Szkolenie uzupełniające dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym

Szkolenie uzupełniające dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym

Potrzebujesz szkolenia uzupełniającego dla dziennego opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym? To szkolenie jest właśnie dla Ciebie!

Cena szkolenia: 900 zł

Promocja przy zapisie do 15.09.2022: -15% = 765 zł

Data: w trakcie naboru

Miejsce: ul. Poznańska 1, 48-300 Nysa

Czas trwania szkolenia: 80h

Formuła szkolenia: hybrydowa (stacjonarna + on-line)

Kurs prowadzony na podstawie decyzji nr 26/2022 MRPiPS

Kategoria: Szkolenia do pracy w żłobku

Szkolenie odbędzie się pod warunkiem zebrania minimalnej ilości uczestników.
Z przyczyn niezależnych od organizatora termin realizacji szkolenia może ulec zmianie.

Dla kogo przeznaczone jest to szkolenie?

 • Osoby chcące podjąć pracę jako opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym, są to osoby:
  • posiadające co najmniej wykształcenie średnie
  • nie posiadające kwalifikacji: pielęgniarki, położnej, opiekunki dziecięcej, nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej lub pedagoga opiekuńczo wychowawczego
  • posiadające co najmniej roczne doświadczenie w pracy z dziećmi do lat 3, lecz nie pracujące z dziećmi w tym wieku przez okres co najmniej 6 miesięcy bezpośrednio przed podjęciem zatrudnienia jako opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym

Jakie zagadnienia zostaną poruszone na szkoleniu?

Kształcenie odbywa się w II blokach tematycznych

I Stymulowanie wszechstronnego rozwoju dziecka

 • Rozpoznawanie potrzeb rozwojowych dziecka,
 • Źródła szans i zagrożeń rozwoju dziecka w wieku do lat 3,
 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka,
 • Innowacyjne metody planowania, organizowania, monitorowania i dokumentowania procesu rozwoju dziecka,
 • Budowanie relacji społecznych z dzieckiem, rodzicami i lokalnymi służbami odpowiedzialnymi za rozwój dziecka;                    

II Kompetencje opiekuna dziecka

 • Odpowiedzialność prawna opiekuna,
 • Umiejętności radzenia sobie ze stresem i rozwiązywania problemów,

  Słuchacz szkolenia po zrealizowaniu wszystkich bloków tematycznych przystępuje do egzaminu końcowego.

Dlaczego warto?

Nasze szkolenie w 90% opierać się będzie na zajęciach praktycznych. Zajęcia będą prowadzone w formie ćwiczeń i warsztatów z wykorzystaniem metod aktywizujących, praca w grupach, metoda 635, metoda projektu, burza mózgów itp.

Kurs prowadzony jest na podstawie zgody wydanej przez MRPiPS  tutaj

Po szkoleniu otrzymasz:

Absolwent szkolenia po zakończeniu wszystkich przewidzianych w programie bloków tematycznych uzyska świadectwo ukończenia szkolenia potwierdzające jego uprawnienia niezbędne do wykonywania zawodu opiekuna dziecka w żłobku lub klubie dziecięcym zgodnie z wytycznymi Ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat  (Dz.U.2011.45.235) oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 25 marca 2011 r. w sprawie zakresu programów szkoleń dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym,  wolontariusza oraz opiekuna dziennego (Dz.U.2011.69.368).

Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia wg rozporządzenia

O trenerze

Zajęcia prowadzą wykwalifikowani dydaktycy – pracownicy i Dyrektorzy żłobków, poradni psychologiczno-pedagogicznych m.in. Dyrektor Niepublicznej Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego, certyfikowana Edukatorka Pozytywnej Dyscypliny dla Rodziców, Współwłaściciel, psycholog w Centrum Diagnozy i Psychoterapii, Ratownik KPP, ratownik drogowy PZM. Członek Polskiej Rady Resuscytacji, Polskiego Towarzystwa Medycyny Ratunkowej, Międzynarodowego Stowarzyszenia Służb Ratunkowych, doktor nauk medycznych w zakresie medycyny, specjalista z emisji głosu, trener grafomotoryki, nauczyciel montessoriański, terapeuta integracji sensorycznej, specjalista do wczesnego wspomagania i edukacji dzieci.

Formularz zgłoszeniowy:

A problem was detected in the following Form. Submitting it could result in errors. Please contact the site administrator.

Wpłata na konto: Europejskie Centrum Edukacyjno-Szkoleniowe „Vademecum” Nysa 

Nr konta: 30 1050 1490 1000 0090 6550 5456 

Wpłata tytułem: „Nazwa kursu + imię i nazwisko uczestnika”

Przeglądając naszą stronę internetową bez zmian w swojej przeglądarce, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Dzięki temu nasz serwis internetowy może być maksymalnie bezpieczny i wygodny. Dowiedz się więcej o tym, jak używamy plików cookies z Polityki Prywatności.