Regulamin szkoleń stacjonarnych

Regulamin szkoleń stacjonarnych

 1. Przesłanie formularza zgłoszeniowego wiąże się ze wstępną rezerwacją miejsca na szkoleniu. Aby zagwarantować sobie miejsce na szkoleniu należy dokonać wpłaty zaliczki. Zaliczkę za szkolenie należy wpłacić po wysłaniu formularza do Europejskiego Centrum Edukacyjno-Szkoleniowego ,,Vademecum’’. Wysokość zaliczki zależna jest od ceny kursu.
 2. Uczestnik zobowiązany jest do poprawnego wprowadzenia prawidłowych danych osobowych, dane te będą widnieć na Zaświadczeniu i fakturze.
 3. Wszelkie informacje o szkoleniach przesyłane będą Uczestnikowi mailowo lub sms-owo.
 4. W przypadku odwołania przez ECES Vademecum szkolenia z przyczyn losowych – uczestnik ma prawo do wzięcia udziału w szkoleniu w kolejnym terminie lub rezygnacji i zwrotu wpłaconej kwoty.
 5. Za pośrednictwem formularza uczestnik zgłasza potrzebę wystawienia faktury.
 6. Jeżeli Uczestnik opłacił udział w szkoleniu ale nie skorzystał z niego i nie poinformował 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia o rezygnacji – ECES Vademecum nie zwraca wpłaconej kwoty.
 7. W przypadku, gdy uczestnik co najmniej 7 dni przed szkoleniem zrezygnuje z wzięcia w nim udziału, ma prawo uzyskać zwrot całej wpłaconej kwoty.
 8. W przypadku, gdy uczestnik co najmniej na 7 dni przed szkoleniem nie zrezygnuje z wzięcia w nim udziału, zobowiązany jest do pokrycia kosztów szkolenia.
 9. Rezygnacja z uczestnictwa w kursie może nastąpić wyłącznie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kursy@vademecum.nysa.pl
 10. Wszelkie zgłoszenia, o których mowa w powyższych punktach, należy kierować na adres kursy@vademecum.nysa.pl.
 11. Zabrania się kopiowania i rozpowszechniania otrzymanych materiałów szkoleniowych.
 12. Zabrania się stosowania podczas szkoleń urządzeń rejestrujących dźwięk i obraz.
 13. Przesłanie formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych, które odbywa się na podstawie Polityki Prywatności ECES Vademecum.
 14. Przesłanie formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na otrzymywanie informacji o nowych szkoleniach i wydarzeniach.
 15. Przesłanie formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku, w przypadku wzięcia udziału w szkoleniu stacjonarnym. Materiały zawierające wizerunek Uczestnika szkolenia mogą zostać opublikowane w celach promocyjnych na fanpage ’u lub stronie internetowej organizatora szkoleń. Uczestnik zobligowany jest do poinformowania Organizatora i prowadzącego w dniu szkolenia o braku zgody na upublicznienie jego wizerunku.
 16. Przesłanie formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na warunki niniejszego Regulaminu.

Przeglądając naszą stronę internetową bez zmian w swojej przeglądarce, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Dzięki temu nasz serwis internetowy może być maksymalnie bezpieczny i wygodny. Dowiedz się więcej o tym, jak używamy plików cookies z Polityki Prywatności.