DORADZTWO ZAWODOWE W ORIENTACJI ZAWODOWEJ

DORADZTWO ZAWODOWE W ORIENTACJI ZAWODOWEJ

Poznanie wytyczne, dotyczące doradztwa zawodowego, zawarte w Prawie Oświatowym. 

99,00  for 3 months

Dostęp do nagrania szkolenia: 3 miesiące

Formuła szkolenia: on-line

Dla kogo przeznaczony jest ten kurs?

Dla doradców zawodowych, wychowawców klas 4-8 i szkół ponadpodstawowych, dyrektorów, zainteresowanych doskonaleniem ścieżki zawodowej uczniów.

Jakie zagadnienia zostaną poruszone na kursie?

Wokół zagadnienia doradztwa zawodowego w prawie oświatowym

Wsparcie uczniów w wyborze ścieżki kariery na przykładzie środowisk pracy i ról pełnionych w grupie

Dobre praktyki na znalezienie cech charakteryzujących ucznia i miejsce pracy 

Dlaczego warto?

Wybór ścieżki zawodowej jest trudnym zagadnieniem, z uwagi na nieznajomość swoich celów życiowych i zawodowych. Dlatego istotne jest poznanie wytycznych, dotyczących doradztwa zawodowego, zawartych w Prawie Oświatowym. 

W podjęciu decyzji o wyborze miejsca pracy istotne jest znajomość ról, jakie każdy człowiek pełni w grupie. Na szkoleniu zostaną  również przedstawione narzędzia, wspierające nauczycieli i uczniów w orientacji zawodowej.

Po kursie otrzymasz:

Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w formie elektronicznej (PDF) wg rozporządzenia MEN tutaj zostanie przesłane na maila (sprawdź SPAM).

O trenerze

Dr Anna Falkowska – doktor nauk pedagogicznych w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, specjalista aktywizujących metod nauczania. Trener lokalny w ramach Projektu „Lekcja: Enter” w szkołach podstawowych dedykowany dla nauczycieli przedmiotów na różnych poziomach edukacyjnych: wczesnoszkolnym, w klasach 4-8.Trener Regionalny w ramach Projektu „Lekcja: Enter” w szkołach podstawowych dedykowany dla nauczycieli przedmiotów na różnych poziomach edukacyjnych: wczesnoszkolnym, w klasach 4-8.

Wykładowca akademicki na uczelniach o profilu przyrodniczym, przeprowadzone 400 godzin zajęć dotyczących metodyki edukacji przyrodniczej dla studentów kierunku pedagogiki ogólnej, pedagogiki specjalnej, w ramach przygotowania do zawodu nauczyciela. Ekspert edukacji ekologicznej. Autorka wielu publikacji naukowych i po-konferencyjnych, dyplomowany socjolog (specjalizacja: zarządzanie zasobami ludzkimi), dyplomowany specjalista z zakresu ochrony środowiska, doradca zawodowy otwarty na kształtowanie świadomości ekologicznej.

Przeglądając naszą stronę internetową bez zmian w swojej przeglądarce, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Dzięki temu nasz serwis internetowy może być maksymalnie bezpieczny i wygodny. Dowiedz się więcej o tym, jak używamy plików cookies z Polityki Prywatności.