Dylemat pracy domowej

Dylemat pracy domowej

Czy praca domowa ucznia jest potrzebna? Pożyteczna? Niezbędna? Czy też przynosi niewielkie efekty nauczania? Jest zbędnym obciążeniem ucznia? Bezproduktywna? Weź udział w kursie i poznaj odpowiedzi na te pytania.

79,00  for 3 months

Dostęp do nagrania szkolenia: 3 miesiące

Formuła szkolenia: on-line

Dla kogo przeznaczony jest ten kurs?

Kurs przeznaczone jest dla nauczycieli szkoły podstawowej, ponadpodstawowej, wychowawców klas, szkolnych pedagogów oraz tych wszystkich którzy chcą uatrakcyjnić swoje zajęcia szkolne i pozaszkolne.

Jakie zagadnienia zostaną poruszone na kursie?

Na szkoleniu przedstawione zostanie zagadnienie pracy domowej zarówno z punktu widzenia teoretyków dydaktyki (jaki jest cel pracy domowych, rodzaje prac domowych, ich funkcje, warunki dobrej pracy domowej i jej właściwej realizacji), ale również z punktu widzenia “odbiorców” pracy domowej tj. uczniów i ich rodziców.

Czy praca domowa ucznia jest potrzebna? Pożyteczna? Niezbędna?

Czy też przynosi niewielkie efekty nauczania? Jest  zbędnym obciążeniem ucznia? Bezproduktywna?

A wreszcie – Czy rodzice powinni wspierać, pomagać czy zastępować dziecko w odrabianiu zadań domowych?

Dlaczego warto?

Poruszane na kursie zagadnienia pozwolą na nowo spojrzeć na rutynową wydawałoby się czynność, jaką jest zadawanie pracy domowej.

Po kursie otrzymasz:

Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w formie elektronicznej (PDF) wg rozporządzenia MEN tutaj zostanie przesłane na maila (sprawdź SPAM).

O trenerze

Małgorzata Leśniewska, nauczyciel matematyki i informatyki, wieloletni dyrektor, a wcześniej wicedyrektor szkół ponadgimnazjalnych, praktyka w zarządzaniu oświatą gminną, doświadczenie pracy z uczniami szkoły podstawowej i ponadpostawowej (liceum, technikum, szkoła zawodowa), słuchaczami szkoły policealnej; wykładowca na studiach z zakresu oświaty (przygotowanie pedagogiczne, zarządzanie oświatą), kursy i szkolenia doskonalące dla nauczycieli,

Przeglądając naszą stronę internetową bez zmian w swojej przeglądarce, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Dzięki temu nasz serwis internetowy może być maksymalnie bezpieczny i wygodny. Dowiedz się więcej o tym, jak używamy plików cookies z Polityki Prywatności.