6. Zaburzenia łączone – strategie działania w pracy z dzieckiem z zaburzeniami łączonymi – Bezpłatne szkolenie – Vademecum.Nysa.pl

6. Zaburzenia łączone – strategie działania w pracy z dzieckiem z zaburzeniami łączonymi – Bezpłatne szkolenie

6. Zaburzenia łączone – strategie działania w pracy z dzieckiem z zaburzeniami łączonymi – Bezpłatne szkolenie

Chcesz poznać strategie działania w pracy z dzieckiem z zaburzeniami łączonymi? Ten kurs jest właśnie dla Ciebie!

Data: 11.09.2022 godz. 10.00

Czas trwania kursu: 2h

Formuła szkolenia: on-line

Kategoria: Szkolenia bezpłatne

Dla kogo przeznaczone jest to szkolenie?

Kurs przeznaczony jest dla nauczycieli przedszkoli, szkół oraz pedagogów.

Jakie zagadnienia zostaną poruszone na szkoleniu?

Na szkoleniu przedstawione zostaną następujące zagadnienia:

 • Zaburzenia lękowe uogólnione;
 • Zaburzenia obsesyjno-kompulsywne;
 • Tiki;
 • Zespół Tourette’a;
 • Depresja;
 • Depresja dwubiegunowa;
 • Zaburzenia zachowania;
 • Zaburzenia opozycyjno-buntownicze.

Dlaczego warto?

Poznasz symptomy, przyczyny i objawy zaburzeń rozwojowych oraz możliwości dostosowania środowiska szkolnego, terapii dzieci z zespołem Touretta, z zaburzeniami lękowymi uogólnionymi,  z zaburzeniami obsesyjno-kompulsywnymi, z depresją,
z depresją dwubiegunową, z zaburzeniami opozycyjno-buntowniczymi, z tikami, z zaburzeniami zachowania.

Po szkoleniu otrzymasz:

Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia wg rozporządzenia MEN tutaj

Zaświadczenie przygotowane zostanie tylko dla osób które zgłoszą chęć jego otrzymania.
Koszt wydania zaświadczenia:

  • Zaświadczenie w formie elektronicznej – 10 zł
  • Zaświadczenie w formie papierowej – 20 zł  (w tym koszty wysyłki) 

O trenerze

blank

Pedagog, logopeda, terapeuta pedagogiczny, pedagog specjalny, specjalistka w dziedzinie wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego z wieloletnim doświadczeniem w oświacie. Posiada zawodowe doświadczenie w edukacji ogólnodostępnej, specjalnej i integracyjnej na wszystkich poziomach edukacyjnych. Posiada doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla nauczycieli, studentów, jest autorką i realizatorką wielu programów kursów grantowych Kuratora Oświaty. Przez szereg lat organizowała i prowadziła kursy kwalifikacyjne, warsztaty oraz konferencje, w tym międzynarodowe. Za zasługi w oświacie otrzymała Medal Komisji Edukacji Narodowej oraz Srebrny Krzyż Zasługi.

Formularz zgłoszeniowy:

A problem was detected in the following Form. Submitting it could result in errors. Please contact the site administrator.

Wpłata na konto: Europejskie Centrum Edukacyjno-Szkoleniowe „Vademecum” Nysa 

Nr konta: 30 1050 1490 1000 0090 6550 5456 

Wpłata tytułem: „Nazwa kursu + imię i nazwisko uczestnika”