Pakiet 3 szkoleń – Pedagogika specjalna

Pakiet 3 szkoleń – Pedagogika specjalna

350,00  for 3 months

Dostęp do nagrania szkolenia: 3 miesiące

Formuła szkolenia: on-line

Dla kogo przeznaczone są te szkolenia?

Szkolenia przeznaczone są dla nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, terapeutów zajęciowych, pedagogów specjalnych i logopedów.

Zawartość pakietu

Pakiet zawiera 3 szkolenia z dostępem na 3 miesiące oraz możliwością otrzymania zaświadczenia z ukończonych kursów GRATIS

 1. Elementy terapii ręki
 2. Zabawy logopedyczne na wesoło
 3. Zaburzenia łączone – strategie działania w pracy z dzieckiem z zaburzeniami łączonymi

 

 

Jakie zagadnienia zostaną poruszone na szkoleniu?

 1. Elementy terapii ręki
  Szkolenie ma na celu przybliżyć nauczycielom czym właściwie jest terapia ręki oraz ćwiczenia składające się na usprawnienie  umiejętności manipulacyjnych i manualnych dzieci. Przedstawione zostaną również narzędzia diagnostyczne. Podczas spotkania zaprezentowane będą propozycje ćwiczeń wprowadzających elementy terapii ręki podczas zajęć przedszkolnych lub rewalidacyjnych, które będą mogli Państwo wykorzystać w swojej pracy.

 2. Zabawy logopedyczne na wesoło

  Podczas szkolenia dowiemy się czym są ćwiczenia logopedyczne i czemu służą.
  Poznamy przykłady ciekawych ćwiczeń oddechowych i artykulacyjnych.
  Na szkoleniu zostaną przedstawione także ćwiczenia fonacyjno-głosowe.

 3. Zaburzenia łączone – strategie działania w pracy z dzieckiem z zaburzeniami łączonymi

  Na szkoleniu przedstawione zostaną następujące zagadnienia:

  • Zaburzenia lękowe uogólnione;
  • Zaburzenia obsesyjno-kompulsywne;
  • Tiki;
  • Zespół Tourette’a;
  • Depresja;
  • Depresja dwubiegunowa;
  • Zaburzenia zachowania;
  • Zaburzenia opozycyjno-buntownicze.

Dlaczego warto?

Po szkoleniach otrzymasz:

Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w formie elektronicznej (PDF) wg rozporządzenia MEN tutaj zostanie przesłane na maila (sprawdź SPAM).

O trenerach

Pedagog, logopeda, terapeuta pedagogiczny, pedagog specjalny, specjalistka w dziedzinie wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego z wieloletnim doświadczeniem w oświacie. Posiada zawodowe doświadczenie w edukacji ogólnodostępnej, specjalnej i integracyjnej na wszystkich poziomach edukacyjnych. Posiada doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla nauczycieli, studentów, jest autorką i realizatorką wielu programów kursów grantowych Kuratora Oświaty. Przez szereg lat organizowała i prowadziła kursy kwalifikacyjne, warsztaty oraz konferencje, w tym międzynarodowe. Za zasługi w oświacie otrzymała Medal Komisji Edukacji Narodowej oraz Srebrny Krzyż Zasługi.

Angelika Zientala–Skupińska – nauczyciel wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, pedagog specjalny, logopeda, oligofrenopedagog, terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz dzieci ze spektrum autyzmu, terapeuta integracji sensorycznej oraz ręki z kilkuletnim doświadczeniem, trener umiejętności społecznych.

Autorką szkolenia jest mgr Magdalena Gorczyca, surdologopeda, neurologopeda, pedagog specjalny oraz terapeuta wczesnej interwencji i wspomagania rozwoju. Absolwentka Akademii Pedagogicznej w Krakowie. Praktyk z wieloletnim stażem pracy z dziećmi i młodzieżą o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Pracuje w Zespole Placówek Specjalnych w Nysie, oraz w Promyku Nadziei – firmie oferującej specjalistyczną pomoc i terapię dla dzieci i młodzieży. Wieloletni wykładowca w Instytucie Studiów Podyplomowych w zakresie pedagogiki specjalnej, surdopedagogiki, logopedii, a także terapii pedagogicznej

Przeglądając naszą stronę internetową bez zmian w swojej przeglądarce, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Dzięki temu nasz serwis internetowy może być maksymalnie bezpieczny i wygodny. Dowiedz się więcej o tym, jak używamy plików cookies z Polityki Prywatności.