Szkolenie dla wolontariusza w żłobku lub klubie dziecięcym – Vademecum.Nysa.pl

Szkolenie dla wolontariusza w żłobku lub klubie dziecięcym

Szkolenie dla wolontariusza w żłobku lub klubie dziecięcym

Chcesz ropocząć wolontariat w żłobku lub klubie dziecięcym? To szkolenie jest właśnie dla Ciebie!

Cena szkolenia: 550 zł

Promocja przy zapisie do 15.07.2022: -15% = 467 zł

Data: w trakcie naboru

Miejsce: ul. Poznańska 1, 48-300 Nysa

Czas trwania szkolenia: 40h

Formuła szkolenia: hybrydowa (stacjonarnie + on-line)

Kategoria: Szkolenia do pracy w żłobku

*Szkolenie odbędzie się pod warunkiem zebrania minimalnej ilości uczestników.
Z przyczyn niezależnych od organizatora termin realizacji szkolenia może ulec zmianie.

Dla kogo przeznaczone jest to szkolenie?

Osoby pełnoletnie chcące podjąć pracę wolontariacką jako opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym.

Jakie zagadnienia zostaną poruszone na szkoleniu?

Kształcenie obejmuje realizację III zagadnień

I Udzielanie dziecku pierwszej pomocy

II Opieka pielęgnacyjna

III stymulowanie rozwoju dziecka przez organizowanie zabaw: eksploracyjnych, muzycznych, rytmicznych, plastycznych i technicznych

Dlaczego warto?

Zajęcia na naszym szkoleniu w 90% opierają się 90% na zajęciach praktycznych.  Zajęcia będą prowadzone w formie ćwiczeń i warsztatów z wykorzystaniem fantomów, metod aktywizujących, praca w grupach, metoda 635, metoda projektu, burza mózgów itp.

Celem szkolenia jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę teoretyczną i praktyczną dotyczącą pracy w charakterze opiekuna dziecka w żłobku lub klubie dziecięcym zgodnie wytycznymi Ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U.2011.45.235) oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 25 marca 2011 r. w sprawie zakresu programów szkoleń dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, wolontariusza oraz opiekuna dziennego (Dz.U.2011.69.368).

Po szkoleniu otrzymasz:

Absolwent szkolenia po zakończeniu wszystkich przewidzianych w programie zagadnień uzyska świadectwo ukończenia szkolenia potwierdzające jego uprawnienia niezbędne do wykonywania zawodu opiekuna dziecka w żłobku lub klubie dziecięcym zgodnie z wytycznymi Ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat  (Dz.U.2011.45.235) oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 25 marca 2011 r. w sprawie zakresu programów szkoleń dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym,  wolontariusza oraz opiekuna dziennego (Dz.U.2011.69.368).

Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia wg rozporządzenia MEN

Certyfikat ukończenia szkolenia

O trenerze

Zajęcia prowadzą wykwalifikowani dydaktycy – pracownicy i Dyrektorzy żłobków, poradni psychologiczno-pedagogicznych m.in. Dyrektor Niepublicznej Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego, certyfikowana Edukatorka Pozytywnej Dyscypliny dla Rodziców, Współwłaściciel, psycholog w Centrum Diagnozy i Psychoterapii, Ratownik KPP, ratownik drogowy PZM. Członek Polskiej Rady Resuscytacji, Polskiego Towarzystwa Medycyny Ratunkowej, Międzynarodowego Stowarzyszenia Służb Ratunkowych, doktor nauk medycznych w zakresie medycyny, specjalista z emisji głosu, trener grafomotoryki, nauczyciel montessoriański, terapeuta integracji sensorycznej, specjalista do wczesnego wspomagania i edukacji dzieci.

Formularz zgłoszeniowy:

A problem was detected in the following Form. Submitting it could result in errors. Please contact the site administrator.

Wpłata na konto: Europejskie Centrum Edukacyjno-Szkoleniowe „Vademecum” Nysa 

Nr konta: 30 1050 1490 1000 0090 6550 5456 

Wpłata tytułem: „Nazwa kursu + imię i nazwisko uczestnika”