Szkolenie dla dziennego opiekuna

Szkolenie dla dziennego opiekuna

Chcesz podjąć pracę jako opiekun dzienny w żłobku? To szkolenie jest dla Ciebie!

Cena szkolenia: 1150 zł

Promocja przy zapisie do 15.09.2022: -15% = 978 zł

Data: w trakcie naboru

Miejsce: ul. Poznańska 1, 48-300 Nysa

Czas trwania szkolenia: 160h

Formuła szkolenia: hybrydowa (on-line + stacjonarne)

Kurs prowadzony na podstawie decyzji nr 26/2022 MRPiPS

Kategoria: Szkolenie dla dziennego opiekuna

*Szkolenie odbędzie się pod warunkiem zebrania minimalnej ilości uczestników.
Z przyczyn niezależnych od organizatora termin realizacji kursu może ulec zmianie.

Dla kogo przeznaczone jest to szkolenie

Szkolenie dla dziennego opiekuna przeznaczone jest dla osób pełnoletnich chcących podjąć pracę jako opiekun dzienny.

Jakie zagadnienia zostaną poruszone na szkoleniu?

Kształcenie odbywa się w III blokach tematycznych:

I Rozwój dziecka w okresie wczesnego dzieciństwa

 • Aspekty rozwoju dziecka — charakterystyka zmian w zakresie rozwoju poznawczego, psychospołecznego i motorycznego na poszczególnych etapach życia dziecka
 • Źródła szans i zagrożeń dla rozwoju dziecka w wieku do lat 3
 • Mechanizmy rozwoju dziecka 

II Stymulowanie wszechstronnego rozwoju dziecka

 • Rozpoznawanie potrzeb rozwojowych dziecka,
 • Planowanie i dokumentowanie rozwoju dziecka w codziennych sytuacjach (powitanie, pożegnanie, posiłki, czynności higieniczne, odpoczynek, zabawa),
 • Kreowanie przedmiotowego i społecznego środowiska rozwoju dziecka,
 • Opieka pielęgnacyjna i zdrowotna nad dzieckiem harmonijnie i nieharmonijnie rozwijającym się,
 • Zabawa jako podstawowa forma aktywności dziecka – zabawy eksploracyjne, muzyczne, rytmiczne, plastyczne i techniczne,
 • Wprowadzanie dziecka w kulturę,
 • Budowanie relacji społecznych z dzieckiem, rodzicami i lokalnymi służbami odpowiedzialnymi za rozwój dziecka; 

III Kompetencje opiekuna dziecka

 • Odpowiedzialność prawna opiekuna,
 • Podstawy medycyny ratunkowej (udzielanie dziecku pierwszej pomocy),
 • Przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy,

IV Praktyki zawodowe

 • Praktyki realizowane w żłobkach i klubach dziecięcych
   

Słuchacz szkolenia po zrealizowaniu wszystkich bloków tematycznych przystępuje do egzaminu końcowego.

Dlaczego warto?

Zajęcia będą opierały się w 90% na praktyce – prowadzone w formie ćwiczeń i warsztatów z wykorzystaniem metod aktywizujących, praca w grupach, metoda 635, metoda projektu, burza mózgów itp.

Celem szkolenia jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę teoretyczną i praktyczną dotyczącą pracy w charakterze opiekuna dziennego zgodnie wytycznymi Ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U.2011.45.235) oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 25 marca 2011 r. w sprawie zakresu programów szkoleń dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym,  wolontariusza oraz opiekuna dziennego (Dz.U.2011.69.368).

Kurs prowadzony jest na podstawie zgody wydanej przez MRPiPS  tutaj

Po szkoleniu otrzymasz:

Absolwent szkolenia po zakończeniu wszystkich przewidzianych w programie bloków tematycznych uzyska świadectwo ukończenia szkolenia potwierdzające jego uprawnienia niezbędne do wykonywania zawodu opiekuna dziennego zgodnie z wytycznymi Ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat  (Dz.U.2011.45.235) oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 25 marca 2011 r. w sprawie zakresu programów szkoleń dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym,  wolontariusza oraz opiekuna dziennego (Dz.U.2011.69.368).

Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia wg rozporządzenia

O trenerach

Zajęcia prowadzą wykwalifikowani dydaktycy – pracownicy i Dyrektorzy żłobków, poradni psychologiczno-pedagogicznych m.in. Dyrektor Niepublicznej Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego, certyfikowana Edukatorka Pozytywnej Dyscypliny dla Rodziców, Współwłaściciel, psycholog w Centrum Diagnozy i Psychoterapii, Ratownik KPP, ratownik drogowy PZM. Członek Polskiej Rady Resuscytacji, Polskiego Towarzystwa Medycyny Ratunkowej, Międzynarodowego Stowarzyszenia Służb Ratunkowych, doktor nauk medycznych w zakresie medycyny, specjalista z emisji głosu, trener grafomotoryki, nauczyciel montessoriański, terapeuta integracji sensorycznej, specjalista do wczesnego wspomagania i edukacji dzieci.

Formularz zgłoszeniowy:

A problem was detected in the following Form. Submitting it could result in errors. Please contact the site administrator.

Wpłata na konto: Europejskie Centrum Edukacyjno-Szkoleniowe „Vademecum” Nysa 

Nr konta: 30 1050 1490 1000 0090 6550 5456 

Wpłata tytułem: „Nazwa kursu + imię i nazwisko uczestnika”

Przeglądając naszą stronę internetową bez zmian w swojej przeglądarce, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Dzięki temu nasz serwis internetowy może być maksymalnie bezpieczny i wygodny. Dowiedz się więcej o tym, jak używamy plików cookies z Polityki Prywatności.