Metoda steam w edukacji międzyprzedmiotowej

Metoda steam w edukacji międzyprzedmiotowej

Na szkoleniu będą ukazane zależności w ścieżkach międzyprzedmiotowych na przykładzie laboratoriów przyszłości.

99,00  for 3 months

Dostęp do nagrania szkolenia: 3 miesiące

Formuła szkolenia: on-line

Dla kogo przeznaczony jest ten kurs?

Dla rodziców, nauczycieli przedmiotów humanistycznych i ścisłych, pedagogów, dyrektorów, którzy dostrzegają potrzebę współpracy interdyscyplinarnej

Jakie zagadnienia zostaną poruszone na kursie?

– Cele wieloprzedmiotowego nauczania formalnego i nieformalnego

– Korzyści i warunki niezbędne do edukacji w modelu STEAM dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych

– Interdyscyplinarność nauk ścisłych, artystycznych i humanistycznych w edukacji z wykorzystaniem laboratorium przyszłości

– Sposoby projektowania zadań interdyscyplinarnych i określanie problemu z wykorzystaniem zasad uczenia całożyciowego

– Przykłady wykorzystania metody STEAM w Lego Edukacji

S – Science – nauka

T – Technology – technologia

E – Engineering – inżynieria

A – Arts – sztuka

M – Mathematics – matematyka

Dlaczego warto?

Wiedza zdobywana w ramach edukacji formalnej i nieformalnej, powinna być łączona i wykorzystywana w każdym obszarze życia, z wykorzystaniem metody STEAM. Dlatego na szkoleniu będą ukazane zależności w ścieżkach międzyprzedmiotowych na przykładzie laboratoriów przyszłości.

Zostaną również wskazane formy możliwej współpracy nauczycieli i uczniów w Lego edukacji.

Po kursie otrzymasz:

Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w formie elektronicznej (PDF) wg rozporządzenia MEN tutaj zostanie przesłane na maila (sprawdź SPAM).

O trenerze

Dr Anna Falkowska – doktor nauk pedagogicznych w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, specjalista aktywizujących metod nauczania. Trener lokalny w ramach Projektu „Lekcja: Enter” w szkołach podstawowych dedykowany dla nauczycieli przedmiotów na różnych poziomach edukacyjnych: wczesnoszkolnym, w klasach 4-8.Trener Regionalny w ramach Projektu „Lekcja: Enter” w szkołach podstawowych dedykowany dla nauczycieli przedmiotów na różnych poziomach edukacyjnych: wczesnoszkolnym, w klasach 4-8.

Wykładowca akademicki na uczelniach o profilu przyrodniczym, przeprowadzone 400 godzin zajęć dotyczących metodyki edukacji przyrodniczej dla studentów kierunku pedagogiki ogólnej, pedagogiki specjalnej, w ramach przygotowania do zawodu nauczyciela. Ekspert edukacji ekologicznej. Autorka wielu publikacji naukowych i po-konferencyjnych, dyplomowany socjolog (specjalizacja: zarządzanie zasobami ludzkimi), dyplomowany specjalista z zakresu ochrony środowiska, doradca zawodowy otwarty na kształtowanie świadomości ekologicznej.

Przeglądając naszą stronę internetową bez zmian w swojej przeglądarce, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Dzięki temu nasz serwis internetowy może być maksymalnie bezpieczny i wygodny. Dowiedz się więcej o tym, jak używamy plików cookies z Polityki Prywatności.