Peer Learning – wspólne uczenie się w gronie rówieśników

Peer Learning – wspólne uczenie się w gronie rówieśników

Treści ze szkolenia mogą stanowić fundament rozwoju, niezależnie od wieku metrykalnego i pełnionej roli w społeczności.

99,00  for 3 months

Dostęp do nagrania szkolenia: 3 miesiące

Formuła szkolenia: on-line

Dla kogo przeznaczony jest ten kurs?

 • Dla pedagogów wszystkich przedmiotów obowiązujących w  wychowaniu przedszkolnym,  wczesnoszkolnym, w szkole podstawowej i ponadpodstawowej
 • Dla dyrektorów, dla rodziców,
 • Dla dzieci i młodzieży, którzy chcą doskonalić umiejętność współpracy podczas nauki

Jakie zagadnienia zostaną poruszone na kursie?

 • Rozwijanie kompetencji społecznych
 • Dyskusje oxfrodzkie jako forma pozyskania wiedzy
 • Narzędzia online do pracy  interaktywnej – mirro, padlet, waklet, mural

Dlaczego warto?

 • Współpraca jest podstawową umiejętnością, która jest wykorzystywana od najmłodszych lat. Jest przydatna podczas: zabawy, naśladownictwa, nauki, edukacji oraz  wykonywania obowiązków szkolnych, pozaszkolnych oraz w pracy zawodowej.
 • Podczas szkolenia będzie omówione zagadnienie koncepcji Peer Learning, jako formy wsparcia rówieśników w edukacji grupowej.
 • Wspólne uczenie się to doskonała forma rozwijania kompetencji społecznych, które będą wykorzystywane przez Wychowanków przez całe życie, w ramach edukacji ustawicznej (koncepcji Life Long Learning)
 • Dlatego podczas szkolenia będą przedstawione również formy pozyskiwania wiedzy, zwykorzystaniem dyskusji oxfordzkich, by lepiej poznać potrzeby, cele odbiorców autoedukacji i peer learningu.
 • Szkolenie jest wzbogacone o wymiar praktyczny. Zostaną przedstawione narzędzia online (padlet, waklet,mural), które posłużą do pracy interaktywnej między uczniami, kadrą pedagogiczną, dyrekcją, rodzicami, pracownikami.
 • Treści ze szkolenia mogą stanowić fundament rozwoju, niezależnie od wieku metrykalnego i pełnionej roli w społeczności.

Po kursie otrzymasz:

Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w formie elektronicznej (PDF) wg rozporządzenia MEN tutaj zostanie przesłane na maila (sprawdź SPAM).

O trenerze

Dr Anna Falkowska – doktor nauk pedagogicznych w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, specjalista aktywizujących metod nauczania. Trener lokalny w ramach Projektu „Lekcja: Enter” w szkołach podstawowych dedykowany dla nauczycieli przedmiotów na różnych poziomach edukacyjnych: wczesnoszkolnym, w klasach 4-8.Trener Regionalny w ramach Projektu „Lekcja: Enter” w szkołach podstawowych dedykowany dla nauczycieli przedmiotów na różnych poziomach edukacyjnych: wczesnoszkolnym, w klasach 4-8.

Wykładowca akademicki na uczelniach o profilu przyrodniczym, przeprowadzone 400 godzin zajęć dotyczących metodyki edukacji przyrodniczej dla studentów kierunku pedagogiki ogólnej, pedagogiki specjalnej, w ramach przygotowania do zawodu nauczyciela. Ekspert edukacji ekologicznej. Autorka wielu publikacji naukowych i po-konferencyjnych, dyplomowany socjolog (specjalizacja: zarządzanie zasobami ludzkimi), dyplomowany specjalista z zakresu ochrony środowiska, doradca zawodowy otwarty na kształtowanie świadomości ekologicznej.

Przeglądając naszą stronę internetową bez zmian w swojej przeglądarce, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Dzięki temu nasz serwis internetowy może być maksymalnie bezpieczny i wygodny. Dowiedz się więcej o tym, jak używamy plików cookies z Polityki Prywatności.