Szkolenia rad pedagogicznych – Vademecum.Nysa.pl

Szkolenia rad pedagogicznych

Szkolenia rad pedagogicznych

 1. Arteterapia
 2. Bajkoterapia jako forma zajęć rewalidacyjnych
 3. Biblioterapia i bajkoterapia w nowoczesnym procesie edukacji i terapii
 4. Dziecko z afazją w szkole masowej
 5. Dziecko z autyzmem i zaburzeniami emocjonalno-społecznymi
 6. Konstruowanie indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych
 7. Metody i formy pracy z dziećmi z zaburzeniami neurologicznymi
 8. Metody pomocy dziecku z mutyzmem i jego rodzinie
 9. Nadpobudliwość psychoruchowa u dzieci i młodzieży (ADHD)
 10. Najistotniejsze problemy w sferze edukacyjnej, społecznej, emocjonalnej oraz poznawczej osób słabowidzących i niewidomych
 11. Praca z dzieckiem z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim
 12. Uczeń z autyzmem – wybrane metody i techniki pracy
 13. Uczeń z zespołem Downa, metody pracy oparte na najnowszych badaniach
 14. Współpraca z rodziną dziecka z niepełnosprawnością intelektualną
 15. Zaburzenia mowy u dzieci
 16. ADHD w teorii i praktyce.
 17. Arteterapia w pracy z dziećmi i młodzieżą
 18. Bajkoterapia
 19. Co mam zrobić z tym mutyzmem?
 20. Dokumentacja uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 21. Elementy terapii ręki
 22. IPET i WOPFU – jak je przygotować?
 23. Metody pracy z uczniem ze SPE
 24. Rzućmy na to okiem- o sposobach komunikacji werbalnej uczniów z ASD
 25. Uczeń z autyzmem – wybrane metody i techniki pracy
 26. Uczeń z zespołem Downa, metody pracy oparte na najnowszych badaniach Nieplnosprawności
 27. Uczniowie z orzeczeniem w przedszkolu i szkole – zadania nauczyciela wspomagającego
 28. Współpraca z rodziną dziecka z niepełnosprawnością intelektualną
 29. Wybiórczość pokarmowa u dziecka- jak ugryźć temat?
 1. Agresja elektroniczna cyberbullying -ryzykowne zachowania dzieci i młodzieży w świecie nowych mediów
 2. Agresja u dzieci i młodzieży
 3. Animaloterapia – Terapia i edukacja w asyście psa
 4. Bezpieczeństwo w szkole
 5. Dojrzałość szkolna
 6. Doradztwo edukacyjno-zawodowe w szkole – wdrożenie, realizacja, ewaluacja
 7. Elementy terapii ręki
 8. Jak pomóc dziecku w uczeniu się?
 9. Leworęczność u dzieci
 10. Ocenianie wspierające ucznia w procesie uczenia się
 11. Problemy wieku dojrzewania
 12. Rewalidacja indywidualna
 13. Wsparcie i rozwój dzieci i młodzieży ze złożonymi zaburzeniami komunikowania się. Indywidualny System Komunikacyjny jako fundament w środowisku szkolnym i rodzinnym
 14. Wspieranie w rozwoju dziecka przedszkolnego i w młodszym wieku szkolnym
 15. Praktyczna pomoc psychologiczna dla dzieci i młodzieży z trudnościami szkolnymi.- Dudzik
blank
blank
 1. Budowa zespołu nauczycieli-umiejętność współpracy i komunikowania
 2. Działania nauczyciela wobec agresji w przedszkolu i szkole
 3. Innowacje pedagogiczne w praktyce szkolnej
 4. Innowacyjny nauczyciel – aktywny i zaangażowany uczeń
 5. Jak radzić sobie ze stresem?
 6. Komunikacja nauczyciel – uczeń
 7. Konstruowanie programów nauczania na I etapie edukacji
 8. Matematyka w krótkich spodenkach
 9. Ochrona danych osobowych w szkole – praktyczne aspekty wraz z indywidualnymi konsultacjami dla Dyrektora Szkoły
 10. Pierwsza pomoc przedmedyczna
 11. Planowanie i organizowanie pracy dydaktyczno-wychowawczej z dziećmi z różną niepełnosprawnością intelektualną
 12. Praca z dzieckiem 6-letnim
 13. Problem dysleksji u uczniów szkół muzycznych i jej wpływ na muzyczne zdolności percepcyjne
 14. Problemy z czytaniem i pisaniem u uczniów (zastosowanie metody Antares)
 15. Rodzice w przedszkolu i szkole – jak pozyskać do współpracy trudnych rodziców?
 16. Rozpoznawanie stylów poznawczych ucznia, a planowanie sytuacji edukacyjnej
 17. Sytuacja zadaniowa, a rozwijanie myślenia logicznego dzieci
 18. Taniec jako forma ekspresji oraz alternatywnych form wobec tradycyjnych zajęć wychowania fizycznego – warsztaty dla nauczycieli prowadzących zespoły taneczne oraz inne formy lekcji wf.
 19. Tańce ludowe i narodowe w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
 20. Terapia schematów
 21. Trening pamięci i kreatywnego myślenia
 22. Trening umiejętności społecznych
 23. Trening zachowań społecznych
 24. Troska o zdrowie psychiczne nauczycieli czyli jak nie stracić motywacji do naukiroska o zdrowie psychiczne nauczycieli czyli jak nie stracić motywacji do nauki
 25. Układy taneczne (hip-hop, taniec nowoczesny i inne) oraz tańce integracyjne dla dzieci przedszkolnych i wczesnoszkolnych- warsztaty taneczne dla nauczycieli
 26. Warsztaty teatralne
 27. Rodzice w przedszkolu i szkole – jak pozyskać do współpracy trudnych rodziców? – Leśniewska
 28. Działania nauczyciela wobec agresji w przedszkolu i szkole
 29. Zabawy logorytmiczne
 1. Nowoczesne technologie w pracy edukacyjnej (TIK)
blank

Jak zamówić szkolenie dla rady pedagogicznej?

1. Zgłoszenie rady pedagogicznej z wykazu Vademecum

Szkolenia zgłaszamy za pomocą formularza zgłoszenia szkolenia dla rady pedagogicznej, jaki można pobrać tutaj….

Wypełniony formularz proszę przesłać mailem na adres: kursy@vademecum.nysa.pl. Pracownik obsługi rad pedagogicznych skontaktuje się z Państwem i uzgodni szczegóły.

2. Zamówienie rady pedagogicznej z własną tematyką

Szkolenie zamawiamy za pomocą formularza zamówienia szkolenia dla rady pedagogicznej z proponowaną własną tematyką, jaki można pobrać tutaj….

Wypełniony formularz proszę przesłać mailem na adres: kursy@vademecum.nysa.pl. Pracownik obsługi rad pedagogicznych skontaktuje się z Państwem i uzgodni szczegóły.