System zapewniania jakości

System zapewniania jakości

wdrożony  w Placówce Doskonalenia Nauczycieli Vademecum w Nysie

Cele Systemu Zapewnienia Jakości Placówki Doskonalenia Nauczycieli Vademecum w Nysie:

Celem Systemu Zapewnienia Jakości Placówki Doskonalenia Nauczycieli Vademecum w Nysie jest stałe podnoszenie jakości usług świadczonych przez placówkę w obszarze rozwoju zawodowego dyrektorów i nauczycieli szkół, przedszkoli i innych placówek funkcjonujących w systemie oświaty.

System Zapewnienia Jakości Placówki Doskonalenia Nauczycieli Vademecum w Nysie obejmuje wszystkie formy doskonalenia zawodowego realizowane przez Placówkę czyli kursy, szkolenia, warsztaty, wykłady autorskie, konsultacje pedagogiczne.

Standardy zapewnienia jakości realizowanych w Placówce Doskonalenia Nauczycieli Vademecum w Nysie usług edukacyjnych:

 1. Standardy dotyczące kwalifikacji kadry szkoleniowej
  1. współpracująca z placówką kadra szkoleniowa spełnia wymagania określone w przepisach prawnych odnośnie osób zatrudnianych w placówkach doskonalenia nauczycieli
  2. współpracująca z placówką kadra szkoleniowa posiada w większości doświadczenie praktyczne związane z nauczanym przedmiotem
  3. współpracująca z placówką kadra szkoleniowa to także kadra nauczycieli akademickich będąca gwarantem aktualnej wiedzy naukowej w zakresie nauczanych przedmiotów
  4. Placówka Doskonalenia Nauczycieli Vademecum gromadzi informacje o kadrze szkoleniowej
  5. Kadra szkoleniowa zatrudniona w Vademecum systematycznie podnosi swoje kwalifikacje zawodowe
 2. Standardy dotyczące kwalifikacji pracowników administracyjnych
  1. zatrudnieni w Placówce Doskonalenia Nauczycieli Vademecum pracownicy legitymują się wysokimi kwalifikacjami i nienaganną kulturą osobistą
  2. zatrudnieni w Placówce Doskonalenia Nauczycieli Vademecum pracownicy podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe
  3. Pracownicy Vademecum sprawnie współpracują ze sobą przy realizacji oferty edukacyjnej
  4. Placówka Doskonalenia Nauczycieli Vademecum zapewnia ciągłość pracy w wypadku nieobecności zatrudnionego pracownika
 3. Standardy dotyczące przygotowania ofert edukacyjnych
  1. oferty i propozycje edukacyjne przygotowywane są w oparciu o najnowsze przepisy prawa oświatowego uwzględniając krajowe i regionalne kierunki polityki oświatowej
  2. oferty i propozycje edukacyjne przygotowywane są w oparciu o potrzeby odbiorców z zastosowanie działań wspierających praktyczne wdrożenie w pracy zawodowej uczestników form edukacyjnych nowych nabytych w czasie szkoleń kompetencji
  3. elastyczne propozycje form edukacyjnych dostosowywane są do konkretnych segmentów edukacyjnych już w trakcie procesu realizacji
  4. możliwość przygotowania oferty w oparciu o indywidualne zamówienie
  5. przygotowane w oparciu o oferty szkolenia umożliwiają efektywną realizację celów szkolenia
  6. przygotowane w oparciu o oferty szkolenia poprzez zastosowanie odpowiednich technik i metod pracy są bardzo atrakcyjne dla odbiorców
  7. w szkoleniach są stosowane nowoczesne technologie informatyczne
  8. Placówka Doskonalenia Nauczycieli Vademecum zapewnia materiały szkoleniowe w formie elektronicznej uczestnikom szkoleń
 4. Standardy dotyczące bazy szkoleniowej
  1. Placówka Doskonalenia Nauczycieli „Vademecum” w Nysie realizuje swoje działania edukacyjne w siedzibie Wyższej Szkoły Teologiczno-Humanistycznej p.k. Nysa w Nysie przy ulicy Poznańskiej 1
  2. ze względu na lokalizację dojazd do placówki jest ułatwiony. W pobliżu znajdują się przystanki autobusowe.
  3. przebudowany i zmodernizowany budynek składa się z trzech kondygnacji o łącznej powierzchni 1450 m2.Teren obiektu jest ogrodzony i zagospodarowany
  4. w budynku uczelni mieszczą się: 2 sale audytoryjne (84, 88 miejsc), 6 sal wykładowych (40-46 miejsc), 6 sal ćwiczeniowych (20-26 miejsc)
  5. wszystkie sale wykładowe wyposażone są w projektory multimedialne
  6. do dyspozycji uczestników są: biblioteka, szatnia, recepcja, toalety, kawiarenka, strefa rekreacyjna wewnętrzna i zewnętrzna oraz węzły sanitarne. W budynku jest Internet bezprzewodowy
  7. w dziale spraw słuchacza jest ogólnodostępne stanowisko komputerowe
  8. w trakcie szkoleń proponowany jest odbiorcom poczęstunek
  9. Placówka Doskonalenia Nauczycieli „Vademecum” w Nysie prowadzi także formy doskonalenia poza siedzibą placówki. Są to: szkolenia/kursy dla jednostek oświatowych, warsztaty dla nauczycieli, szkoleniowe Rady Pedagogiczne.
 5. Standardy dotyczące współpracy z innymi instytucjami
  1. Placówka Doskonalenia Nauczycieli „Vademecum” w Nysie zakłada aktywną współpracę z innymi podmiotami takimi jak: uczelnie wyższe, inne ośrodki doskonalenia nauczycieli, szkoły jednostki samorządu terytorialnego.
  2. Celem tej współpracy są także organizowane w tych instytucjach zajęcia praktyczne dla odbiorców form edukacyjnych organizowanych przez Placówkę Doskonalenia Nauczycieli „Vademecum.
  3. Placówka Doskonalenia Nauczycieli „Vademecum” w Nysie zakłada aktywną pracę na rzecz środowiska lokalnego w tym organizacja imprez kulturalnych, konkursów dla uczniów szkół itp.

Przeglądając naszą stronę internetową bez zmian w swojej przeglądarce, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Dzięki temu nasz serwis internetowy może być maksymalnie bezpieczny i wygodny. Dowiedz się więcej o tym, jak używamy plików cookies z Polityki Prywatności.