Obowiązki pedagoga specjalnego w świetle aktualnych przepisów prawa oświatowego

Obowiązki pedagoga specjalnego w świetle aktualnych przepisów prawa oświatowego

Dzięki szkoleniu poznasz zadania i obowiązki nauczycieli – specjalistów, w tym pedagoga specjalnego, wymogi dotyczące kwalifikacji niezbędnych na stanowisku pedagoga specjalnego, prawidłowo wyliczysz minimalny obowiązkowy wymiar zatrudnienia specjalistów oraz ich pensum, zapoznasz się z propozycjami dokumentów w pracy pedagoga specjalnego.

99,00  for 3 months

Dostęp do nagrania szkolenia: 3 miesiące

Czas trwania szkolenia: 4h dydaktyczne

Formuła szkolenia: on-line

Dla kogo przeznaczony jest ten kurs?

Nauczyciele, w tym pedagodzy specjalni, dyrektorzy szkół i przedszkoli,

Jakie zagadnienia zostaną poruszone na kursie?

  1. Podstawa prawna zatrudniania w szkołach i przedszkolach ogólnodostępnych specjalistów, w tym pedagogów specjalnych.
  2. Wyznaczanie minimalnego wymiaru zatrudnienia specjalistów, wymiar zatrudnienia pedagoga specjalnego i psychologa.
  3. Pensum specjalistów, obliczanie pensum mieszanego.
  4. Zadania i obowiązki nauczycieli – specjalistów.
  5. Zadania i obowiązki pedagoga specjalnego.
  6. Obowiązki pedagoga specjalnego a zajęcia rewalidacyjne i zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.
  7. Kwalifikacje niezbędne do wykonywania zadań pedagoga specjalnego.

Dlaczego warto?

Dzięki szkoleniu poznasz zadania i obowiązki nauczycieli – specjalistów, w tym pedagoga specjalnego, wymogi dotyczące kwalifikacji niezbędnych na stanowisku pedagoga specjalnego, prawidłowo wyliczysz minimalny obowiązkowy wymiar zatrudnienia specjalistów oraz ich pensum, zapoznasz się z propozycjami dokumentów w pracy pedagoga specjalnego.

Po kursie otrzymasz:

Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w formie elektronicznej (PDF) wg rozporządzenia MEN tutaj zostanie przesłane na maila (sprawdź SPAM).

Materiały szkoleniowe: w formie elektronicznej do pobrania po zakupie szkolenia.

Dodatkowe możliwosci:

Jeżeli potrzebujesz wyłącznie same materiały dodatkowe ( bez dostępu do nagrania i ząswiadzcenia) to masz możliwość zakupić je w cenie 39 zł  tutaj

O trenerze

Małgorzata Leśniewska –  ekspert prawa oświatowego, wicedyrektor Gminnego Zarządu Oświaty, wicedyrektor szkół ponadgimnazjalnych, wieloletni dyrektor, doświadczenie w zarządzaniu oświatą gminną (m. in. opiniowanie arkuszy organizacji szkół i przedszkoli, nadzór nad procedurami awansu zawodowego, konkursów na dyrektorów, rekrutacją do szkół i przedszkoli), wykładowca akademicki na studiach z zakresu oświaty (przygotowanie pedagogiczne, zarządzanie oświatą), prowadząca kursy i szkolenia doskonalące dla kadry kierowniczej i nauczycieli oraz szkolenia rad pedagogicznych  z zakresu prawa oświatowego, komunikacji interpersonalnej, zarządzania, pragmatyki zawodowej.pragmatyki zawodowej.

Przeglądając naszą stronę internetową bez zmian w swojej przeglądarce, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Dzięki temu nasz serwis internetowy może być maksymalnie bezpieczny i wygodny. Dowiedz się więcej o tym, jak używamy plików cookies z Polityki Prywatności.