjne
www.poznanska.nysa.pl

zobacz ...