Trening umiejętności zakładania kaniuli dożylnej/wenflonu, przygotowania wlewu kroplowego oraz pobieranie krwi obwodowej do badań laboratoryjnych

Trening umiejętności zakładania kaniuli dożylnej/wenflonu, przygotowania wlewu kroplowego oraz pobieranie krwi obwodowej do badań laboratoryjnych

Celem kursu jest Przygotowanie uczestników do prawidłowego zakładania dostępu dożylnego (kaniuli dożylnej) na żyły obwodowe, pielęgnacja wkłucia, monitorowanie, przygotowywanie leków, toczenie płynów, pobieranie krwi obwodowej w celach diagnostycznych.

Cena kursu: 1100 zł

Data: 02.2024

Miejsce: ul. Poznańska 1, 48-300 Nysa

Czas trwania kursu: 10h ( w tym lunch oraz przerwa kawowa)

Formuła kursu: stacjonarny

Kategoria: Kurs medyczny

Dla kogo przeznaczony jest ten kurs?

 • Opiekunowie medyczni, diagności laboratoryjni, farmaceuci,
 • Pielęgniarki i ratownicy medycznie, którzy chcą udoskonalić swoje umiejętności
 • Lekarze różnych specjalności (pediatrzy, dentyści, inni..)
 • Ratownicy KPP (Kwalifikowana Pierwsza Pomoc)
 • Studenci kierunków biomedycznych, pielęgniarskich, ratownictwa medycznego i podobnych
 • Osoby zaangażowane w opiekę nad osobami obłożnie chorymi
 • Osoby planujące podjęcie pracy/studiów w zawodach medycznych
 • Osoby które chcą się nauczyć nowych umiejętności

Jakie zagadnienia zostaną poruszone na kursie?

 • Anatomia układu krwionośnego
 • Przygotowanie pacjenta do procedury pobierania krwi/kaniulacji żył
 • Rodzaje dróg podawania leków (i.v., i.m., s.c.)
 • Wskazania/przeciwwskazania do założenia obwodowego wkłucia dożylnego
 • Zasady aseptyki i antyseptyki
 • Zestaw do kaniulacji – niezbędny sprzęt
 • Budowa i rodzaje kaniuli (wenflonu), „motylka”
 • Różnice między wenflonem a „motylkiem”
 • Wyznaczanie miejsca zakładania kaniuli
 • Pobieranie krwi metodą próżniową
 • Trudne przypadki podczas kaniulacji
 • Kaniulacja kończyny górnej – możliwe ryzyka, powikłania
 • Pobierania krwi do badań laboratoryjnych
 • Rodzaje płynów infuzyjnych (NaCl, Glukoza, Płyn Ringera, Płyn wieloelektrolitowy PWE, płyn do iniekcji) porównanie zawartości jonów i minerałów
 • Techniki pobierania krwi obwodowej za pomocą wenflonu i „motylka”
 • Postępowanie z odpadami medycznymi i ostrymi
 • Zasady płynoterapii
 • Przygotowanie i podłączenie wlewu kroplowego (kroplówki)
 • Ćwiczenia praktyczne na profesjonalnych fantomach medycznych do symulacji wkłucia
 • Pytania, wątpliwości

Zapewniamy wszystkie materiały i narzędzia jednorazowe do ćwiczeń praktycznych. Szkolenie składa się z części teoretycznej (30%) oraz praktycznej nauki zakładania dostępu dożylnego, przygotowania wlewu kroplowego (kroplówka) i pobierania krwi(70% czasu). Po ukończeniu szkolenia wystawiamy CERTYFIKAT jego ukończenia.

Dlaczego warto?

Po ukończeniu kursu/szkolenia uczestnik:

 • Posiada wiedzę teoretyczną
 • Potrafi skompletować zestaw do założenia dostępy naczyniowego
 • Zna budowę kaniuli (wenflonu) do żyły obwodowej/motylka
 • Zna powikłania i ryzyko
 • Potrafi wyznaczyć miejsce wkłucia
 • Zna zasady aseptyki i bezpieczeństwa własnego oraz pacjenta podczas kaniulacji
 • Potrafi prawidłowo przeprowadzić zabieg założenia kaniuli do żyły obwodowej
 • Potrafi przygotować wlew kroplowy do podania, prawidłowo podłączyć, oraz zna zasady płynoterapii
 • Potrafi monitorować wkłucie dożylne i reagować w razie nieprawidłowości wkłucia
 • Wie jak prawidłowo postąpić z odpadami medycznymi, oraz ostrymi narzędziami
 • Zna ABC pierwszej pomocy przedmedycznej w przypadku omdleń
 • Wie kim jest Flebotomista i zna jego zakres obowiązków

 

UWAGA: odbycie szkolenia NIE UPRAWNIA do pobierania krwi/zakładania kaniuli.  Szkolenie nie uprawnia do przerwania ciągłości skóry. Szkolenie nie jest kursem specjalizacyjnym oraz nie jest kursem doskonalącym dla ratowników medycznych i pielęgniarek. Nie nadajemy punktów edukacyjnych. Nie prowadzimy stażów podyplomowych dla lekarzy i lekarzy dentystów. Nie nadajemy punktów akredytacyjnych. Szkolenie jest jedynie treningiem umiejętności.

Po kursie otrzymasz:

Zaświadczenie o ukończeniu kursu wg rozporządzenia MEN tutaj

Certyfikat ukończenia kursu tutaj

O trenerach

Formularz zgłoszeniowy:

A problem was detected in the following Form. Submitting it could result in errors. Please contact the site administrator.

Wpłata na konto: Europejskie Centrum Edukacyjno-Szkoleniowe „Vademecum” Nysa 

Nr konta: 30 1050 1490 1000 0090 6550 5456 

Wpłata tytułem: „Nazwa kursu + imię i nazwisko uczestnika”

Przeglądając naszą stronę internetową bez zmian w swojej przeglądarce, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Dzięki temu nasz serwis internetowy może być maksymalnie bezpieczny i wygodny. Dowiedz się więcej o tym, jak używamy plików cookies z Polityki Prywatności.