Szkolenie dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym

Szkolenie dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym

Chcesz ropocząć pracę opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym? To szkolenie jest właśnie dla Ciebie!

Cena szkolenia: 1620 zł

Data: w trakcie naboru

Miejsce: ul. Poznańska 1, 48-300 Nysa

Czas trwania szkolenia: 280h

Formuła szkolenia: hybrydowa (on-line + stacjonarna)

Kurs prowadzony na podstawie decyzji nr 26/2022 MRPiPS

Kategoria: Szkolenia do pracy w żłobku

*Szkolenie odbędzie się pod warunkiem zebrania minimalnej ilości uczestników.
Z przyczyn niezależnych od organizatora termin realizacji kursu może ulec zmianie.

Dla kogo przeznaczone jest to szkolenie?

 • Osoby chcące podjąć pracę jako opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym, są to osoby:
  • posiadające co najmniej wykształcenie średnie
  • nie posiadające kwalifikacji: pielęgniarki, położnej, opiekunki dziecięcej, nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej lub pedagoga opiekuńczo wychowawczego
  • nie posiadające co najmniej dwuletniego doświadczenia w pracy z dziećmi do lat 3

Jakie zagadnienia zostaną poruszone na szkoleniu?

Kształcenie odbywa się w IV blokach tematycznych

I Psychopedagogiczne podstawy rozwoju jednostki

 • Adaptacja jako rezultat rozwoju
 • Przebieg rozwoju jednostki w cyklu życia,
 • Uwarunkowania procesu rozwoju jednostki
 • Osiągnięcia rozwojowe w poszczególnych etapach życia jednostki               

II Rozwój dziecka w okresie wczesnego dzieciństwa

 • Zadania rozwojowe w okresie niemowlęcym i poniemowlęcym
 • Aspekty rozwoju dziecka – charakterystyka zmian w zakresie rozwoju poznawczego
 • psychospołecznego i motorycznego na poszczególnych etapach życia dziecka,
 • Źródła szans i zagrożeń dla rozwoju dziecka w wieku do lat 3,
 • Neurologiczne podstawy rozwoju dziecka,
 • Mechanizmy rozwoju dziecka;

III Stymulowanie wszechstronnego rozwoju dziecka

 • Rozpoznawanie potrzeb rozwojowych dziecka,
 • Planowanie i dokumentowanie rozwoju dziecka w codziennych sytuacjach (powitanie, pożegnanie, posiłki, czynności higieniczne, odpoczynek, zabawa),
 • Kreowanie przedmiotowego i społecznego środowiska rozwoju dziecka,
 • Opieka pielęgnacyjna i zdrowotna nad dzieckiem prawidłowo i nieprawidłowo rozwijającym się dzieckiem,
 • Zabawa jako podstawowa forma aktywności dziecka — zabawy eksploracyjne, muzyczne, rytmiczne, plastyczne i techniczne,
 • Wprowadzanie dziecka w kulturę,
 • Budowanie relacji społecznych z dzieckiem, rodzicami i lokalnymi służbami odpowiedzialnymi za rozwój dziecka;

IV Kompetencje opiekuna dziecka

 • Odpowiedzialność prawna opiekuna,
 • Podstawy medycyny ratunkowej (udzielanie dziecku pierwszej pomocy),
 • Przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • Umiejętności radzenia sobie ze stresem i rozwiązywania problemów,
 • Emisja głosu;

V Praktyki zawodowe

 • Praktyki realizowane w żłobkach i klubach dziecięcych


  Słuchacz szkolenia po zrealizowaniu wszystkich bloków tematycznych przystępuje do egzaminu końcowego.

Dlaczego warto?

Organizowane przez nas szkolenie w 90% składa się z zajęć praktycznych.  Zajęcia będą prowadzone w formie ćwiczeń i warsztatów z wykorzystaniem metod aktywizujących, praca w grupach, metoda 635, metoda projektu, burza mózgów itp.

Celem szkolenia jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę teoretyczną i praktyczną dotyczącą pracy w charakterze opiekuna dziecka w żłobku lub klubie dziecięcym zgodnie wytycznymi Ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U.2011.45.235) oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 25 marca 2011 r. w sprawie zakresu programów szkoleń dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym,  wolontariusza oraz opiekuna dziennego (Dz.U.2011.69.368).

Kurs prowadzony jest na podstawie zgody wydanej przez MRPiPS  tutaj

Po szkoleniu otrzymasz:

Absolwent szkolenia po zakończeniu wszystkich przewidzianych w programie bloków tematycznych uzyska świadectwo ukończenia szkolenia potwierdzające jego uprawnienia niezbędne do wykonywania zawodu opiekuna dziecka w żłobku lub klubie dziecięcym zgodnie z wytycznymi Ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat  (Dz.U.2011.45.235) oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 25 marca 2011 r. w sprawie zakresu programów szkoleń dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym,  wolontariusza oraz opiekuna dziennego (Dz.U.2011.69.368).

Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia wg rozporządzenia

Certyfikat ukończenia szkolenia

O trenerach

Zajęcia prowadzą wykwalifikowani dydaktycy – pracownicy i Dyrektorzy żłobków, poradni psychologiczno-pedagogicznych m.in. Dyrektor Niepublicznej Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego, certyfikowana Edukatorka Pozytywnej Dyscypliny dla Rodziców, Współwłaściciel, psycholog w Centrum Diagnozy i Psychoterapii, Ratownik KPP, ratownik drogowy PZM. Członek Polskiej Rady Resuscytacji, Polskiego Towarzystwa Medycyny Ratunkowej, Międzynarodowego Stowarzyszenia Służb Ratunkowych, doktor nauk medycznych w zakresie medycyny, specjalista z emisji głosu, trener grafomotoryki, nauczyciel montessoriański, terapeuta integracji sensorycznej, specjalista do wczesnego wspomagania i edukacji dzieci.

Formularz zgłoszeniowy:

A problem was detected in the following Form. Submitting it could result in errors. Please contact the site administrator.

Wpłata na konto: Europejskie Centrum Edukacyjno-Szkoleniowe „Vademecum” Nysa 

Nr konta: 30 1050 1490 1000 0090 6550 5456 

Wpłata tytułem: „Nazwa kursu + imię i nazwisko uczestnika”

Przeglądając naszą stronę internetową bez zmian w swojej przeglądarce, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Dzięki temu nasz serwis internetowy może być maksymalnie bezpieczny i wygodny. Dowiedz się więcej o tym, jak używamy plików cookies z Polityki Prywatności.