3. Obowiązki pedagoga specjalnego w świetle aktualnych przepisów prawa oświatowego

3. Obowiązki pedagoga specjalnego w świetle aktualnych przepisów prawa oświatowego

Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy dotyczącej podstawy prawnej działania pedagoga specjalnego, jego obowiązków i zadań, wymogów dotyczących kwalifikacji

Cena szkolenia: 250 zł

Termin szkolenia: 12.05.2023 godz. 18.00

Czas trwania szkolenia: 4h

Formuła szkolenia: Webinar na żywo

Webinar na żywo

Dla kogo przeznaczone jest to szkolenie?

Nauczyciele, w tym pedagodzy specjalni, dyrektorzy szkół i przedszkoli,

Jakie zagadnienia zostaną poruszone na szkoleniu?

  1. Podstawa prawna zatrudniania w szkołach i przedszkolach ogólnodostępnych specjalistów, w tym pedagogów specjalnych.
  2. Wyznaczanie minimalnego wymiaru zatrudnienia specjalistów, wymiar zatrudnienia pedagoga specjalnego i psychologa.
  3. Pensum specjalistów, obliczanie pensum mieszanego.
  4. Zadania i obowiązki nauczycieli – specjalistów.
  5. Zadania i obowiązki pedagoga specjalnego.
  6. Obowiązki pedagoga specjalnego a zajęcia rewalidacyjne i zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.
  7. Kwalifikacje niezbędne do wykonywania zadań pedagoga specjalnego.

Dlaczego warto?

Dzięki szkoleniu poznasz zadania i obowiązki nauczycieli – specjalistów, w tym pedagoga specjalnego, wymogi dotyczące kwalifikacji niezbędnych na stanowisku pedagoga specjalnego, prawidłowo wyliczysz minimalny obowiązkowy wymiar zatrudnienia specjalistów oraz ich pensum, zapoznasz się z propozycjami dokumentów w pracy pedagoga specjalnego.

Materiały dodatkowe:

– kalkulator do obliczania wymiaru zatrudnienia specjalistów, w tym pedagoga specjalnego i psychologa.

        kalkulator do obliczania pensum mieszanego,

        przykładowy kalendarz pracy pedagoga,

        przykłady dobrych praktyk pracy nauczycieli – specjalistów, w tym pedagoga specjalnego,

        przykładowa dokumentacja pracy pedagoga specjalnego.

Po szkoleniu otrzymasz:

Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia wg rozporządzenia MEN tutaj

O trenerze

Małgorzata Leśniewska –  ekspert prawa oświatowego, wicedyrektor Gminnego Zarządu Oświaty, wicedyrektor szkół ponadgimnazjalnych, wieloletni dyrektor, doświadczenie w zarządzaniu oświatą gminną (m. in. opiniowanie arkuszy organizacji szkół i przedszkoli, nadzór nad procedurami awansu zawodowego, konkursów na dyrektorów, rekrutacją do szkół i przedszkoli), wykładowca akademicki na studiach z zakresu oświaty (przygotowanie pedagogiczne, zarządzanie oświatą), prowadząca kursy i szkolenia doskonalące dla kadry kierowniczej i nauczycieli oraz szkolenia rad pedagogicznych  z zakresu prawa oświatowego, komunikacji interpersonalnej, zarządzania, pragmatyki zawodowej.pragmatyki zawodowej.

Formularz zgłoszeniowy:

A problem was detected in the following Form. Submitting it could result in errors. Please contact the site administrator.

Wpłata na konto: Europejskie Centrum Edukacyjno-Szkoleniowe „Vademecum” Nysa 

Nr konta: 30 1050 1490 1000 0090 6550 5456 

Wpłata tytułem: „Nazwa kursu + imię i nazwisko uczestnika”

Przeglądając naszą stronę internetową bez zmian w swojej przeglądarce, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Dzięki temu nasz serwis internetowy może być maksymalnie bezpieczny i wygodny. Dowiedz się więcej o tym, jak używamy plików cookies z Polityki Prywatności.