Zmiany w prawie oświatowym od 1 września 2022 r.

Zmiany w prawie oświatowym od 1 września 2022 r.

Chcesz poznać zmiany w prawie oświatowym obowiazujące od 1 września 2022 r.? To szkolenie jest dla Ciebie!

79,00  for 3 months

Dostęp do nagrania szkolenia: 3 miesiące

Formuła szkolenia: on-line

Oferta Black Week Vademecum:

w terminie 25.11.2023 – 2.12.2023
Szkolenie tańsze o 50% z kodem
blackweek50

Dla kogo przeznaczony jest ten kurs?

Szkolenie przeznaczone dla kadry kierowniczej oświaty, nauczycieli, przedstawicieli organów prowadzących.

Jakie zagadnienia zostaną poruszone na kursie?

  1. Standardy zatrudnienia nauczycieli – specjalistów.
  2. Obowiązki nauczycieli – specjalistów.
  3. Zasady organizacji kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy.
  4. Zawieszenie zajęć w szczególnych okolicznościach.
  5. Organizacja nauki zdalnej.
  6. Zmiany podstawy programowej kształcenia ogólnego.
  7. Zmiany w wymaganiach egzaminacyjnych i procedurach przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty oraz egzaminu maturalnego.
  8. Ocena pracy nauczyciela
  9. Awans zawodowy nauczyciela – informacje ogólne.

Dlaczego warto?

Szkolenie pozwoli na poprawne opracowanie arkuszy organizacji pracy placówki oświatowej na rok szkolny 2022/2023, wdrożenie zmian wprowadzanych w prawie oświatowym od 1 września 2022 r. do praktyki szkolnej, dostosowanie prawa wewnątrzszkolnego do aktualnych przepisów, podniesie sprawność zarządzania placówką,

Po kursie otrzymasz:

Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w formie elektronicznej (PDF) wg rozporządzenia MEN tutaj zostanie przesłane na maila (sprawdź SPAM).

O trenerze

Małgorzata Leśniewska –  ekspert prawa oświatowego, wicedyrektor Gminnego Zarządu Oświaty, wicedyrektor szkół ponadgimnazjalnych, wieloletni dyrektor, doświadczenie w zarządzaniu oświatą gminną (m. in. opiniowanie arkuszy organizacji szkół i przedszkoli, nadzór nad procedurami awansu zawodowego, konkursów na dyrektorów, rekrutacją do szkół i przedszkoli), wykładowca akademicki na studiach z zakresu oświaty (przygotowanie pedagogiczne, zarządzanie oświatą), prowadząca kursy i szkolenia doskonalące dla kadry kierowniczej i nauczycieli oraz szkolenia rad pedagogicznych  z zakresu prawa oświatowego, komunikacji interpersonalnej, zarządzania, pragmatyki zawodowej.pragmatyki zawodowej.

Przeglądając naszą stronę internetową bez zmian w swojej przeglądarce, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Dzięki temu nasz serwis internetowy może być maksymalnie bezpieczny i wygodny. Dowiedz się więcej o tym, jak używamy plików cookies z Polityki Prywatności.