Rekrutacja:

 
5
LINK do rekrutacji
 
6
LINK do rekrutacji
 

 

Kontakt

Europejskie Centrum
Edukacyjno-Szkoleniowe "Vademecum”

ul. Poznańska 1, 48-300 Nysa

tel. 77 409 04 59

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

Formularz kontaktowy >

Social Media

f  i  yt

Oferta

 

1. Szkolenie BHP dla pracodawcy/kadry kierowniczej - ważne 5 lat

 

2. Pierwsza pomoc

 

 

 

SZKOLENIE BHP DLA PRACODAWCY/KADRY KIEROWNICZEJ

 

Szkolenia BHP to nieodłączny element funkcjonowania firmy. Pracodawca jest zobowiązany odbyć szkolenie BHP w zakresie niezbędnych do wykonywania ciążących na nim obowiązków. Szkolenie to powinno być okresowo powtarzane. (art. 237 § 2KP).

 

Forma szkolenia:

=> indywidualne
=> grupowe

 

Miejsce szkolenia: Europejskie Centrum Edukacyjno-Szkoleniowe „VADEMECUM” Nysa, ul. Poznańska 1, bądź w placówce zamawiającego.

 

Cena szkolenia indywidualnego zawiera też koszt materiałów szkoleniowych w formie elektronicznej.

 

Po ukończeniu szkolenia kursanci otrzymują Certyfikat uczestnictwa zgodny z Rozp. MGiP w sprawie szkolenia BHP [Dz.U.04.180.1860, z późn. zm.]

 

Szkolenie jest przeznaczone dla:

=> pracodawców, w tym osób kierujących przedsiębiorstwami państwowymi, spółkami, zakładami prywatnymi, urzędami, spółdzielniami,
=> innych osób kierujących pracownikami (mistrzów, brygadzistów, kierowników wydziałów i innych komórek organizacyjnych).

 

Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu:

=> oceny zagrożeń występujących w procesach pracy oraz ryzyka związanego z tymi zagrożeniami,
=> kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy,
=> ochrony pracowników przed zagrożeniami związanymi z wykonywaną pracą.

 

Czas trwania kursu: 16 godzin dydaktycznych. Szkolenie ważne jest 5 lat.

 
Wykładowca: specjalista do spraw BHP i inspektor przeciwpożarowy

 

Lp Temat szkolenia bhp Liczba godzin*)
1 Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, z omówieniem źródeł prawa międzynarodowego (dyrektyw WE, konwencji MOP):

aktualne przepisy (z uwzględnieniem zmian), w tym dotyczące:

 1. obowiązków w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz odpowiedzialności za naruszenie przepisów i zasad bhp,
 2. ochrony pracy kobiet i młodocianych,
 3. profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami,
 4. szkolenia bhp w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
 5. organizacji nadzoru i kontroli warunków pracy,
 6. problemy związane z interpretacją niektórych przepisów
3
2 Identyfikacja, analiza i ocena zagrożeń czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, uciążliwymi i niebezpiecznymi oraz ocena ryzyka związanego z tymi zagrożeniami 3
3 Organizacja i metody kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, z uwzględnieniem stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe; zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy 3
4 Analiza okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz związana z nimi profilaktyka; omówienie przyczyn charakterystycznych wypadków przy pracy, ze szczególnym uwzględnieniem wypadków powstałych na skutek niewłaściwej organizacji pracy, oraz związanej z nimi profilaktyki 2
5 Organizacja i metodyka szkolenia bhp w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (z uwzględnieniem metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego) oraz kształtowanie bezpiecznych zachowań pracowników w procesach pracy 2
6 Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku 1
7 Skutki ekonomiczne niewłaściwych warunków pracy (np. świadczenia z tytułu warunków pracy, składka na ubezpieczenia społeczne pracowników) 1
8 Problemy ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska naturalnego 1
  Razem:  min. 16
 
 
 
 
SZKOLENIE BHP DLA KADRY KIEROWNICZEJ
 
w przygotowaniu
 

 

 

 

 

PIERWSZA POMOC


Umiejętność szybkiego i sprawnego reagowania w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia uznać należy za umiejętność kluczową dla każdego człowieka. Każdy z nas może się potencjalnie znaleźć w sytuacji gdy znajomość technik udzielania pierwszej pomocy uratuje komuś życie lub zapobiegnie pogłębieniu się doznanych przez tę osobę urazów.

 

Czas trwania: w zależności od rodzaju kursu od 4 do 8 godzin dydaktycznych. Wykłady i ćwiczenia praktyczne z użyciem sprzętu treningowego w tym nauka obsługi automatycznego defibrylatora zewnętrznego (AED).

Forma szkolenia:

 • otwarte w Europejskim Centrum Edukacyjno-Szkoleniowym "Vademecum" w Nysie
 • zamknięte w siedzibie zamawiającego

 

Adresaci:

 • każdy, kto chce poznać podstawy udzielania pierwszej pomocy,
 • osoby, które zostały wyznaczone przez pracodawcę do udzielania pierwszej pomocy (wymóg Kodeksu Pracy)

 

Cel kursu:
Celem kursu jest nabycie wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych w zakresie udzielania pierwszej pomocy medycznej oraz przygotowanie uczestników do samodzielnego udzielania pierwszej pomocy w najbardziej typowych sytuacjach z życia codziennego. Każdy uczestnik szkolenia, po jego zakończeniu powinien umieć prawidłowo zareagować w przypadku większości spotykanych stanów zagrożenia życia.

 

Rodzaj kursu wraz z programem:

 • Podstawowy kurs pierwszej pomocy – ilość godzin 8h
 

L.p.

Temat zajęć

Liczba godzin

Metody i formy nauczania

 

1.

 

Ogólne wiadomości o pierwszej pomocy. Aspekty prawne dot. obowiązku udzielania pierwszej pomocy.

 

0,5

wykład, prezentacja multimedialna, dyskusje

 

2.

 

 

Sprawdzenie stanu przytomności i oddechu

 

0,5

 

pokaz z instruktażem , ćwiczenia praktyczne, praca w grupach

 

3.

 

Wezwanie pomocy

 

0,5

prezentacja meldunku, ćwiczenia praktyczne

 

4.

 

Środki pierwszej pomocy

 

0,5

„burza mózgów”, pokaz, prezentacja multimedialna, dyskusja

 

5.

 

Pozycja boczna ustalona (bezpieczna)

 

0,5

pokaz z instruktażem, ćwiczenia praktyczne, praca w parach

 

6.

Resuscytacja krążeniowo-oddechowa zgodnie z wytycznymi Europejskiej Rady Resuscytacji.

 

2

prezentacja multimedialna, pokaz, metoda „4 kroków”, ćwiczenia na fantomie, ćwiczenia z wykorzystaniem defibrylatora

 

7.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inne zagrożenia zdrowia i życia

 • omdlenie
 • padaczka
 • zadławienie
 • zawał serca
 • tamowanie krwotoków
 • ukąszenia i użądlenia
 • urazy kości i stawów
 • zatrucia
 • urazy termiczne

 

3,5

prezentacja multimedialna, wykład,

dyskusja, ćwiczenia praktyczne, praca w parach

 
 
 
 • Podstawowy kurs pierwszej pomocy – ilość godzin 4h
 

L.p.

Temat zajęć

Liczba godzin

Metody i formy nauczania

 

1.

 

Ogólne wiadomości o pierwszej pomocy. Aspekty prawne dot. obowiązku udzielania pierwszej pomocy.

 

0,5

wykład, prezentacja multimedialna, dyskusja

 

 

2.

 

Sprawdzenie stanu przytomności i oddechu

 

0,5

pokaz z instruktażem , ćwiczenia praktyczne, praca w grupach

 

3.

 

Wezwanie pomocy

 

0,5

prezentacja meldunku, ćwiczenia praktyczne

 

4.

 

Środki pierwszej pomocy

 

0,5

„burza mózgów”, pokaz, prezentacja multimedialna, dyskusja

 

5.

 

Pozycja boczna ustalona (bezpieczna)

 

0,5

pokaz z instruktażem, ćwiczenia praktyczne, praca w parach

 

6.

 

Resuscytacja krążeniowo-oddechowa zgodnie z wytycznymi Europejskiej Rady Resuscytacji.

 

1

prezentacja multimedialna, pokaz, metoda „4 kroków”, ćwiczenia na fantomie

 

7.

 

 

Inne zagrożenia zdrowia i życia

 

0,5

prezentacja multimedialna, wykład, dyskusja, ćwiczenia praktyczne, praca w parach

 
 
Prowadzący:
Wykładowca: magister w zakresie wychowania obronnego, członek Polskiego Towarzystwa Medycyny Ratunkowej. Praktyk, mający wieloletnie doświadczenie do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej. Uczestnik wielu certyfikowanych  szkoleń m.in. szkolenie Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli z cyklu "Wytyczne międzynarodowe Europejskiej Rady Resuscytacji. Wstęp do pierwszej pomocy medycznej", "W górach bezpiecznie" i kursów: „Udzielania pierwszej pomocy w stanach zagrożenia życia" organizowanego pod nadzorem merytorycznym Zakładu Ratownictwa Medycznego Akademii Medycznej we Wrocławiu oraz kursu organizowanego przez Europejską Radę Resuscytacji: "Podstawowe zabiegi resuscytacyjne u osób dorosłych, Automatyczna defibrylacja zewnętrzna (BLS- AED)".
 
Po ukończeniu szkolenia kursanci otrzymują Certyfikat uczestnictwa zgodnie z wytycznymi Europejskiej Rady Resuscytacji. Zaświadczenie jest ważne przez 3 lata.
 
 
 

 

 

Dane teleadresowe:

Europejskie Centrum Edukacyjno-Szkoleniowe "Vademecum”, ul. Poznańska 1, 48-300 Nysa
 • 77 435 12 54 wew. 24,
  77 409 04 59,
  721 860 739
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Aktualności

 Rekrutacja na studia
w roku akademickim 2020/2021
trwa od 1 czerwca do 30 września 2020 r.
  

Opinie uczestników studiów:

"Polecam, gorąco i z całego serca. Nie ma drugiej takiej uczelni w Polsce. Najlepsza kadra, najlepsi studenci oraz najlepsza atmosfera. W tym miejscu każdy znajdzie kierunek dla siebie i nie będzie żałował podjętej decyzji"

Opinie uczestników kursów:

"Polecam w 100% szkole, szczególnie studia podyplomowe - wykwalifikowana kadra, zajęcia maksymalnie praktyczne:)Oczywiście miłe Panie w dziekanacie i zawsze pomocne;)"

Wyróżnienia

edukacji logo 2020 200  Logo regular 2020  

Wyższa Szkoła Teologiczno-Humanistyczna

Punkt konsultacyjny w Nysie

zobacz...

         
Wynajem sal
       

zobacz...

Centrum Edukacyjne
www.poznanska.nysa.pl

zobacz ...