Kurs rejestratorka medyczna – Vademecum.Nysa.pl

Kurs rejestratorka medyczna

Kurs rejestratorka medyczna

Celem kursu jest przygotowanie do pracy w rejestracji medycznej.

Cena kursu: 600 zł

Data: Lipiec 2022

Miejsce: ul. Poznańska 1, 48-300 Nysa

Czas trwania kursu: 40h

Formuła kursu: stacjonarna / on-line / e-learning

Kategoria: Kurs medyczny

*Kurs odbędzie się pod warunkiem zebrania minimalnej ilości uczestników.
Z przyczyn niezależnych od organizatora termin realizacji kursu może ulec zmianie.

Dla kogo przeznaczony jest ten kurs?

Kurs adresowany jest dla osób, które planują pracę w rejestracji medycznej, chcące zdobyć nową wiedzę i umiejętności, dla pracowników recepcji podmiotów leczniczych  w celu rozwoju kompetencji niezbędnych w pracy z pacjentem, a także dla
asystentek / higienistek stomatologicznych współodpowiedzialnych za rejestrację i obsługę pacjentów.

Jakie zagadnienia zostaną poruszone na kursie?

I obowiązujące przepisy w pracy Rejestratorki medycznej:

 1. Klasyfikacja świadczeń zdrowotnych
 2. Akty prawne niezbędne w pracy Rejestratorki medycznej
 3. Podstawowe informacje o ochronie danych osobowych w rejestracji medycznej.

II Organizacja pracy Rejestratorki medycznej

 1. Praca w rejestracji medycznej – informacje ogólne
 2. Organizacja pracy w rejestracji
 3. Dokumentacja medyczna – obieg, zasady udostępniania, archiwizacja.
 4. Przyjmowanie zgłoszeń pacjentów, ustalanie terminów wizyt.
 5. Standard i reguły prowadzenia rozmowy telefonicznej.
 6. Służbowa korespondencja mailowa (netykieta).
 7. Technologie wspierające zadania rejestracji medycznej
 8. BHP Rejestratorki medycznej

III Kultura i etyka zawodu Rejestratorki medycznej

 1. Podstawy komunikacji interpersonalnej
 2. Bariery, zakłócenia i błędy w komunikacji.
 3. Kultura i etyka w zawodzie recepcjonistki medycznej
 4. Budowanie pozytywnych relacji z pacjentem oraz lekarzem
 5. Sytuacje trudne w obsłudze klienta / pacjenta.
 6. Asertywność w kontaktach z klientem

Dlaczego warto?

 • uzyskasz informację na temat organizacji pracy w rejestracji medycznej,
 • poznasz akty prawne niezbędne w codziennej pracy, nauczysz się profesjonalnie prowadzić rozmowę telefoniczną,
 • opanujesz techniki asertywnych zachowań, rozwiniesz umiejętności pozwalające rozwiązywać sytuacje trudne,
 • będziesz znać zasady prowadzenia służbowej korespondencji mailowe,
 • poprawisz jakość obsługi pacjenta dzięki skutecznej komunikacji interpersonalnej.

Po kursie otrzymasz:

Zaświadczenie o ukończeniu kursu wg rozporządzenia MEN tutaj

Certyfikat ukończenia kursu tutaj

O trenerze

Trener z ponad 25 letnim doświadczeniem zawodowym w ochronie zdrowia, w tym 18 lat pracy w obszarach ściśle związanych z szeroko pojętą obsługą klienta / pacjenta, (m.in. kierownik recepcji, Rzecznik interesów pacjenta, pielęgniarka koordynująca – kierownik przychodni. Specjalizuje się w kursach i szkoleniach dla personelu tzw. pierwszej linii. Prowadzi konsulting i doradztwo w zakresie kompleksowej organizacji rejestracji medycznej, wprowadzania zmian i udoskonaleń, diagnozowania luk kompetencyjnych oraz
definiowania działań rozwojowych.

Formularz zgłoszeniowy:

A problem was detected in the following Form. Submitting it could result in errors. Please contact the site administrator.

Wpłata na konto: Europejskie Centrum Edukacyjno-Szkoleniowe „Vademecum” Nysa 

Nr konta: 30 1050 1490 1000 0090 6550 5456 

Wpłata tytułem: „Nazwa kursu + imię i nazwisko uczestnika”