PDN Vademecum

PDN Vademecum

Placówka Doskonalenia Nauczycieli „Vademecum” w Nysie została wpisana w dniu 27 maja 2011 roku do ewidencji niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli prowadzonych przez Samorząd Województwa Opolskiego pod numerem 10. Europejskie Centrum Edukacyjne „Vademecum”, jest organem prowadzącym Placówki Doskonalenia Nauczycieli „Vademecum”. W dniu 1 wrzesień 2019 r. – Placówka Doskonalenia Nauczycieli Vademecum otrzymała akredytację Opolskiego Kuratora Oświaty,

Placówka Doskonalenia Nauczycieli „Vademecum” posiada swoje logo, które ułatwia identyfikację działań placówki.

Placówka prowadzi działalność edukacyjną na szeroką skalę na rzecz doskonalenia zawodowego nauczycieli i kadry kierowniczej szkół i placówek oświatowych oraz pracowników samorządów terytorialnych zarządzających oświatą w zakresie wiedzy i umiejętności zgodnych z założeniami zreformowanego systemu oświaty. Terenem działania Placówki jest przede wszystkim województwo opolskie i województwa ościenne (dolnośląskie i śląskie).

PDN Vademecum organizuje i prowadzi formy doskonalenia zawodowego nauczycieli zaspokajające potrzeby nauczycieli, szkół i placówek korzystających z oferty placówki doskonalenia i sprzyjające rozwojowi zawodowemu tych nauczycieli, szkół i placówek.

Oferta PDN Vademecum jest na bieżąco modyfikowana a przyczyną tych zmian są informacje pozyskiwane od uczestników korzystających z oferty szkoleniowej Vademecum. Badane są m. innymi: aktualność oferty szkoleniowej i jej związek z bieżącymi potrzebami nauczyciela, efektywność  szkolenia, poziom zainteresowania szkoleniem wykładowcy i wiele innych.

Rodzaje prowadzonych przez Vademecum form edukacyjnych to: kursy kwalifikacyjne dla nauczycieli, szkolenia dla jednostek oświatowych (stacjonarne i niestacjonarne), warsztaty dla nauczycieli (stacjonarne i niestacjonarne), szkoleniowe Rady Pedagogiczne (stacjonarne i niestacjonarne), Granty Opolskiego Kuratora Oświaty,  studia podyplomowe (we współpracy z Uczelniami wyższymi), Kursy dla kandydatów na wychowawców wypoczynku dla dzieci i młodzieży, Kursy instruktażowe dla kandydatów na kierowników wypoczynku dla dzieci i młodzieży, Kursy kierowników wycieczek szkolnych (we współpracy z WSTH) .

Placówka Doskonalenia Nauczycieli „Vademecum” w Nysie wraz z wykładowcami i szkoleniowcami stosuje innowacyjne, nowoczesne metody nauczania z wykorzystaniem odpowiednich pomocy naukowych. Wykorzystywane są nowoczesne metody pracy, metody aktywizujące słuchaczy między innymi: samodzielne projektowanie Karty Badania Mowy, kompletowanie pomocy do badania mowy (np. projektowanych samodzielnie), konstruowanie ćwiczeń artykulacyjnych na bazie przedmiotów podręcznych, metody integracyjne, socjochodramy – uwrażliwiające na istotę niepełnosprawności w różnym wymiarze, technika 635, metaplany, drzewko decyzyjne, metoda kuli śnieżnej, symulacje, odgrywanie ról, analiza przypadku, metody audiowizualne, gry i zabawy edukacyjne, metoda Weroniki Sherbon, program aktywności M. CH. Knillów, projekt grupowy, metoda tworzenia i definiowania pojęć, metoda piramida priorytetów, metody oparte na działaniu praktycznym, metoda kosz i walizka, metoda tarcza strzelecka, metody terapii EEG Biofeedback,

Wykorzystywane są różnorodne pomoce naukowe m.innymi pomoce jakie były wykorzystywane do zajęć z tyflopedagogiki: opaski i laski dla osób niewidomych i niedowidzących, maszyna brajlowska mechaniczna i elektroniczna, powiększalnik, tabliczka brajlowska, dłutko, sześciopunkt, kostka brajlowska, linijka i piórnik do nauki braila, podkładka do rysowania, radełko, kartki, folia, wygrzewarka, papier puchnący do rysowania, mapy wypukłe – tyflografika, lupy, liniały powiększające, czytak, program oregoński, program percepcji dotykowej MANGOLD, sprzęt codziennego użytku: zegarki brajlowskie, waga głośnomówiąca, bilonówka, banknotówka, gry stolikowe specjalistyczne i dostosowane, piłka dźwiękowa,  komputer z programem głośnomówiącym jaws, kalkulator mówiący, podręczniki brajlowskie, czasopisma dla słabowidzących i niewidomych, testy lea do diagnozy, testy widzenia stereoskopowego, test  adaptacji do widzenia jasno – ciemno, test widzenia obuocznego, sprzęt do rehabilitacji widzenia: piłka marsdena i sznur broka, pozycje książkowe z zakresu niewidomych i słabowidzących, wibratory logopedyczne, echokorektor, analizator głoskowy, fantomy, piktogramy, zeszyty komunikacyjne, system komunikacji symbolicznej Bliss, słownik Makaton.

Placówka Doskonalenia Nauczycieli „Vademecum” w Nysie wykorzystuje zasoby własne i środowiska lokalnego na rzecz rozwoju, współpracując w tym celu z osobami, instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku lokalnym. PDN „Vademecum” w Nysie doceniając potrzebę i konieczność prowadzenia zajęć na najwyższym, akademickim poziomie współpracuje od początku swojego istnienia z uczelniami wyższymi. Dzięki tej współpracy nauczyciele mogą studiować na pedagogicznych studiach podyplomowych bez konieczności dojazdu do macierzystych siedzib tych uczelni.

Pełna oferta edukacyjna PDN Vademecum w zakresie studiów wyższych (licencjackich, magisterskich, podyplomowych):

Przeglądając naszą stronę internetową bez zmian w swojej przeglądarce, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Dzięki temu nasz serwis internetowy może być maksymalnie bezpieczny i wygodny. Dowiedz się więcej o tym, jak używamy plików cookies z Polityki Prywatności.