4. Kurs Opiekun osób niepełnosprawnych i chorych

4. Kurs Opiekun osób niepełnosprawnych i chorych

Chcesz zdobyć umiejętności w świadczeniu usług pielęgnacyjno-opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej? Ten kurs jest właśnie dla Ciebie!

Cena kursu: 600 zł

Kurs trwa 4 dni:

Dzień I - 02.03.2024 godz. 16.00

Dzień II - 03.03.2024 godz. 16.00

Dzień III - 09.03.2024 godz. 9.00

Dzień IV - 10.03.2024 godz. 9.00

Czas trwania kursu: 40h

Formuła kursu: zdalne / e-learning

Kategoria: Kurs medyczny

*Kurs on-line - Termin kusu potwierdzony

Dla kogo przeznaczony jest ten kurs?

Kurs przeznaczony jest dla wszystkich, którzy chcą nabyć umiejętności w świadczeniu usług pielęgnacyjno-opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej, a także czują potrzebę nieść im pomoc w codziennych obowiązkach, które sprawiają im trudności. Adresatami kursu mogą być również osoby, które planują poszerzyć swoją wiedzę zanim zaczną pracę w szpitalach, domach pomocy społecznej, sanatoriach, a dzięki kursowi poszerzą swoją wiedzę i umiejętności w tym zakresie.

Jakie zagadnienia zostaną poruszone na kursie?

 • Opieka socjalna nad osobami niepełnosprawnymi i chorymi
 • Higiena i promocja zdrowia
 • Opieka długoterminowa
 • Planowanie i organizowanie działań opiekuńczych wobec osoby chorej i niesamodzielnej
 • Najistotniejsze zmiany zachodzące podczas starzenia się poszczególnych układów w organizmie człowieka
 • Zasady żywienia osób starszych
 • Podstawowe zasady komunikacji
 • Rodzaje terapii zajęciowych
 • Dominujące schorzenia wieku podeszłego
 • Działania opiekuńcze
 • Technika wykonywania ćwiczeń biernych osobie chorej i niesamodzielnej
 • Działania pielęgnacyjne
 • Pomiar podstawowych parametrów życiowych
 • Podstawy udzielania pierwszej pomocy w nagłych przypadkach
 • Test
 • Egzamin praktyczny

Dlaczego warto?

Na naszym kursie zdobędziesz umiejętności świadczenia usług pielęgnacyjno-opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej. Umiejętności te pomogą Ci rozpocząć pracę w szpitalu, domu pomocy społecznej i sanatoriach.

Po kursie otrzymasz:

Zaświadczenie o ukończeniu kursu wg rozporządzenia MEN tutaj

Certyfikat ukończenia kursu tutaj

O trenerze

 • Absolwentka Szkoły Policealnej dla Dorosłych. Dyplomowany opiekun w domu pomocy społecznej. W 2014 ukończyła studia licencjackie na kierunku teologia adw. w specjalności Promocja zdrowia z elementami zdrowia publicznego. Dyplomowany magister pedagogiki o specjalności Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza z elementami pomocy społecznej. Uczestniczyła w licznych kursach i konferencjach takich jak : kurs podstawowy w zakresie opieki paliatywnej i propedeutyki medycyny paliatywnej, konferencja naukowo szkoleniowa „Niedożywienie w praktyce pielęgniarskiej”, kurs „Jak uniknąć chorób cywilizacyjnych”, Kluczborskie konferencje medycyny paliatywnej
  i formacji hospicyjnej, kurs z zakresu medycyny paliatywnej „Oswoić ból. Leczenie bólu w medycynie paliatywnej’’, kurs „Podstawy opieki paliatywnej dla opiekunów medycznych”, szkolenie „Podstawy opieki nad pacjentem ze stomią jelitową”. Od 2011 roku do chwili obecnej pracuje w Stowarzyszeniu Auxilium „Hospicjum św. Arnolda Janssena w Nysie na stanowisku opiekunki pełniąc jednocześnie funkcję koordynatora wolontariatu hospicyjnego.
 • Od 25 lat dyplomowana pielęgniarka Liceum Medycznego i od 2008 licencjonowana pielęgniarka PWSZ w Nysie. Dodatkowo magister zarządzania i ekonomii, wciąż podnoszący swoje kwalifikacje zawodowe w ramach różnych form kształcenia. Obecnie odbywa kurs specjalistyczny z zakresu geriatrii. Posiada kwalifikacje w dziedzinie „Pielęgniarstwo w Opiece Długoterminowej”. Jest to praktyk z wieloletnim stażem. Swoją drogę zawodową rozpoczęła od Oddziału Pulmonologicznego i Kardiologicznego  Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Głuchołazach, a także poznała pracę z Seniorami w  Dziennym Domu Opieki Medycznej w Głuchołazach, gdzie pełniła funkcję pielęgniarki koordynującej. Obecnie pracuje na stanowisku pielęgniarki koordynującej w SP ZOZ w Głuchołazach.

Formularz zgłoszeniowy:

A problem was detected in the following Form. Submitting it could result in errors. Please contact the site administrator.

Wpłata na konto: Europejskie Centrum Edukacyjno-Szkoleniowe „Vademecum” Nysa 

Nr konta: 30 1050 1490 1000 0090 6550 5456 

Wpłata tytułem: „Nazwa kursu + imię i nazwisko uczestnika”

Przeglądając naszą stronę internetową bez zmian w swojej przeglądarce, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Dzięki temu nasz serwis internetowy może być maksymalnie bezpieczny i wygodny. Dowiedz się więcej o tym, jak używamy plików cookies z Polityki Prywatności.