2. Zmiany w prawie oświatowym od 1 września 2022 r.

2. Zmiany w prawie oświatowym od 1 września 2022 r.

Chcesz poznać zmiany w prawie oświatowym obowiazujące od 1 września 2022 r.? To szkolenie jest dla Ciebie!

Cena szkolenia: 99 zł

Termin szkolenia: 19.05.2023 godz. 18.00

Czas trwania szkolenia: 4h

Formuła szkolenia: Szkolenie on-line

Szkolenie on-line

Dla kogo przeznaczone jest to szkolenie?

Szkolenie przeznaczone dla kadry kierowniczej oświaty, nauczycieli, przedstawicieli organów prowadzących.

Jakie zagadnienia zostaną poruszone na szkoleniu?

  1. Standardy zatrudnienia nauczycieli – specjalistów.
  2. Obowiązki nauczycieli – specjalistów.
  3. Zasady organizacji kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy.
  4. Zawieszenie zajęć w szczególnych okolicznościach.
  5. Organizacja nauki zdalnej.
  6. Zmiany podstawy programowej kształcenia ogólnego.
  7. Zmiany w wymaganiach egzaminacyjnych i procedurach przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty oraz egzaminu maturalnego.
  8. Ocena pracy nauczyciela
  9. Awans zawodowy nauczyciela – informacje ogólne.

Dlaczego warto?

Szkolenie pozwoli na poprawne opracowanie arkuszy organizacji pracy placówki oświatowej na rok szkolny 2022/2023, wdrożenie zmian wprowadzanych w prawie oświatowym od 1 września 2022 r. do praktyki szkolnej, dostosowanie prawa wewnątrzszkolnego do aktualnych przepisów, podniesie sprawność zarządzania placówką,

Po szkoleniu otrzymasz:

Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w formie elektronicznej (PDF) wg rozporządzenia MEN tutaj zostanie przesłane na maila (sprawdź SPAM).

O trenerze

Małgorzata Leśniewska –  ekspert prawa oświatowego, wicedyrektor Gminnego Zarządu Oświaty, wicedyrektor szkół ponadgimnazjalnych, wieloletni dyrektor, doświadczenie w zarządzaniu oświatą gminną (m. in. opiniowanie arkuszy organizacji szkół i przedszkoli, nadzór nad procedurami awansu zawodowego, konkursów na dyrektorów, rekrutacją do szkół i przedszkoli), wykładowca akademicki na studiach z zakresu oświaty (przygotowanie pedagogiczne, zarządzanie oświatą), prowadząca kursy i szkolenia doskonalące dla kadry kierowniczej i nauczycieli oraz szkolenia rad pedagogicznych  z zakresu prawa oświatowego, komunikacji interpersonalnej, zarządzania, pragmatyki zawodowej.pragmatyki zawodowej.

Formularz zgłoszeniowy:

A problem was detected in the following Form. Submitting it could result in errors. Please contact the site administrator.

Wpłata na konto: Europejskie Centrum Edukacyjno-Szkoleniowe „Vademecum” Nysa 

Nr konta: 30 1050 1490 1000 0090 6550 5456 

Wpłata tytułem: „Nazwa kursu + imię i nazwisko uczestnika”

Przeglądając naszą stronę internetową bez zmian w swojej przeglądarce, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Dzięki temu nasz serwis internetowy może być maksymalnie bezpieczny i wygodny. Dowiedz się więcej o tym, jak używamy plików cookies z Polityki Prywatności.