Wybiórczość pokarmowa u dziecka – jak ugryźć temat?

Wybiórczość pokarmowa u dziecka – jak ugryźć temat?

Szukasz pomysłu na atrakcyjne zajęcia? Chcesz zdobyć nowe umiejętności prowadzenia zajęć oraz pogłębić wiedzę z zakresu wybiórczości pokarmowej? Dobrze trafiłeś!
Stawiamy na rozwój osobisty uczestników szkolenia

Cena szkolenia: 250 zł

Data: w trakcie naboru

Miejsce: ul. Poznańska 1, 48-300 Nysa

Czas trwania kursu: 4h

Formuła szkolenia: stacjonarna

*Szkolenie odbędzie się pod warunkiem zebrania minimalnej ilości uczestników
Z przyczyn niezależnych od organizatora termin realizacji szkolenia może ulec zmianie

Dla kogo przeznaczone jest to szkolenie?

Szkolenie skierowane jest do nauczycieli i terapeutów którzy pracują z dziećmi mającymi wybiórczość pokarmową.

Jakie zagadnienia zostaną poruszone na szkoleniu?

1. Wybiórczość pokarmowa- definicja.
2. Wybiórczość pokarmowa a neofobia żywieniowa oraz inne zaburzenia jedzenia- różnicowanie pojęć.
3. Holistyczna diagnoza pacjenta- jak konstruować dobry kwestionariusz, na czym jeszcze opiera się diagnoza?
4. Wybiórczość pokarmowa a Integracja Sensoryczna i samoregulacja.
6. Wybiórczość pokarmowa a komunikacja.
7. Plan terapeutyczny – jakie cele stawiać?
8. Oswajanie responsywne – zasady pracy.
9. Akcesoria wspomagające oswajanie jedzenia w gabinecie terapeuty karmienia.

Dlaczego warto?

Uczestnik szkolenia zdobędzie podstawową wiedzę na temat:
– Jak diagnozować dziecko z wybiórczością pokarmową oraz innymi trudnościami w przyjmowaniu pokarmów.
– Konstruowania planu pracy terapeutycznej dla Rodziny i Dziecka z wybiórczością pokarmową.
– Prowadzenia zajęć opartych na responsywnym oswajaniu jedzenia.
– Organizowania przestrzeni w gabinecie oraz gromadzenia przydatnych akcesoriów w pracy z dzieckiem z wybiórczością pokarmową.

Po szkoleniu otrzymasz:

Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia wg rozporządzenia MEN tutaj

O trenerze

Autorką szkolenia jest mgr Elżbieta Jaskólska, edukator, oligofrenopedagog, specjalista  do  wczesnego wspomagania  i  edukacji  dzieci  z  autyzmem,  logopeda, neurologopeda,  terapeuta  komunikacji  AAC, terapeuta   treningu  umiejętności społecznych. Posiada  uprawnienia  do  stosowania elementów  terapii  SI  w  terapii  logopedycznej  oraz  elektrostymulacji  w neurologopedii. Od ponad 20 lat pracuje w szkolnictwie specjalnym z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną,  autyzmem  i  ze  sprzężeniami.  Współprowadzi Centrum terapeutyczne –Promyk Nadziei w Nysie dla dzieci i młodzieży z różnymi zaburzeniami i niepełnosprawnościami. Od 10  lat  Prezes  Stowarzyszenia  Przyjaciół  Dzieci Niepełnosprawnych JANEK, twórca i koordynator grupy wsparcia dla rodziców dzieci niepełnosprawnych. Wieloletni wykładowca w Instytucie Studiów Podyplomowych w zakresie edukacji i rehabilitacji osób  z niepełnosprawnością intelektualną, edukacji i terapii osób z zaburzeniami ze spektrum  autyzmu,  pedagogiki  korekcyjnej,  wczesnego  wspomagania  rozwoju dzieci, edukacji włączającej.

Formularz zgłoszeniowy:

A problem was detected in the following Form. Submitting it could result in errors. Please contact the site administrator.

Wpłata na konto: Europejskie Centrum Edukacyjno-Szkoleniowe „Vademecum” Nysa 

Nr konta: 30 1050 1490 1000 0090 6550 5456 

Wpłata tytułem: „Nazwa kursu + imię i nazwisko uczestnika”

Przeglądając naszą stronę internetową bez zmian w swojej przeglądarce, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Dzięki temu nasz serwis internetowy może być maksymalnie bezpieczny i wygodny. Dowiedz się więcej o tym, jak używamy plików cookies z Polityki Prywatności.