9. Kurs rejestratorka medyczna

9. Kurs rejestratorka medyczna

Celem kursu jest przygotowanie do pracy w rejestracji medycznej.

Cena kursu: 600 zł

Kurs trwa 4 dni:

Dzień I - 13.04.2024 godz. 9.00

Dzień II - 14.04.2024 godz. 9.00

Dzień III - 27.04.2024 godz. 9.00

Dzień IV - 28.04.2024 godz. 9.00

Czas trwania kursu: 40h

Formuła kursu: zdalny / e-learning

Kategoria: Kurs medyczny

*Termin kursu potwierdzony

Dla kogo przeznaczony jest ten kurs?

Kurs adresowany jest dla osób, które planują pracę w rejestracji medycznej, chcące zdobyć nową wiedzę i umiejętności, dla pracowników recepcji podmiotów leczniczych  w celu rozwoju kompetencji niezbędnych w pracy z pacjentem, a także dla
asystentek / higienistek stomatologicznych współodpowiedzialnych za rejestrację i obsługę pacjentów.

Jakie zagadnienia zostaną poruszone na kursie?

I obowiązujące przepisy w pracy Rejestratorki medycznej:

 1. Klasyfikacja świadczeń zdrowotnych
 2. Akty prawne niezbędne w pracy Rejestratorki medycznej
 3. Podstawowe informacje o ochronie danych osobowych w rejestracji medycznej.

II Organizacja pracy Rejestratorki medycznej

 1. Praca w rejestracji medycznej – informacje ogólne
 2. Organizacja pracy w rejestracji
 3. Dokumentacja medyczna – obieg, zasady udostępniania, archiwizacja.
 4. Przyjmowanie zgłoszeń pacjentów, ustalanie terminów wizyt.
 5. Standard i reguły prowadzenia rozmowy telefonicznej.
 6. Służbowa korespondencja mailowa (netykieta).
 7. Technologie wspierające zadania rejestracji medycznej
 8. BHP Rejestratorki medycznej

III Kultura i etyka zawodu Rejestratorki medycznej

 1. Podstawy komunikacji interpersonalnej
 2. Bariery, zakłócenia i błędy w komunikacji.
 3. Kultura i etyka w zawodzie recepcjonistki medycznej
 4. Budowanie pozytywnych relacji z pacjentem oraz lekarzem
 5. Sytuacje trudne w obsłudze klienta / pacjenta.
 6. Asertywność w kontaktach z klientem

Dlaczego warto?

 • uzyskasz informację na temat organizacji pracy w rejestracji medycznej,
 • poznasz akty prawne niezbędne w codziennej pracy, nauczysz się profesjonalnie prowadzić rozmowę telefoniczną,
 • opanujesz techniki asertywnych zachowań, rozwiniesz umiejętności pozwalające rozwiązywać sytuacje trudne,
 • będziesz znać zasady prowadzenia służbowej korespondencji mailowe,
 • poprawisz jakość obsługi pacjenta dzięki skutecznej komunikacji interpersonalnej.

Po kursie otrzymasz:

Zaświadczenie o ukończeniu kursu wg rozporządzenia MEN tutaj

Certyfikat ukończenia kursu tutaj

O trenerach

Zajęcia prowadzą wysoko wykwalifikowani wykładowcy – zatrudnieni w uczelniach wyższych skupionych przy ECES Vademecum, w tym:

 • Z zakresu: świadczeń zdrowotnych i aktów prawnych niezbędnych w pracy rejestratorki medycznej

Od 25 lat licencjonowana pielęgniarka, magister zarządzania wciąż podnoszący swoje kwalifikacje zawodowe w ramach różnych form kształcenia. Praktyk z wieloletnim stażem. Pielęgniarka koordynująca w Oddziale Pulmonologicznym i Kardiologicznym  Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Głuchołazach, w  Dziennym Domu Opieki Medycznej w Głuchołazach oraz obecnie w SP ZOZ w Głuchołazach.

 • Z zakresu: informacji o ochronie danych osobowych w rejestracji medycznej

Magister pielęgniarstwa oraz pedagogiki o specjalności resocjalizacja i profilaktyka społeczna. Specjalistka w zakresie opieki długoterminowej, stale podnosząca swoje kwalifikacje zawodowe.  Od 14 lat zawodowo pracująca pielęgniarka środowiskowo-rodzinna.  Wykładowca, nauczyciel, przewodnicząca komisji egzaminacyjnych na egzaminach zawodowych i maturalnych.

 • Z zakresu: Standardów i reguł prowadzenia rozmów telefonicznych oraz korespondencji mailowej

Trener, mediator, coach, pedagog, nauczyciel-konsultant, egzaminator w zakresie kwalifikacji mediacje sądowe  i  pozasądowe. Doświadczenie  zawodowe zbudowane  w  oparciu  o  wieloletnią  pracę  na stanowiskach    pedagoga    w    poradni    psychologiczno-pedagogicznej,  następnie  dyrektora  szkoły,  a  także dyrektora  i  wykładowcy  uczelni  niepublicznej  oraz pedagoga w szkołach i placówkach oświatowych województwa opolskiego.

 • Z zakresu: Podstaw komunikacji interpersonalnej

Psycholog, neurologopeda, terapeuta karmienia. Obecnie pracuje w poradni P-P w Nysie jako psycholog-diagnosta. Właściciel  Centrum Terapii Psychiki Języka w Opolu

 • Z zakresu: Kultury i etyki w zawodzie recepcjonistki medycznej

Wykładowca akademicki – dr. hab. socjolog, etyk, psychoterapeuta (certyfikat z terapii krótkoterminowej skoncentrowanej na rozwiązaniu – TSR) i pedagog, wykładowca pedagogiki i psychologii, w tym psychologii sportu na Politechnice Opolskiej. Wykładowca socjologii wychowania i socjologii czasu wolnego (Politechnika Opolska i Pomorska Wyższa Szkoła Humanistyczna w Gdyni). Wykładowca etyki i socjologii w WSTH Podkowa Leśna.

 • Z zakresu: kontaktów z klientem rejestratorki medycznej – wykładowca akademicki -doktor nauk ekonomicznych z zakresu Zarządzania i Ekonomiki Usług. Od 1999 roku współpracuje z uczelniami wyższymi jednocześnie prowadząc własną firmę szkoleniową wpisaną do Polskiej Izby Firm Szkoleniowych (SUS 2.). Współzałożycielka Akademii Techniki Transformacji. Przeprowadziła ponad 8 tys. godzin szkoleniowych w tym dla pracowników przychodni podstawowej opieki medycznej. Autorka książek, ebook, programów szkoleniowych.

Kursy o podobnej tematyce

Formularz zgłoszeniowy:

A problem was detected in the following Form. Submitting it could result in errors. Please contact the site administrator.

Wpłata na konto: Europejskie Centrum Edukacyjno-Szkoleniowe „Vademecum” Nysa 

Nr konta: 30 1050 1490 1000 0090 6550 5456 

Wpłata tytułem: „Nazwa kursu + imię i nazwisko uczestnika”

Przeglądając naszą stronę internetową bez zmian w swojej przeglądarce, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Dzięki temu nasz serwis internetowy może być maksymalnie bezpieczny i wygodny. Dowiedz się więcej o tym, jak używamy plików cookies z Polityki Prywatności.