Awans zawodowy nauczycieli w świetle zmian wprowadzonych od 1-09-22 nauczyciel w trakcie awansu (przepisy przejściowe)

Awans zawodowy nauczycieli w świetle zmian wprowadzonych od 1-09-22 nauczyciel w trakcie awansu (przepisy przejściowe)

Pracujesz w szkole i chcesz poznać zmiany wprowadzone 1-09-2022 w sprawie awansu zawodowego? To szkolenie jest dla Ciebie!

79,00  for 3 months

Dostęp do nagrania szkolenia: 3 miesiące

Formuła szkolenia: on-line

Oferta Black Week Vademecum:

w terminie 25.11.2023 – 2.12.2023
Szkolenie tańsze o 50% z kodem
blackweek50

Dla kogo przeznaczony jest ten kurs?

Szkolenie przeznaczone dla nauczycieli, którzy rozpoczęli pracę w zawodzie nauczyciela oraz ścieżkę awansu zawodowego przed 1 września 2022 r., dla kadry kierowniczej placówek oświatowych, pracowników organów prowadzących

Jakie zagadnienia zostaną poruszone na kursie?

  1. Porównanie ścieżki awansu zawodowego według dotychczasowych i nowych zasad.
  2. Ocena pracy nauczyciela od 1 września 2022 r.
  3. Przepisy przejściowe – warunki kontunuacji stażu, przejście do awansu według nowych zasad, studium przypadku.
  4. Mentor – warunki niezbędne do pełnienia funkcji mentora, zadania.
  5. Nauczyciel mianowany – awans na stopień nauczyciela dyplomowanego (okres przepracowania, warunki wszczęcia postępowania kwalifkacyjnego, postępowanie kwalifikacyjne).
  6. Zatrudnienie – sposób nawiązania stosunku pracy na poszczególnych etapach awansu zawodowego.

Dlaczego warto?

Szkolenie pozwoli na poznanie ścieżki awansu zawodowego w okresie przejściowym dla nauczycieli będących na różnych etapach ścieżki awansu oraz  poznanie procedur awansu zawodowego według nowych zasad – zarówno z punktu widzenia nauczyciela kontynuującego swój awans zawodowy, jak i kadry zarządzającej oświatą.

Po kursie otrzymasz:

Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w formie elektronicznej (PDF) wg rozporządzenia MEN tutaj zostanie przesłane na maila (sprawdź SPAM).

O trenerze

Małgorzata Leśniewska –  ekspert prawa oświatowego, wicedyrektor Gminnego Zarządu Oświaty, wicedyrektor szkół ponadgimnazjalnych, wieloletni dyrektor, doświadczenie w zarządzaniu oświatą gminną (m. in. opiniowanie arkuszy organizacji szkół i przedszkoli, nadzór nad procedurami awansu zawodowego, konkursów na dyrektorów, rekrutacją do szkół i przedszkoli), wykładowca akademicki na studiach z zakresu oświaty (przygotowanie pedagogiczne, zarządzanie oświatą), prowadząca kursy i szkolenia doskonalące dla kadry kierowniczej i nauczycieli oraz szkolenia rad pedagogicznych  z zakresu prawa oświatowego, komunikacji interpersonalnej, zarządzania, pragmatyki zawodowej.pragmatyki zawodowej.

Przeglądając naszą stronę internetową bez zmian w swojej przeglądarce, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Dzięki temu nasz serwis internetowy może być maksymalnie bezpieczny i wygodny. Dowiedz się więcej o tym, jak używamy plików cookies z Polityki Prywatności.